#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Israël

Laster jegens christenen in Israël

Leven als christen is in Israël niet gemakkelijk. Doden vallen er niet, maar doodsbedreigingen aan hun adres zijn er wel, meldt zendeling Albert Knoester, die er met zijn vrouw Esther via de CAMA werkt. Wat christendom in het verleden de Joden aandeed – zoals kruistochten en holocaust – zit in het collectieve geheugen van het Joodse volk gegrift, schrijft hij in het blad Pionier van de organisatie.

Er is ook veel strijd met Joodse geestelijke leiders, van wie velen geloven dat alleen zij de sleutels kregen om de Bijbel uit te leggen. “Men schroomt niet kinderen en jongeren tegen ons op te zetten en haat te zaaien. Middels aanplakbiljetten in de stad (met onze foto en adres) werden mensen voor ons gewaarschuwd”, schijft hij.

Voor wie in Christus gaat geloven, is het lastig daarvoor openlijk uit te komen. Knoester: “Zo werd een gelovige uit onze Bijbelstudiegroep (afkomstig uit een ultraorthodoxe familie) door een deel van zijn familie voor dood verklaard omdat hij christen werd. In de familie werd zeven dagen rouw gehouden. Elke Jood die Jezus als zijn Messias leert kennen, heeft in veler ogen zijn identiteit ingeruild en is dus geen Jood meer.” Ondanks smaad, tegenstand en laster gaat Knoester door met prediking van het Evangelie. De strijd was ook die van Paulus, constateert hij.

Reageren


vader Jakob

07-04-2018 01:44
Bastiaan is zo iemand die de Joodse haat tegen Christus en christenen aanmoedigt en cultiveert. Door Rabbijnse leugens, Joodse fabelen (zie Paulus) jaloersheid en eigenbelang verwierp en verwerpt men nog steeds de Messias, terwijl de profeten van Hem getuigen. Ook zij zijn, net als de heidenen, niet te verontschuldigen. BTW Christenen vieren geen Pesach, maar het feest van de eerstelingen. Het helpt om goed geinformeerd te zijn, ipv door te slaan in laster tegen Christenen.BASTIAAN

07-04-2018 09:28
Heel begrijpelijk dat het Joodse volk met afgrijzen reageert op Christenen die een Roomse Jezus komen verkondigen in Israël.

Ik schreef daar al verschillende malen over: Christenen negeren de Joodse Sjabbat of beter gezegd verstoren de Joodse Sjabbat!!! Toerbussen vol Christenen rijden rond in Israël op Sjabbat en de andere dag de Roomse zondag vieren!!!

Reisleiders zouden dat rigoureus moeten weigeren. Het zou de verstandhouding met het Joodse Volk zeer ten goede komen!

s' Lands Wijs - s' Lands Eer! Ja toch?

Israël viert de Zevende dag als rustdag naar het Gebod van JHWH in Exodus 20 en 31. En Jeshua Gods Zoon hield ook de Sjabbat en noemde zichzelf Here van de Sjabbat. Lukas 6:5.

Christenen negeren ook de Joodse Paasdatum en houden de Roomse Paasdatum. Geen wonder dat Joden gruwen van Christenen!

Joden werden immers eeuwen opgesloten in Getto's door Christenen van de Roomse Kerk. Geen Jood durfde zijn neus buiten de deur te houden op Goede Vrijdag, deden ze dat wel dan werden hun de hersens ingeslagen als vermeende moordenaars van Jezus.

En de Protestantse Luther was geen haar beter met zijn haatpreken, pamfletten, boeken tegen het Joodse Volk!

Het is een gruwel in Gods ogen dat zelfs nog steeds in 2018 Evangelisten daar leren dat wanneer een Jood voor Jeshua, [zijn echte Hebreeuwse Naam] kiest hij/zij geen Jood meer is?

Paulus leerde wel beter in Handelingen 20 en 21.
En in Romeinen 1: Eerst de Jood en dan de Griek!!!

Laten we bidden voor de Joodse gelovigen in Israël, die de Sjabbat houden, de zevende dag, die geloven dat Jeshua de Masjiach is. Alleen zij hebben het recht om hun Joodse medeburgers het Evangelie te verkondigen. Christenen hebben hun rechten verspeeld!!!

Christelijk Europa keek toe hoe Zeven Miljoen Joden vermoord werden door Christelijke-Rooms-Lutherse Duitsers tussen 1933-1945.

Ook nu zijn er veel [WereldRaad] kerken in het M-O die Joden demoniseren verguizen en economisch boycotten. Lees alle details in het boek van Els van Diggele...Heilige Ruzies - Christenen in Israël.

Christenen moeten zich juist bekeren van hun hoogmoed leert Paulus in Romeinen 11. Christenen zijn slechts geënt op de stam Israëls en niet andersom.

Israël wordt tot Hoofd der volken Jeremia 31:7 en Jesaja 60 en Openbaring 14.

Rome - Mekka - en alle Kerken die Joden blijven verachten worden voorgoed het zwijgen opgelegd volgens Jeshua in Openbaring 16-20.

Er zal niet één antisemiet zijn tong nog durven roeren!!! Openbaring 6.

vader Jakob

07-04-2018 08:44
Dit zijn de symptomen van een geestelijke strijd. Maar volgens sommige Israëlvrienden komt de afwijzing van Christus door Joden onder andere doordat wij Pasen op een andere dag vieren etc. Om dat te verhelpen zouden Christenen moeten gaan verjoodsen. Volkomen onzinnig natuurlijk. Joden moeten behouden worden zoals wij, door geloof dus. En niet andersom.