#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Buitenland

Communistische versie van Chinese Bijbel

Heel lang was het regime tegenstander van het christendom, maar nu wil het de Bijbel aanpassen. Daarom moet er een nieuwe vertaling in Chinese stijl komen en is de Schrift bijvoorbeeld via internet niet meer te koop in China. President Xi Jinping, die dankzij een onlangs door het parlement goedgekeurde wetswijziging levenslang mag aanblijven, wil de godsdienstvrijheid nog meer beperken.

De nieuwe Bijbel moet volgens het ministerie van Religieuze Zaken meer bij het communisme passen. En de ‘oude’ Bijbels zijn weggehaald bij online winkels. Evenals christelijke lectuur. Via onder meer sociale media protesteerden gelovigen tegen die maatregel van de overheid.

Die zegt op haar beurt wel de godsdienstvrijheid te beschermen, maar verstaat daar kennelijk iets anders onder waaraan men buiten China denkt. Op een persconferentie, waarin een en ander werd uitgelegd, zeiden officials dat er 44 miljoen christenen in het land zijn. Maar daarbij is blijkbaar geen rekening gehouden met de (niet geregistreerde en dus verboden) huisgemeenten. Die maken deel uit van de in totaal 100 miljoen christenen, waartoe allerlei organisaties komen.

Dat China intussen over godsdienstvrijheid spreekt, heeft misschien te maken met de wens een goede relatie met het Vaticaan te onderhouden. Maar veel rooms-katholieken, onder wie geestelijken, zijn het er niet mee eens dat de paus plannen schijnt te hebben aan de decennia bestaande onderkoelde relatie met China een einde re maken. Onder meer zouden zeven door het regime benoemde bisschoppen door het Vaticaan worden erkend als daar eveneens een erkenning tegenover staat van twintig door Rome aangestelde bisschoppen. En het Vaticaan lijkt ook bereid twee ondergrondse bisschoppen te vragen te stoppen met hun werk. Het is, hoort men in christelijke kring, verraad aan degenen die wegens hun geloof zijn vervolgd.

Reageren


Jos van der Geest

10-04-2018 04:53
Beste BASTIAAN,

Inderdaad walgelijk dat er ruim 100000 goede bijbels zijn vernietigd. Deze haalden ook oa gratis verspreid kunnen worden via kringloop winkel, weggeef winkels en uiteraard bijbelgenootschap zelf en christelijke boekwinkels en bibliotheken. Inderdaad een walgelijke streek en verspilling van papier.

BASTIAAN

10-04-2018 12:10
Bedankt Jos voor de tip van dat boek. Ik weet dat er veel goede Bijbels in China gedrukt worden, maar die wil de Chinese Regering nu juist confiskeren en omruilen voor hun communistische versie van Bijbels.

Dat gebeurde in Nederland ook door het Ned. Bijbelgenootschap. Ik was woedend op hen toen ik een brief 2 december 2016 van het NBG kreeg over die zogenaamde recycle Bijbel, Groene Bijbel, waarvoor ruim honderdduizend [!!!] betrouwbare Bijbels NBG-51 waren ingeleverd en tot pulp vermalen waren om die Groene Bijbel [NBV] mogelijk te maken.

Niets was minder waar! Het was uitgelekt dat zij voor die Groene Bijbel helemaal niet het papier gebruikt hebben van die tot pulp vermalen NBG-51 maar gewoon nieuw papier. Die Groene Bijbel NBV is een prul vergeleken bij de NBG-51.

Zo werden ruim honderdduizend uitstekende Bijbels NBG-51 met een betrouwbare Boodschap vernietigd ipv gratis uitgereikt aan belangstellenden.

Je zou denken: Een Jezuïtenstreek!!!

Jos van det Geest

09-04-2018 07:34
Bastiaan, er komen goede bijbels binnen China op wat van manier dan ook. Ik wil je heel graag verwijzen naar het boek een miljoen wonders van Paul Estabrook.

BASTIAAN

09-04-2018 09:52
Heel lang was het Chinese regime tegenstander van het christendom, maar nu wil het de Bijbel aanpassen. De nieuwe Bijbel moet volgens het ministerie van Religieuze Zaken meer bij het communisme passen?

Dat gebeurt niet alleen in China ook in Nederland. Wie de Feministische Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 naast de Statenvertaling van 1977 legt die schrok net als de Chinese Christenen nu doen.

(Die NBV is zo slecht, dat er over enkele jaren al weer een verbeterde editie op de markt komt)

Ik las over de NBV dat het woord bekering bijna daaruit is verdwenen hoewel dit toch één van de kernwoorden is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament!

Ik las een aantal reacties van deze feministische NBV in Trouw:

Michaël Zeeman, Benno Barnard, Maarten 't Hart, ze vinden het niks, die NBV. Ze krijgen van godgeleerde zijde steun: Huub Oosterhuis, Nico ter Linden en Karel Deurloo hebben de vertaling weggezet als: je maag draait ervan om.

De van huis uit streng protestantse Maarten 't Hart schreef: Predikers 'ijdelheid der ijdelheden' mág gewoon geen 'lucht en leegte' worden. 't Hart heeft de 'zware' gelovigen in het hart gesloten als ideaal spotobject en hun taal heilig verklaard.

Nog eens Trouw 28-10-2004

Schrijver, dichter en bijbelkenner Rob Schouten toetst de nieuwe Bijbelvertaling: Overspel wordt ruzie, het lijdensverhaal een thriller en de franje verdwijnt uit de zinnen. Kortom, de huiver maakt plaats voor hedendaagse zakelijkheid.

Daarom voorspel ik dat geseculariseerde lezers die zijn opgegroeid met taalgebruik als 'Vanwaar Gehazi?' of 'er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï' voorlopig zullen teruggrijpen op de vorige vertaling, zoals echte liefhebbers ten tijde van de nieuwe vertaling uit 1951 graag naar de Statenvertaling teruggrepen. ( Einde Citaat )

Wie alle details nog eens op een rijtje wil nalezen die leest het boek: Het luistert nauw, de Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken: Het spijt Prof. Karel Deurloo en Ds. Nico Ter Linden oprecht maar zij vinden inderdaad dat die vertaling NIET betrouwbaar is en ze hopen in dit boek te laten zien waarom. Een goede Bijbelvertaling laat in zo eenvoudig en helder mogelijk Nederlands zien wat er in het Hebreeuwse en Griekse origineel staat.

Wie die twee talen niet kent moet erop kunnen vertrouwen dat aan de schrijvers van weleer recht wordt gedaan. Aan de hand van vele voorbeelden laat "Het luistert nauw" zien dat de NBV de lezers en hoorders van nu de toegang tot de oude teksten helaas in veel gevallen eerder BELEMMERT dan ontsluit.

Ik blijf toch maar liever in mijn Statenvertaling of NBG-51 lezen. Ik hoop dat de Chinezen ook wegen zullen vinden om in hun betrouwbare Chinese Bijbel te blijven lezen.