#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Gedichten

Seks sonnet

Seks heeft nu het christelijke erf bereikt
Er komt geen einde aan de stroom van boeken
Daarin doet men van alle kanten uit de doeken
Hoe ‘t moet in bed of hoe men hartstocht ontwijkt

Specialisten treden aan, want nu blijkt
Men in de Bijbel wel te moeten zoeken
Naar regels over het uitdoen van broeken
Zuinige Schrift in wat die aan seks aanreikt

‘Er wordt te weinig over de seks gepraat’
Zegt auteur van nummer zoveel op de plank
Vol zorg over hoe ‘t tussen de lakens gaat

Christelijke dan, want daar gaan mensen mank
Aan niet weten wat te doen en wat men laat
Er zijn steeds meer seksbetweters, God zij dank

Johan Th. Bos

Reageren


BASTIAAN

15-02-2019 10:13
Socrates zei eens: Onwetendheid is het grootste kwaad in de wereld. God wil ons ook over seks Zijn Wijsheid schenken. In de Bijbel kunnen we daarover veel vinden. Lees samen hardop de Bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied maar eens grondig door!

Het is teleurstellend dat veel jongeren en ouderen niet meer weten wat echte seks tussen een man en een vrouw nog inhoudt. Wanneer je de verlokkende advertenties van de Dagbladen leest in o.a. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad en op TV ziet dan vraag je je nog af of er nog een toekomst is voor onze kinderen die deze Trash ook dagelijks lezen en gaan praktiseren.

Velen zijn op het verkeerde pad gekomen omdat ze begonnen uit nieuwsgierigheid te zoeken naar spannende Erotiek op Internet of ingingen op prikkelende advertenties of doordat ze het met de huwelijkstrouw op een akkoordje gooiden door ontrouw en overspel.

Geen wonder dat ook onder gelovigen vele huwelijken stranden met alle kwalijke gevolgen voor de kinderen: bijna 1 op de 2 huwelijken Strandt tegenwoordig. We weten intussen het antwoord! Liefde is verworden door verkeerde LUST. De Overheid, Kerk, Ouders en de Media hebben een grote verantwoording in dezen.

De Bijbel leert in 1 Corinthe 15: Slechte omgang bederft goede zeden!!!

De Here Jeshua waarschuwt alle mannen en vrouwen om met Gods hulp de juiste keuze van een partner te maken waar ook de Ouders blij mee zijn.

Onze gemeenschappelijke tegenstander de duivel doet zich voor als een engel van het licht terwijl hij de vorst der duisternis is die het liefst de hele mensheid met zich mee in het verderf wil storten. Voor velen werd o.a. het lezen/kijken van Porno de oorzaak dat alle remmen los gingen! Seksverslaving van honderdduizenden mannen en vrouwen in Nederland.

Hoe kunnen we op Gods weg blijven en toch van spannende seks genieten?

1* De Apostel Paulus leert in de Hebreeën 13:4 Het HUWELIJK [dus niet samenwonen] zij in ERE bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

2* Hoe staat het eigenlijk met de seksualiteit van Predikanten en Gemeenteleden Anno 2019?

3* Slecht. Hoezo? Tweeduizend jaar lang is er een rampzalig beleid gevoerd vooral door de leiders van de R.K.Kerk Reformatorische en Evangelische kerken. Daar werd nauwelijks over gepraat, geen huwelijks catechese. Vooral De RK.Kerk gunde haar onderdanen geen seksleven. Luther deed het veel beter en huwde een Non Catherina van Bora. Hij hield ook van een pot bier!

4* Pausen legden gelovigen ondraaglijke lasten op die ze zelf met geen vinger aanraakten. Er waren zoveel kerkelijke feestdagen dat Verbod op Verbod volgde. Zelf lustten de pausen, kardinalen en priesters enz. er wel pap van. Roomsen werden uitgehoord tijdens de verplichte Biecht over hun seksleven en fantasieën.

5* Zie de boeken: Het Seksleven van de Pausen - van Nigel Cawthorne, Een schaamteloos overzicht van de Roomse Bisschoppen van Petrus tot heden. Lees ook De Kerk en haar kruis, van Karlheinz Deschner. Een schokkend relaas. Ook nu in 2019 staan kranten wereldwijd bol van seksueel misbruik in Roomse en andere kerken.

6* De Roomse kerk spant de kroon, die verbood namelijk alle intieme echtelijke relaties op Zondag, Woensdag en Vrijdag. Verder tijdens de Veertig Dagen voor Pasen, de Acht dagen na Pinksteren, de Vijf dagen voor men ter communie ging. Aan de vooravond van iedere grote kerkviering en op de kruisdagen.

7* Alles bij elkaar was zo op 222 dagen van het jaar seksuele gemeenschap VERBODEN. En dan de maandstonden van de vrouw nog niet meegerekend. Waar lees je in de Bijbel over die verboden? Seks hebben met een vrouw die menstrueert/vloeit is verboden leert Mozes.

8* Maar nu Anno 2019 is de koers van de kerken en de samenleving 180 graden gedraaid. Bijna alles is mogelijk nu als je er maar niet te veel ruchtbaarheid aan geeft aan de buitenwacht. Er is geen verschil meer tussen Kerk en Wereld. Een pot nat. Zie Gay Parades in Amsterdam en alle Wereldsteden en zie de schokkende Film Spotlight over epidemisch misbruik van kinderen, mannen en vrouwen door Kardinalen, Bisschoppen en Priesters in de VS.

Hoe houdt de Jongelingen zijn pad rein? Lees de antwoorden in uw Bijbel [Statenvertaling 1977 of NBG-51 en Bidt iedere dag dat u groeien mag in het Geloof der Schriften.

Bidt iedere dag samen: Bewaar ons voor de boze en leid ons op uw weg. Psalm 1 en 119 en Mattheus 6 en 19.