#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Islam

De islamitische afschaffingsleer

In politiek-correcte kringen staat de islam voor liefde en medemenselijkheid. “Deze vredelievende religie maakt onderdeel uit van de geschiedenis, het heden en de toekomst van Europa” houden leiders als Federica Mogherini en Frans Timmermans ons dagelijks voor.

Door Robert Bor

Met de waarheid hebben deze opvattingen niets van doen. Met wensdenken en bedrog des te meer. Laten we eens kijken hoe vredelievend de leer in werkelijkheid is. Stel: je hebt een artikel gelezen over de islam waaruit blijkt dat de islam wereldoverheersing nastreeft en gaat op het internet de discussie hierover aan. Eén van je islamverdedigende gesprekspartners gooit een koranvers in de groep. Soerah 2:256 – ”Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is (…)”.

“De islam kent geen dwang”, stelt je opponent, “wat je zegt kan dus niet waar zijn. Je verkondigt islamofobische leugens!” Je leest de bron erop na en het staat er echt. Je twijfelt. Zou het wereldoverheersingsverhaal dat je gelezen hebt uit zijn verband zijn getrokken? Een poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen? Ligt de waarheid in het midden? Verward laat je de zaak rusten.

Lees het artikel op opiniez.com

Reageren


BASTIAAN

11-04-2018 08:46
Deze "vredelievende" religie van de Islam maakt onderdeel uit van de geschiedenis? Het heden en de toekomst van Europa houden rooms-marxistische leiders als Federica Mogherini en Frans Timmermans ons dagelijks voor.

Dat verbaast wakkere BijbelGetrouwe gelovigen niets. De Roomse Federica Mogherini en Frans Timmermans zijn kind aan huis bij de Paus in Rome. Iedereen weet zo zoetjes aan wel dat de Paus een Islamknuffelaar is hoewel hij goed weet dat de Koran leert dat God geen zoon heeft.

Het is geen toeval dat de grootste moskee van de EU in Rome gebouwd mocht worden met toestemming van Paus Joh. Paulus II die ook eregast was bij de opening in 1995.

Rome en Mekka zijn al jaren broertje en zusje. Bron: tweede Vaticaans Concilie 1962 in Rome.

Trouwens die hele top van de EU is rooms of roomsgezind. Is er ooit iets goeds uit Rome - Brussel - Straatsburg gehoord of gekomen? Hun oordeel werd al 2000 jaar geleden in detail beschreven in Openbaring 16-20. Het aftellen is dus al begonnen!

De Britten hebben dat begrepen en verlaten dit zinkende schip met een overtuigde Brexit!!! Wie volgt?