#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Mensen

Arie van der Veer had herseninfarct

Arie van der Veer is afgelopen maandagmorgen (9 april) getroffen door een herseninfarct en verblijft op dit moment in het ziekenhuis. De situatie is stabiel, maar hoe lang het verblijf in het ziekenhuis zal duren is niet bekend.

Ds. Arie van der Veer is ook na zijn pensionering nog steeds met hart en ziel betrokken bij het werk van de EO. Op tal van manieren zet hij zich in voor de missie van de EO, van meditaties op radio, tv en online tot ledenreizen en activiteiten in het land. En als geliefd spreker zou hij op 21 april een bijdrage leveren op de jaarlijkse Nederland Zingt Dag. Die bijdrage zal dit jaar helaas niet doorgaan.

Bron: EO

Reageren


BASTIAAN

13-04-2018 07:48
Bedankt voor uw reactie Otto. Het is uw mening en die respecteer ik maar ben het daar niet mee eens!

Otto

13-04-2018 07:14
Ik kan het met vele dingen met jou eens zijn Bastiaan, maar jou reactie op de ziekte van Arie van der Veer kan in mijn ogen niet door de beugel. Nogmaals al zijn wij het met elkaar soms niet eens, dan is het niet aan wie van ons om over een broeder een oordeel te vellen, want dat oordeel komt ons niet toe, ook jou en ik niet. Altijd mag een ieder christen zijn mening zeggen, ook al gaat het tegen al je gevoelens in, maar in deze situatie is jou reactie niet passend.

BASTIAAN

13-04-2018 11:02
Beste Zebulon, de feiten zijn kennelijk hard voor u. De EO van de begintijd had een Woord van God voor de wereld. Nu is de EO al jaren een spreekbuis van de wereld. Wereldgelijkvormigheid ten top!

Zie Jacobus 4:4 en Openbaring 3.

Als u daar blind voor bent, jammer dan! Slaap lekker door. Jesaja 56.

Zebulon

12-04-2018 05:04
Ik zal 't netjes zeggen mijnheer Bastiaan:
U lijkt enigszins op een 'azijn urineerder'
Altijd alles beter weten, commentaar etc.
En nu als reactie op een ziek persoon, zo'n zuur stuk als reactie.
Niet echt fijngevoelig.
Toch wens ik u het allerbeste en Gods zegen.

Otto

11-04-2018 04:46
Je hoeft het met elkaar niet altijd eens te zijn, maar ik wens Arie van der Veer een volledig herstel toe, en dat God hem nabij zal zijn in zijn ziekte, en ook zijn familie. Hoewel ik ex-lid van de EO ben, en het met sommige zaken niet eens ben, weerhoud mij niet om voor Arie van der Veer heel veel sterkte, en gezondheid te wensen.

peter

11-04-2018 03:55
Bastiaan. Wat heeft wat u schrijft te maken met de ziekte van Ds. van der Veer?

BASTIAAN

11-04-2018 12:15
Ds. Arie van der Veer heeft de EO-familie zeer groot zien worden tot 604.000 leden en heeft ook de grote afname van het ledenbestand in sneltreinvaart zien gebeuren. 350.000 leden als ik me niet vergis.

Die Oecumene van het hart die Ds. van der Veer lanceerde heeft desastreuze gevolgen gehad. Vrijzinnigheid werd/is troef bij de EO. De Bijbel werd selectief gelezen. Zegen en Vloek van Openbaring 2 en 3 werd steeds meer verdonkeremaant. Zonden werden niet meer bij name benoemt! Wereldgelijkvormigheid werd/is troef.

Zie Jacobus 4:4 en 1 Johannes 4 en 5.

Wij zagen de bui al hangen 20 jaar geleden toen we die kentering waarnamen en zonder spijt ons lidmaatschap van de EO beëindigden.

Wie de afgelopen jaren met o.a. Arie Boomsma de jongerenprogramma' s van de EO bekeek die draaide vol walging zijn hoofd af, jongeren krijgen ook nu stenen voor brood aangereikt bij de EO. Geen verschil meer met Veronica of BNN. Platvloerse, hedonistische voorlichting!

Wie afgelopen zondagavond het EO discussie programma van Tijs van de Brink: Nieuw Licht, bekeek, die zag de stellingname van de EO...promotie/vergoelijking van homoseksualiteit. Hoe dat bleek? De Bijbel ging niet open!

Zelfs een docente van de Evangelische Hogeschool te Ede mocht met verve verkondigen dat homoseksualiteit voor haar een verrijking was, hetzelfde verhaal ook de predikanten van de PKN die via beeldschermen instemden en met die hype van de roze lente meedoen en promoten.

Het schijnt dat alleen het Reformatorisch Dagblad zich nog uitspreekt voor de Bijbelse noties over Homoseksualiteit en schrijven: Niet doen!!! Vlucht er voor weg. Mattheus 7. De brede en de smalle weg...wolven in schaapskleren.

Het Nederlands Dagblad is al jaren een vrijzinnige roomse krant die u raadt het al...fuseerde met de roomse Volkskrant.

De Bijbel leert overduidelijk op veel plaatsen dat seksualiteit Gods rijke zegen krijgt in een relatie van een man en een vrouw die gehuwd zijn. Genesis 3 en Mattheus 19 en 1 Corinthe 7. Dit was 4000 jaar de norm!

De Here God geeft hun dan ook mooie en spannende erotiek. Zie Spreuken 5 en lees de 8 hoofdstukken van het boek Hooglied.

Homoseksualiteit is streng verboden in de Bijbel. We kunnen dat lezen in Genesis 19, Richteren 19-21 en Leviticus 20 in het Nw. Testament spreekt Paulus zijn afkeuring uit over homo' s en lesbische vrouwen.

Details in Romeinen 1:18-31 en 1 Corinthe 6 en 2 Petrus 2 en de brief van Judas. Jeshua in Openbaring 22.

Het is algemeen bekend dat homoseksuelen hoog vertegenwoordigd zijn in cijfers van zelfmoord!

Vandaag beëindigen miljoenen burgers wereldwijd hun face-boek account, het zou ook een hint kunnen worden voor de resterende EO leden om tegelijkertijd met face-boek beëindiging ook direct hun EO lidmaatschap te beëindigen.

Ook leden van de PKN zouden er goed aan doen om vandaag nog hun lidmaatschap te beëindigen. Deze kerk heeft zichzelf overbodig gemaakt met haar on-Bijbelse standpunten! Jeshua spuugt ze uit Zijn mond volgens Openbaring 3.

Lees het waarom in 1 Samuël 2:12-36.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.