#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Overdenkingen

Als God zwijgt

Het is een menselijk verlangen om een teken van God te willen ontvangen. Het lijkt namelijk soms wel stil van Gods kant. Waar is Hij? Wat is Zijn invloed op deze wereld? En misschien wel heel persoonlijk: Waar was Hij toen datgene gebeurde, wat je liever uit je geschiedenis wiste?

Door Arjanne Burger

Het leven is soms behoorlijk hard. Ervaringen en gevoelens kunnen ons beeld van God vormen en vertroebelen. Is God wel betrokken? Is Hij wel goed? Kijkend naar mijzelf, kan hierin soms twijfel opkomen in m’n hart.

God echter bewijst ons Zijn liefde. Een teken vanuit de hemel en een teken op de aarde heeft Hij gegeven. Daarvoor moeten we niet kijken naar onze persoonlijke ervaringen, daarvoor moeten we niet kijken naar onze gevoelens. Daarvoor moeten we kijken naar Jezus. God heeft Zijn Zoon gegeven, dat vieren we met Kerst. Maar God heeft ook Zijn Zoon over-gegeven tot in de dood, dat herdenken we met goede vrijdag. Het geven van Zijn Zoon – ja, tot zelfs in de dood is Gods bewijs van liefde. Hij deed het toen wij nog vervreemd waren van Hem – zelfs vijanden van Hem waren. Het is onterecht als wij harde gedachten van God hebben. Iemand die ik hierover sprak, deelde met mij de gedachte dat we soms zo graag iets uit de hemel willen horen, een teken, een antwoord. Zij refereerde naar het volk van Israel dat zichtbare tekens ontving van God en woorden hoorden van de Heere. En dat het volk van God zich vervolgens niks aantrok van Hem en toch nog eigen gekozen wegen ging. In de geschiedenis is er iets voorgevallen waarin God zweeg. Honderden jaren stilte – en toen kwam Jezus. Wanneer God Zijn liefde bewijst als Zijn Zoon aan het kruis hangt, is het stil. De hemel zwijgt. Jezus vroeg de vraag: Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? En de hemel zwijgt. En juist daar is het gebeurd. Zijn verlatenheid bracht ons in Gods nabijheid. Wat bijzonder he. God antwoord soms in Zijn liefde en God zwijgt ook in Zijn liefde.

Hem begrijpen kunnen we niet. Maar ik geloof, dat op een dag zal blijken waar te zijn wat Hij beloofd heeft. Alles werkt mee voor het goede. Niet nu zal je het begrijpen, maar wel later!

Houd vol. Houd de waarheid vast uit Gods Woord. Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Reageren


vader Jakob

12-04-2018 02:25
Sir Robert Anderson heeft alweer lang geleden een uitstekend boek geschreven wat dit onderwerp uitgebreid behandelt. Het heet "The Silence of God" en is online te vinden als pdf bestand.
Ik zou het graag nog eens vertalen...

BASTIAAN

12-04-2018 12:45
GOD ZWIJGT NIET!

Een duidelijk stuk van Arjanne Burger: Het is een menselijk verlangen om een teken van God te willen ontvangen, vooral haar conclusie: Houd vol. Houd de waarheid vast uit Gods Woord. Jezus is de weg, de waarheid en het leven."

Ook gelovigen zijn vaak blind en doof voor Gods tekenen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven dat wij de tekenen van onze tijd en onze omstandigheden kunnen begrijpen. Daarvoor moet u natuurlijk wel dagelijks de tijd nemen om Zijn Woorden in de Bijbel NAUWGEZET te bestuderen. Details Jozua 1.

Mattheüs 16:3...
En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de TEKENEN der tijden niet?

Lucas 12:49...Tekenen der tijden...
49 Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?

Mattheüs 24:3...
Toen Jeshua op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het TEKEN van uw komst en van de voleinding der wereld?