#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Bill Hybels afgetreden na seksrumoer

Voorganger Bill Hybels van de Willow Creek Gemeente treedt vervroegd af wegens aanhoudende beschuldigingen van het misbruiken van diverse vrouwen in de Chicago Tribune. Hybels was behalve voorganger van een megakerk ook grondlegger er hoofdspreker de Global Leadership Summit (GLS), een jaarlijkse conferentie voor geestelijke leiders, waarvan in Nederland video’s worden getoond. De Nederlandse GLS-organisatie is onderdeel van Opwekking.

Hybels, die in oktober zou aftreden, doet dat nu vroeger, omdat hij niet wil dat de beschuldigingen boven de in 1975 door hem gestichte kerk blijven hangen. Hij en de oudstenraad, zie zegt onafhankelijk onderzoek te hebben laten doen, spreken de beschuldigingen met klem tegen. Volgens de Washington Post schreeuwden diverse kerkgangers ‘nee’, toen hij de mededeling over zijn vervroegde aftreden deed, waarna een ovationeel applaus volgde.

Vorige maand tekende een journalist van de Chicago Tribune de getuigenissen van diverse vrouwen op, waarin zij vertelden over ongewenste omhelzingen, zoenpartijen en de uitnodiging van een staflid naar zijn hotelkamer te komen. De krant vermeldde ook een relatie met een getrouwde vrouw. Een vrouw die eerder zei een affaire met de pastor te hebben gehad, trok die verklaring overigens later in en zei zich ervoor te schamen te hebben gelogen, wegens een conflict in de kerk.

Hybels zei opnieuw dinsdag te worden beschuldigd van dingen die hij niet heeft gedaan, maar af te treden omdat sommige christenen zich verward voelen. Volgens hem hebben de oudsten met zijn vertrek ingestemd.

Overigens leken John en Nancy Ortberg, leiders van een megakerk in Californië, de kant van de vrouwen te kiezen. “Het vereist grote moed van die vrouwen hun verhalen te vertellen”, zei John Ortberg. Volgens hem strijdt de moed van de vrouwen met het naar zijn mening ontoereikende proces van het onderzoek dat hen geen toevluchtsoord en een eerlijke behandeling bood.

Reageren


BASTIAAN

16-04-2018 08:44
Herstel:

Dat is hun gelukt op 31-10-2017 op de vijfhonderd jarige herdenking van de Reformatie in Wittenberg Duitsland en de de Domkerk in Utrecht in bijzijn van de Koning en Synodeleden van de PKN.

BASTIAAN

16-04-2018 08:41
Een illuster drietal: Rick Warren is bekend door zijn boek Doelgerichte Gemeente! Samen met Bill Hybels van Willow Creek die allang in opspraak was en de voormalige Robert Schuller hebben ze een werkwijze opgesteld om de "kerk" te laten groeien.

Warrens boek Doelgericht Leven heeft helaas een enorme invloed op vele kerken en gemeenten wereldwijd. Hiermee richt hij een netwerk op van Doelgerichte gemeenten.

Rick Warren is enorm beïnvloed door Billy Graham, ook een vriend van de Paus. Graham noemde de Paus een wereldleider ipv misleider.

Ook Robert Schuller (Chrystal Cathedral) uit de VS was een grote vriend van de Paus. Deze voorganger noemde zichzelf een New Age minister, bezocht evenals Billy Graham 2x de Paus en luisterde naar zijn adviezen! Kruistochten en Inquisitie geïnspireerd door Rome vergeten? Het boek van FOXE de ontelbare martelaren nooit gelezen?

De Bijbel leert ons om alles te toetsen: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Thess. 5:21.

De naam die Warren en zijn illustere vrienden voor de samenwerking met de islam hebben bedacht is "Chrislam". Warren bevestigd zijn voorkeur voor het R.K.Evangelisatie programma opgezet om de “verloren broeders” Protestanten (tot 1962 Tweede Vaticaans Concilie werden Protestanten nog ketters genoemd) terug te winnen voor de “Moederkerk” in Rome.

Dat is hun gelukt op 31-10-2018 op de vijfhonderd jarige herdenking van de Reformatie in Wittenberg Duitsland en de de Domkerk in Utrecht in bijzijn van de Koning en Synodeleden van de PKN.

De moedergemeente voor Joden en Vrienden van Jeshua is nooit Rome geweest maar Jeruzalem! Daar voer Jeshua ten hemel en daar zal Hij wederkomen volgens Handelingen 1-2.

De eerste Gemeentevergadering was niet in Rome maar in Jeruzalem. Handelingen 15. Daar ligt onze toekomst. Jesaja 2, Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19-22.