#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

‘Nederland kampioen Goddeloze wetten’

Volgens voorzitter Bert Panhuise van de stichting Eurospirit is Nederland wereldkampioen in het aannemen van tegen Gods Woord indruisende wetten. Hij schrijft dat in het blad Charisma en noemt onder meer euthanasie, abortus, homohuwelijk en vrije drugsverkoop als symptomen ervan.

Als lid van een werkgroep ener kleine christelijke partij heeft hij naar zijn zeggen eens betwijfeld of een wedergeboren christen wel deel kan uitmaken van een regering in dit land. Tegengas geven in de Tweede Kamer is wat hem betreft OK, maar medeverantwoordelijk zijn voor on-bijbelse wetten is iets anders.

Hij heeft zo zijn vragen over predikers die melden dat Nederland wordt gered. “Hoewel ik geloof dat God altijd een speciale beweging van de Geest kan geven in een land, moeten we ons ook realiseren dat een land groot onheil over zich afroept als een volk en de leiders zich zo radicaal van God afkeren als nu in ons land gebeurt”, schrijft hij.

Wat dat betreft, vergelijkt hij het land met Israël, dat door vijanden werd bezet toen het zich van God afkeerde. Daarom verbaast het hem niet dat Nederland nu de deur open zet voor mensen uit een cultuur die wezensvreemd en zelfs vijandig is aan de Joods-Christelijke. “De nazi-demonen hebben een ander jasje aangetrokken en ze worden hartelijk begroet door de ‘progressieven’. En weer moeten Joden op hun hoede zijn. Sommige christenen stemmen op Geert Wilders, omdat hij als enige politicus zich durft uit te spreken over het gevaar van de Islam. Toch vraag ik mij af of stemmen op hem verstandig is. Hij zegt bijvoorbeeld dat de multiculturele samenleving mislukt is, waardoor alle migranten over één kam worden geschoren en dat is voer voor racisten. Hij vergeet dat er ook 800.000 allochtone christenen in Nederland wonen die het prima doen. Laten er daar maar meer van bijkomen, dat is een zegen voor ons land.”

Reageren


greta

30-06-2015 07:31
Ben het helemaal met je eens GODS ZEGEN