#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Vrijheidsstrijd van de Nederlanden

Veel Belgen en Nederlanders weten dat aan de onafhankelijk van de Nederlanden veel strijd vooraf ging. Maar over de details weten velen weinig. Wie staat er bij stil dat op 23 mei 1568 – in 2018 dus 450 jaar geleden – de ’80-jarige oorlog’ in Heiligerlee (Groningen) begon? Dat de naam van deze oorlog eigenlijk onjuist is? Wat het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ of de Vrede van Munster ervoor betekenen? Historicus Arnout Van Cruyningen schreef een rijk geïllustreerd boekje over. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Wat is het begin en eind?
Over de 80-jarige oorlog is nogal wat verwarring. Dit komt door diens karakteristieken. Het begon met een heel lange periode waarin de nieuwe Spaanse koning Philips II (1555-1598) zich scherp verzette tegen de opkomst van de ‘nieuwe (christelijke) leer’ in de Nederlanden. Uiteindelijk stelt hij er de Inquisitie in. Dit leidde tot de zogenoemde ‘Beeldenstorm’, die in Vlaanderen begon (1566), en de opstand van de (Water)geuzen. De Nederlandse leidslieden drongen bij de koning aan op godsdienstvrijheid en afzwakking van de vervolgingen, maar hij luisterde niet.

De eerste overwinning van de opstandelingen op het Spaanse leger was in de slag bij Heiligerlee. Dat wordt als het officiële begin van de 80-jarige oorlog aangehouden. Toch was het ruim al een jaar eerder, op 13 maart 1567, tot oorlogshandelingen tussen de twee partijen gekomen; de slag bij Oosterweel. Alleen werden de Geuzen toen verslagen en daaraan wil niemand herinnerd worden.
Het officiële einde van de oorlog wordt verbonden aan het sluiten van de Vrede van Munster op 15 mei 1648. Toch had Philips IV de Nederlanden echter al 8 jaar eerder de vrede aangeboden.

Handzaam boekje
Het kleine formaat maakt het makkelijk mee te nemen. Het staat vol handige tips, adressen van musea, waar verdere informatie kan worden gevonden, kaarten, schilderijen, foto’s en overzichten. Excursen geven extra informatie. In het eerste hoofdstuk stelt Van Cruyningen terechte vragen over de naamgeving van de oorlog. Daarna behandelt hij het langslepende voorspel van ruim 50 jaar dat eraan vooraf ging. Dan volgt een hoofdstuk over de eerste oorlogshandelingen tot het opstellen van de Pacificatie van Gent. Deze periode krijgt de meeste aandacht. Dan een hoofdstuk over de periode die op het uitroepen van onafhankelijkheid uitloopt. In hoofdstuk vijf wordt de periode beschreven dat de Staten Generaal verschillende buitenlandse gouverneurs aanstelde. Een volgend hoofdstuk gaat over de tijd waarin vooral Maurits optreedt als militair leider. Daarna wordt de periode die uitloopt op het ‘Twaalfjarige Bestand’ beschreven. Het laatste hoofdstuk gaat over de periode van 28 jaar die uitloopt op de vrede.

Evaluatie
Van Cruyningen heeft een leuk, interessant en toegankelijk boekje geschreven dat goed gebruikt kan worden om op onderzoek uit te gaan in België en Nederland. Jammer is dat een register ontbreekt. Voor geïnteresseerden in politieke geschiedenis van de Nederlanden en is dit boek een aanrader.

A. van Cruyningen
De tachtigjarige oorlog
De vrijheidsstrijd in de Nederlanden 1568-1648
Serie Waar & Wanneer
2017, Omniboek, Utrecht
224 pagina’s
€15,00
ISBN: 9789401911344

Reageren


BASTIAAN

23-05-2018 08:42
Nu dan maar een ingezonden in Verkorte vorm: Vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen het Spaanse wereldrijk en Alva met zijn Bloedraad en de Paus van Rome en zijn wrede Inquisitie is te niet gedaan, te grabbel gegooid door Protestanten en Evangelischen op het Malieveld in Den Haag op 6 oktober 2012 en nog eens bezegeld in de Dom van Utrecht op de 500-ste Herdenkingsdienst van de Reformatie/Hervorming van Luther 1517-2017.

Samenvattend kan hierover gezegd worden met de woorden van de Apostel Petrus 2:22:

19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een Hond, die teruggekeerd is naar zijn Uitbraaksel, of: een gewassen Zeug naar de Modderpoel.

Jan

21-05-2018 11:30
Ik heb niet zoveel tijd als bijv. Bastiaan die dagelijks lappen tekst op deze site afscheidt. Dus las ik het beknopte boekje "Willem van Oranje"van van Deursen.
Het beeld van deze "vader des vaderlands" wat mij daarvan bijblijft is dat van een opportunist aan wie door anderen een aura van benevolentie is toegedicht.
Dat gen heeft hij aan de Hollanders en Zeeuwen (indertijd) nagelaten. Of je op dat machtgedreven, expansionistisch, imperialistisch, exploitative karakter prat moet gaan is voor mij geen vraag.

Otto

20-05-2018 08:15
Als ik de bijbel lees staat daar duidelijk wie Jezus niet als Gods enige zoon erkent is de anti-christ, en al wie anders beweert predikt de leugen, en is niet uit God, dit staat duidelijk in het woord van God, en niemand komt tot God dan door Jezus alleen, en niemand is hem gelijk, daarom ga niet om met godsdiensten, die verkondigen dat God geen zoon heeft, want U bent op een dwaalweg!! En laat niemand U wijs maken, dat de Koran dezelfde God is als die van de bijbel, want dat is een grote leugen, nogmaals God heeft Jezus als zijn enige zoon, en door hem, alleen maar door hem zijn wij zalig, en derven het eeuwige leven, en door niemand anders, daarom blijf trouw aan de God van de bijbel, en aan zijn woord, en laat je niet verleiden door dwaalgeesten die anders beweren, waak dan!!