#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Israël

Conflict conferentie in Bethlehem

Via de vijfde ‘Christ at the Checkpointconferentie’ in Bethlehem, georganiseerd door het Bethlehem Bible College, roepen Palestijnse evangelische christenen hun geloofsgenoten wereldwijd op niet Israël boven Christus te verheffen. De conferentie, gehouden in het Beit Jella Hotel bij Bethlehem, begon maandag 28 mei en duurt tot donderdag 1 juni.

Met het thema ”Jezus Christus in het middelpunt” is in feite niets mis. Maar tegenstanders hebben onder meer bezwaar tegen een aantal van de vele sprekers en verwijten de organisatoren van de conferentie tegen Israël te zijn en een vervangingsleer aan te hangen. Die bezwaarden bestaan voornamelijk uit christenzionisten.
Tot de sprekers behoren Ajith Fernando van Youth for Christ in Sri Lanka, dr. Gary M. Burge van het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids in Michigan (VS), de Amerikaanse Messiaans-Joodse leider dr. Michael Brown, Ruth Padilla Deborst, dr. Jack Sara (directeur van het Bethlehem Bible College) en onder meer Palestijnse theologen. Directeur van de conferentie is dr. Munther Issac, predikant van de Lutherse Christmas Church in Bethlehem.

Wat zou Jezus doen?
Wat zou de Heere Jezus doen als Hij bij een militaire controlepost van Israël stond? Met die vraag van Palestijnse christenen zijn de conferenties destijds begonnen. En daaruit resulteert natuurlijk de vervolgvraag of God het land exclusief aan Israël heeft beloofd. Ja, zeggen zionisten. Nee of ‘dat zit nog’ vinden kennelijk andere theologen. En volgens Issac is de vraag als het land voor Israël is wat Palestijnse christenen dan moeten. Volgens hem ergeren velen van hen zich aan de houding van veel evangelische christenen ten opzichte van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij onder meer: „Ze zien alleen Israël en niets anders. Ze kijken niet door de ogen van Christus naar het conflict. Ze geloven dat Israël in het middelpunt staat van de heilsgeschiedenis en van wat God doet in dit gebied. Maar wij zeggen: Is het misschien ook mogelijk door de ogen van Jezus te kijken? Wat zou Jezus hiervan denken? Staat Hij centraal in ons geloof of Israël?”

Hij heeft de indruk dat het geloof van de Palestijnse broeders en zusters veelal wordt beoordeeld door evangelikalen op basis van de houding die zij tegenover Israël hebben en niet die ten opzichte van de Here Jezus Christus. Het gevaar is naar zijn mening dat politieke visie op het conflict de meetlat voor geloof wordt.

Evangelisch
Hij spreekt tegen dat het Bethlehem Bible College, waar onder anderen Anne van der Bijl lessen gaf, een Palestijns bolwerk is, zoals sommigen beweren. Volgens Issac is het een volbloed evangelische Bijbelschool. Maar in de wereldwijde evangelische beweging is men naar zijn mening meer met een plaats in de hemel dan met vrede op aarde bezig.

Hij wijst er ook op dat Donald Trump steun kreeg van de evangelische wereld en die stond te juichen toen de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuisde. Dat het land aan Israël is beloofd, zoals christenen wereldwijd getuigen, brengt wel de vrede in gevaar zegt hij. Want het is het land waar wij wonen, zeggen hun Palestijnse geloofsgenoten.

Reageren


BASTIAAN

04-06-2018 11:27
Goed verwoord Kees. Thea Mee eens!

Kees

03-06-2018 05:55
De Arabieren/Palestijnen hebben veel gelegenheden voorbij laten gaan om tot een deling van het land te komen. Zoals het delingsvoorstel van de commissie Peel van 1937 en het VN-plan van 1947. Gaza heeft laten zien dat de Palestijnen daar geen vredelievend regime kunnen oprichten, ondanks de vele miljoenen die jaarlijks naar de PA gaan. Overigens is iemand, die achter het bestaansrecht van Israël staat, daardoor nog geen zionist. Het is dus beter om dat soort termen niet te gebruiken.
Een vergeten groep zijn de Joodse vluchtelingen, die vanaf 1948 islamitische landen moesten verlaten en in Israël werden opgevangen. Zij vormen met hun nazaten in Israël ook miljoenen vluchtelingen, maar zijn inmiddels wel opgevangen door Israël. Dat zouden Israëls buurlanden ook moeten doen met de daar verblijvende nazaten van de Palestijnse vluchtelingen.
Vergeten wordt ook dat de Arabieren/Palestijnen in WO-II bondgenoten waren van de Nazi’s. Daarom zou bescheidenheid bij de Palestijnen beter passen en dat de vluchtelingencrisis is veroorzaakt door de Arabische/Palestijnse weigering om het VN-verdelingsplan van 1947 te accepteren. Op dit moment zou het zelfmoord zijn voor Israël om de Westoever over te dragen aan de Palestijnen of miljoenen nazaten van de Palestijnse vluchtelingen in Israël toe te laten.
Een ander heikel punt is dat nogal wat Palestijnse christenen het OT niet zien als het Woord van God. Een voorbeeld daarvan is theoloog Naïm Ateek, die Sabeel heeft opgericht. Ateek leert o.a. dat Jezus geen Zoon van David is. Logisch dat Evangelische christenen afstand nemen van dat soort gedachtengoed. Hoe Jezus reageert als Hij terugkomt, lezen we in Zacharia 12-14.

Thea

31-05-2018 05:41
Gelukkig was er voor het tegengeluid dr. Michael Brown. Eind deze week te horen op YouTube.

BASTIAAN

31-05-2018 04:58
Wat moet ik hier nu weer over denken? "Bethlehem Bible College, is drie dagen bijeen in het Beit Jella Hotel bij Bethlehem! Zij roepen Palestijnse evangelische christenen, hun geloofsgenoten wereldwijd op Israël niet boven Christus te verheffen."

Jeshua en Israël horen toch bij elkaar?

Jeshua vertelde de Samaritaanse vrouw bij de waterput van vader Jacob in Sichar, nu Palestijns geclaimd gebied: HET HEIL IS UIT DE JODEN!!!

Dus niet uit de Palestijnen!!! Details in Johannes 4:22.

Jeshua die heel de Torah en al Gods Wetten daarin respecteerde [Mattheus 5:17-20] is geboren uit het volk der Joden: Mattheus 1:1.

Hij noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

Dat kunnen Palestijnse christenen Hem niet nazeggen omdat ze net als de Roomse en Griekse en Russische orthodoxe christenen in meerderheid Joden en hun Sjabbat en hun besnijdenis van jongetjes van 8 dagen oud, hun kosjere gerechten en de huidige Staat Israël verachten.

Ik heb Dr Geries Khouri e.a. Palestijnse leiders zelf ontmoet en ben met hen in discussie geweest in Jeruzalem.

Lees vooral het boek van Els van Diggele: Heilige Ruzies. Christenen in Israël.

Palestijnse christenen hebben dezelfde on-Bijbelse visie op Jezus als de Islam en de Koran heeft met hun Islamitische Isa=Jezus die Christenen bekeert tot de Islam.

Bijna alle kerken in de wereld nu ook de PKN en veel Evangelischen hebben zich de afgelopen jaren laten misleiden door standpunten van Paus, Vaticaan, Curie, Jezuïeten, Synoden en leiders van het Bethlehem Bible College!!!

Wat moeten we met de vraag: Wat zou de Here Jeshua doen als Hij bij een militaire controlepost van Israël stond?

Ik hoorde eens het frappant/gevat antwoord hierover van de Joods Roemeense Ds. Wurmbrand van de Ondergrondse Kerk. Hij vertelde:

Jeshua leefde ook in bezet gebied tijdens Zijn bediening in Israël. De Romeinen waren toen de baas en onderdrukten de Joden al tijden net als Arabieren en Palestijnen nu doen.

Hij gaf een voorbeeld van Jeshua uit Lucas 20:21...Een stel schijn vromen, spionnen vroegen aan Hem...

21 Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert; 22 is het ons geoorloofd de ?keizer? belasting te betalen of niet?

23 Doch Hij doorzag hun sluwheid en zei tot hen: 24 Toont Mij een schelling; wiens beeldenaar en opschrift draagt hij? Zij zeiden: Van de ?keizer. 25 En Hij zei tot hen:

Geeft dan de ?keizer? wat des keizers is, en Gode wat Gods is. 26 En zij konden tegenover het volk op geen woord van Hem vat krijgen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en hielden zich stil.

Wat maakte Wurmbrand zijn toehoorders goed duidelijk hier? Jeshua sprak cryptisch [om niet direct gearresteerd te worden] tot die huichelaars: Geeft dan de ?keizer? wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Wat moesten ze de Keizer geven? Een schop onder zijn achterste!!! Hij hoorde niet in Israël omdat de Keizer het Joodse volk en de God van Israël haatte.

Dat doen de huidige kerken nu ook eensgezind. Israël aan de schandpaal binden. De Paus voorop, die knuffelt liever Moslims dan Joden.

De Koran leert duidelijk dat God geen Zoon heeft!
De Bijbel wel in Psalm 2 en 110 en Johannes 3:16.

Ik ben dit voorbeeld van de Lutherse Ds. Wurbrand en zijn verrassende exegese nooit vergeten!

Jeshua de Zoon van God was de kindermoord van alle Joodse jongetjes in Bethlehem door de Romeinse Koning Herodes, een ontaarde wrede despoot van 2000 jaar geleden niet vergeten. Mattheus 2:16-18.

Wonderlijk dat er nu in 2018 weer in Bethlehem een groep theo[logen] bijeen is die zich christen durven noemen om over Israël en het Joodse volk een definitief oordeel te vellen!

Zal er daarom in de nabije toekomst nog één kerk in Israël overblijven als Jeshua op de Olijfberg terug komt, nu nog geclaimd Palestijns gebied? Ik denk het niet! Zachariah 14:16-21 en Openbaring 16 en 18.

Wat zullen die schijn vromen van nu dan allemaal op hun neus kijken!!!

Details: Zachariah 14 -Handelingen 1 & Openbaring 14-20