#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Tekenfilm over Luther

Het verhaal van Maarten Luther kennen velen wel. De man die in de nadagen van de Middeleeuwen de Rooms-katholieke kerk voor grote uitdagingen stelde. Maar hoe moet dit verhaal uitgelegd worden aan kinderen vanaf 6 jaar? De Dvd ‘Het verhaal van Maarten Luther’ is een tekenfilm die de belangrijkste zaken van zijn leven weergeeft. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om deze DVD te bestellen

Spanning en kernzaken
De tekenfilm begint met de ‘ontvoering’ van Luther om hem naar de Wartburg te brengen. De kijker vraagt zich af waarom wordt hij ontvoerd en wie hij is? Zo is de aandacht getrokken. De film begint dan 16 jaar eerder. Luther is dan student rechten en verblijft nog bij zijn vader. Mensen lijden onder de verschrikkelijke gevolgen van de pest. Overal sterven mensen. Ook Luthers vrienden. Het wordt gezien als een straf van God. Die angst voor God en voor Zijn straffen over de zonden houdt Luther ook bezig. Hij wordt daarom monnik, maar wordt uit het klooster gestuurd om theologie te gaan studeren. Luther kan in het klooster geen rust vinden over zijn zonden.

Als doctor in de theologie ‘ontdekt’ hij dat in de Romeinenbrief 1:17 staat “… de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”. Hij trekt daaruit de conclusie dat ‘goede werken’ niet van belang zijn om Gods gunst te krijgen, maar gelovigen die gunst hebben alleen omdat ze geloven. Zonder werken. Deze conclusie is krom, omdat geloof immers eerst beantwoord moet worden en dat is zelf al een goede daad. Deze conclusie brengt hem echter op ramkoers met zijn kerk. Daarbij wijst hij terecht ook misstanden van die corrupte kerk aan.

De film toont vooral de vriendschappen die Luther had, zoals met Spalatin en hertog Frederik. Dat spreekt de wereld van kinderen goed aan. Ook komen een aantal ‘boeven’ naar voren, zoals Paus Leo X, pater Tetzel, die aflaten voor die Paus verkoopt, en meester Eck.

Korte documentaire
De film sluit af met een kort documentaire over hoe dan uiteindelijk de Lutherse kerk ontstond, die een zekere bijdrage leverde aan het echte protestantisme, dat toen in heel Europa vorm begon te krijgen.

Evaluatie
Dit is een spannende, leuke en leerzame tekenfilm (ook voor volwassenen) en toegankelijk in zes talen die de kernzaken van Luthers strijd met de Roomse kerk overbrengt. Bij de Dvd zit een studiegids voor kinderen. De tekenfilm is kort, want het is vooral bedoeld voor kleine kinderen, maar daardoor kunnen alleen hoofdzaken worden getoond en niet te veel gebeurtenissen achter elkaar worden verteld. De film eindigt bij de gebeurtenis waarmee het begon; zijn ‘ontvoering’ naar de Wartburg. Waar zijn vertaalwerk van de Bijbel in de landstaal van zijn volksgenoten begint en daarmee pas Luthers echte werk. Een aanrader voor ouders en scholen voor onderwijs van kinderen over de Europese kerkgeschiedenis.

Het verhaal van Maarten Luther
De moedige monnik die met zijn 95 stellingen de Reformatie in gang zette
Christian History Institute
Uit de serie ‘De fakkeldragers’
Transvision
Distr.: Ecovata
c.33 min.
€5,99
ISBN: 8718868359254
De dvd is Nederlands, Engels en Duits ingesproken en heeft optionele ondertiting in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans en Pools.

Reageren


BASTIAAN

07-06-2018 08:35
Jammer dat de tekenfilm de zwarte kanten van Luther onder de pet houdt!

Luther heeft zich onsterfelijk gemaakt met zijn Reformatie 1517. Hij ontmaskerde de Paus als de antichrist met zijn 95 stellingen en zijn schitterende Bijbelvertaling in de Duitse taal, zijn Gezangen en latere ongezouten pamfletten, boeken en preken tegen Rome, Paus en Vaticaan/Curie in navolging van Mattheus 3 en 23.

De huidige Lutherse kerk en ook de PKN, EO, NCRV, CU is helaas weer bijna net zo rooms als in de dagen van Paus Leo X. 1517. Die huidige Lutherse kerkleiders zouden Luthers felle briefwisseling eens moeten herlezen die hij met Paus Leo X voerde:

Luthers werken:

1* De Babylonische gevangenschap der Kerk.
2* Brief aan Paus Leo X.
3* De vrijheid van een christen.

Helaas, Luther heeft al zijn roem en eer verspeeld toen hij drie antisemitische boeken en vele pamfletten schreef waarin hij het Joodse volk voor rotte vis en nog erger uitmaakte.

Maarten Luther stond in het begin niet negatief tegenover de Joden. In 1523 benadrukte hij in Daß Jesus ein Geborner Jude Sei dat Jezus van Joodse afkomst was; hij wees hierin geweld tegen Joden af. Mattheus 1:1.

In 1543 vlak voor zijn dood schreef hij echter het pamflet Von den Jüden und iren Lügen waarin hij zeven maatregelen tegen de Joden voorstelde, variërend van het in brand steken van synagogen, scholen en huizen van Joden tot het opleggen van dwangarbeid. Dat is toch ongehoord?

Luther, en ook Calvijn die de Romeinenbrief hfst. 9-11 van Paulus zeer goed kenden hebben nooit de boodschap daarvan begrepen: Christenen mogen zich niet verheffen boven het Joodse volk.

Het zal mij benieuwen of we deze Luther ooit in het Koninkrijk Gods zullen ontmoeten met zijn virulente Jodenhaat. Zie Psalm 129 en Zachariah 1 en 2 en Johannes 4:22.

Net als de Roomse kerk van toen wilde hij Joden met dwang dopen en tot het omstreden christendom van zijn tijd bekeren.

Joden weigerden dat natuurlijk omdat zij in een enig God geloven Exodus 20 en niet in een drie-enig God zoals Rome leerde. Jeshua leerde dat God één was. Marcus 12.

Luther hield ook vast aan de zondag van Constantijn 325 en negeerde de Sjabbat hoewel Jeshua zich wel Heer van de Sjabbat noemde Lucas 6:5 Luther negeerde de data van de Joodse feesten. Voor Joden onverteerbaar!!!

Tot op deze dag wordt de Sjabbat gevierd in Israël en nooit de zondag van de Roomsen. Op zondag wordt in Israël gewoon het huisvuil opgehaald, kinderen gaan naar school , iedereen doet zijn boodschappen. enz.

Lees alle details in het boek van René Süss:
Luther een sympathieke [?] potentaat.