#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Voor het leven

Wanneer D-Day voor Abortus 1980-2018

De onafzienlijke erevelden in Normandië zie ik. Heel Europa vol met grafvelden. Ze slaan elkaar dood. Miljoenen, miljoenen. Ik zie de oorlogspanorama's in Moskou. De slag om Stalingrad, miljoenen kwamen om. Het is in mijn leven gebeurd. Geboren in 1942 in Assen vlak bij het concentratie kamp Westerbork. 91 treinen enkele reis Auschwitz met duizend Joodse onmensen gingen langs ons huis. Zes miljoen joden kwamen om. En zigeuners, en homoseksuelen en tegenstanders. Kwamen in deze Tweede wereldoorlog om. HEERE, ontferm U over ons. Zie 'Dé trein' www.brinktv.com

Door Bert Dorenbos

HEERE, ontferm U. De derde wereldoorlog woedt in de moederschoot. Nu komen 56 miljoen ongeboren kinderen elk jaar om in hun moederschoot. Nu al meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com). Alle wetten zeggen dat elk mens recht heeft op de absolute bescherming van zijn leven. Maar voor abortus en ook steeds meer euthanasie maken we een strafuitsluitingsgrond. HEERE, hoe kunnen we voor U bestaan. U haat het vergieten van onschuldig bloed. U wreekt dat bloed. U regelt dat de schuldige gestraft moet worden. Wie onschuldig bloed vergiet diens bloed zal vergoten worden zegt U in Genesis. Zie ook Deut. 19.

HEERE, vergeef ons onze lamlendigheid en wankelmoedigheid. HEERE, doe ons opstaan. HEERE spreekt tot het hart van de geestelijke leiders in het land. HEERE, maak ons moedig en sterk. Doe mij, doe ons uw waarheid proclameren. Hoe durven wij voor U bestaan. Doorbreek het stilzwijgen van de christenen. Doe ons opstaan. Dank U voor de moed van de SGP en de CU. Zegen hen. Dank U voor de moedige pro lifers. Dank U voor het plan voor de Week voor het Leven van het Platform Zorg voor Leven in november en de Stille Gebeds Mars voor het Leven zaterdag december in Den Haag. HEERE, dank U wel voor allen die hun knieën voor Baäl niet hebben gebogen.

HEERE, U stort uw kracht uit in onze zwakheid. U bidt voor ons. U doet grote wonderen. U verslaat grote legers, U doet water stoppen of laat water stromen. Muren vallen. HEERE, het monster van abortus is zo groot. Het lijkt onoverwinnelijk. HEERE doe ons U aanroepen in verootmoediging en gebed. Doe ons wars op de zonde staan. Wek ons op om met U op deze legerbende in te lopen. Dank U dat U ons de weg wijst. U gaat ons voor en niets kan ons scheiden van uw liefde. HEERE, wij loven en wij prijzen uw naam. U bent een God van wonderen.

Reageren


Herman Degenhart

14-06-2018 01:32
Ook hier staat weer dat de Duitsers in de oorlog op homoseksuelen hebben gejaagd. Dat is niet zo. Het aantal homoseksuelen onder de gevangenen die werden opgepakt, overschreed niet het gemiddelde onder de bevolking, wat een aanwijzing is dat er niet specifiek op homoseksuelen werd gejaagd. Trouwens, hoe zou je dat moeten doen. In hun papieren stond dat niet en aan hun neus kon je het ook niet zien. En als je een homoseksueel zou vragen of hij dat was, dan was het antwoord zeker neen, want anders zou hij worden opgepakt, wat een grote kans op de dood betekende. Wat weinig mensen weten is dat er in de SS een zeer homofiele cultuur heerste. Homo's die de mannenkant bedreven zogezegd. Geen homo's die de vrouwenkant bedreven, want die werden vaak als mietjes weggezet en afgeserveerd. Je ziet wel eens homo's in militair aandoende zwarte pakjes met pet en kettingen. Die pakjes komen rechtstreeks uit de SS. Ook Hitler was homoseksueel. Weliswaar in het verborgene, maar desondanks. Alleen door in WO1 op het hoofdkwartier achter het front zijn diensten aan enkele eveneens homoseksuele officieren aan te bieden, kon hij bij het front wegblijven. Daar is hij slechts eenmaal geweest, wat hem dan ook een verwonding opleverde. Dat de meeste mensen nog steeds geloven dat Hitler hetero was, getuigt van het vakmanschap van de Duitse propaganda. Hitler is een beeld van de antichrist. Hitler was homoseksueel in het verborgene, de antichrist zal openlijk homoseksueel zijn.
Alleen in de kampen werden de homo's, tenminste als ze zich als zodanig hadden laten kennen, apart gezet. Dat was niet om ze nog erger te behandelen dan de andere gevangenen al werden behandeld, maar waarschijnlijk om als lid van een homoseksueel bordeel dienst te doen ten behoeve van de SS. De kampen werden namelijk door de SS gedreven en de SS'ers hadden wel eens behoefte aan een verzetje. Die roze driehoek kwam uit de kampen. Daar betekende het niet: homoseksueel, maar zedendelinquent. Dus naast homo's, hoeren, kinderverkrachters, potloodventers, geitenneukers, hondenmisbruikers, enz. Dat zal de reden zijn dat de roze driehoek inmiddels is vervangen door de omgekeerde regenboogvlag.