#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Israël

Iraanse dreig-tweet

De hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dreigde deze week opnieuw de Staat Israël van de kaart te vegen. Niet alleen omdat zijn land het niet eens is met het beleid van de huidige Israëlische regering, tweette hij in het Engels, het Iraanse regime accepteert het bestaan van Israël niet.

De Iraanse leider twitterde: Ons standpunt ten opzichte van Israël is hetzelfde als het standpunt dat we altijd hebben ingenomen. #Israel is een kwaadaardige kankergezwel in de West-Aziatische regio die moet worden verwijderd en uitgeroeid: het is mogelijk en het zal gebeuren. 7/31/91 #GreatReturnMarch

De afsluitende hashtag was een verwijzing naar de massale door Hamas geleide infiltratiepogingen langs de grens tussen Gaza en Israël, een onstabiele situatie waarvan Israëlische functionarissen zeggen dat ze door Iran wordt gefinancierd en aangemoedigd.

Dit artikel wordt u aangeboden door het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

08-06-2018 08:46
Wat een grootspraak van De Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei, die twitterde:

Ons standpunt ten opzichte van Israël is hetzelfde als het standpunt dat we altijd hebben ingenomen. #Israel is een kwaadaardig kankergezwel in de West-Aziatische regio die moet worden verwijderd en uitgeroeid: het is mogelijk en het zal gebeuren. 7/31/91 #GreatReturnMarch."

Dat zei de antisemiet Ayatollah Chomeini ook al in 1979. Daarna de antisemiet Ahmadinejad. We zijn 39 jaar verder en nu dus opnieuw?

Alle Iraanse antisemieten kunnen hun borst nat maken want hun eindoordeel staat zwart op wit beschreven in Openbaring 6 en de profeet Zachariah 14:12...

Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.

13 Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de Here bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.

14 Ja, ook Juda zal te Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. 15 En voor de paarden, de muildieren, de ?kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag.

16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich NEER TE BUIGEN voor de ?Koning, de Here der heerscharen, en het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

17 Maar wie uit de geslachten der aarde NIET naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de ?Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal GEEN regen vallen,

18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren. 19 Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here ?heilig; en de ?potten? in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het ?altaar;

21 ja, alle ?potten? in Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen ?heilig? zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het Huis van de Here der heerscharen.