#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Israël

Israël is een oase van godsdienstvrijheid

In vergelijking met de omliggende landen in het Midden-Oosten, is Israël het meest vrije land voor het beleven en uitleven van je religieuze overtuiging. En nu populistische partijen in Europa pleiten voor het terugdringen van de islam, en seculiere partijen het dragen van uiterlijke religieuze symbolen willen verbieden, is Israël ook in vergelijking met het Westen een oase van godsdienstvrijheid.

Afbeelding: De Graftuin, net buiten de Damascuspoort van Jeruzalem, is een van de drukst bezochte toeristische plaatsen van Israël.

Natuurlijk zijn er wel eens conflicten met mensen die er extreme opvattingen op nahouden, maar dan gaat het over het algemeen om actiegroepen die eisen dat iedereen is zoals zij. Toch mag je de godsdienstvrijheid zoals die in Israël wordt toegepast, gerust uitzonderlijk en optimaal noemen.

Christelijke instellingen
Ook christelijke instellingen in Israël genieten volledige vrijheid. Toegegeven, dat heeft ook alles te maken met de toeristenindustrie. Neem bijvoorbeeld de speciale gedenkplaatsen van christelijke kerken. In de meeste gevallen zijn die plaatsen al honderden jaren eigendom van de diverse kerkgenootschappen, en waren ze al lang voor de oprichting van de staat een trekpleister voor pelgrims uit de hele wereld. Toch heeft Israël gezorgd voor meer bescherming en meer vrijheid voor deze pelgrims dan ooit tevoren.

Tempelberg
De Tempelberg in Jeruzalem is eigenlijk de enige plek in Israël waar geen godsdienstvrijheid is. Daar zijn de moslims de baas en heeft Jordanië nog steeds de supervisie. Israëlische soldaten hebben nota bene de opdracht om te voorkomen dat Joden en christenen deze plaats ‘ontheiligen’ door er te bidden tot de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hoe anders is dat bijvoorbeeld op de heilige plaatsen van Joden en christenen, waar moslims altijd welkom zijn.

Reageren


Alfred Muller

15-11-2018 01:14
Israël in vergelijking met het Westen een oase van godsdienstvrijheid?

De opmerking dat Joden en christenen geen gebedsrechten hebben op de Tempelberg heeft te maken met de handhaving van de status quo. Ook op andere plaatsen handhaaft de Israëlische politie de status quo.

De godsdienstvrijheid in Israël is inderdaad goed, maar er valt wel wat te verbeteren.

Even een paar vragen voor de schrijver.

Welke vrije democratie maakt onderscheid tussen diverse stromingen in het Jodendom?

Welke vrije democratie verbiedt het dragen van religieuze symbolen?

Welke vrije democratie discrimineert tegen Joden die geloven dat Jezus de Messias is in de immigratiewetgeving?

(Even tussen haakjes: Israëlische soldaten mogen niets doen in de stad. Het is de politie - geholpen door de grenspolitie - die in de stad Jeruzalem voor orde zorgt. Woont de auteur eigenlijk wel in Israël?)

BASTIAAN

12-11-2018 12:12
Ruud, de allerbeste antwoorden op de vele vragen van mensen over God en godsdiensten, leven en dood, heden en toekomst komen volgens de Joodse Paulus [Sha'ul] toch echt uitsluitend uit het Woord van God!!!

2 Timoteüs 4:2...
verkondig Het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Ruud

11-11-2018 05:47
"Het jodendom kun je net als het christendom en de islam niet generaliseren tot een groep gelovigen."

Precies, Bastiaan. Wees dus een keer consequent en doe dat dan ook niet met de islam. Ook groepen religieuze joden zijn het vaak zeer oneens met elkaar.

De Talmud omschrijven als fabels gaat me wat te ver, eigenlijk.

BASTIAAN

10-11-2018 07:19
Jammer dat Ruud zich nog steeds liever bezighoudt met fabels en omstreden religies dan met het levende en gezaghebbende Woord van de God van Israël in de Bijbel: Statenvertaling 1978 of NBG-51.

Het Jodendom kun je net als het christendom en de islam niet generaliseren tot een groep gelovigen. Binnen al deze religies zijn zijn in de loop der eeuwen al zoveel splitsingen ontstaan [o.a. 1 Korinthe 1] die elkaar dan ook tot op deze dag op leven en dood bestrijden.

Alleen al in de zogenaamde heilige grafkerk in Jeruzalem bevechten 6 christelijke religies elkaar al eeuwen zo erg dat een moslim de sleutel heeft van die kerk, die opent en sluit. Lees het boek van Els van Diggele: Heilige Ruzies.

Palestijnen in Israël, Libanon, Jordanië bestaan ook uit vele rivaliserende groepen o.a. Fatah, Hamas, Hezbollah die elkaar de hersens in slaan.

Dus Ruud hou op met uw achterhaalde verhaaltjes en omstreden voorbeelden. Ga eens wat meer geschiedenis studeren.

BijbelGetrouwe gelovigen houden uitsluitend rekening met de uitspraken van Joodse gelovigen die in het Oude en het Nw. Testament werden gedaan door Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen. Die zijn al duizenden jaren gezaghebbend.

De charlatans van andere religies worden dan ook allemaal in/door de Bijbel ontmaskerd:

Zie Deuteronomium 7, 13 en 18 en Mattheus 7, 13, 23, 24 en 25 en Brief van Judas en Lest Best in Openbaring 16 t/m 20.

Zie ook Artikel 29 en 30 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de Kenmerken van de Ware en Valse kerk.

Ruud

10-11-2018 03:32
Het jodendom is in zijn beschrijving van Jezus aanzienlijk grover en godslasterlijker dan de islam. Even een paar Engelstalige voorbeelden:

Onkelos said to him: What is the punishment of that man, a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus said to him: He is punished with boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the words of the Sages will be sentenced to boiling excrement. (Gittin 57a:4)

On Passover Eve they hung the corpse of Jesus the Nazarene after they killed him by way of stoning. And a crier went out before him for forty days, publicly proclaiming: Jesus the Nazarene is going out to be stoned because he practiced sorcery, incited people to idol worship, and led the Jewish people astray. (Sanhedrin 43a:20)

Jesus came before Yehoshua ben Pera?ya several times and said to him: Accept our, i.e., my, repentance. Yehoshua ben Pera?ya took no notice of him. One day Yehoshua ben Pera?ya was reciting Shema and Jesus came before him with the same request. Yehoshua ben Pera?ya intended to accept his request, and signaled him with his hand to wait until he completed his prayer. Jesus did not understand the signal and thought: He is driving me away. He went and stood a brick upright to serve as an idol and he bowed to it. Yehoshua ben Pera?ya then said to Jesus: Repent. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Whoever sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. And the Master says: Jesus performed sorcery, incited Jews to engage in idolatry, and led Israel astray. (Sanhedrin 107b:14)

Er zijn er nog meer zoals deze. Het lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk dat Jezus als de Rechtvaardige Rechter zich wel kwaad gaat maken op de islam, maar het jodendom met teksten zoals hierboven geciteerd weg laat komen.

Dat Hij zelf van Joodse afkomst is, maakt hierbij echt niet uit, zoals dat ook hoort te zijn. Elke goede rechter, ook een Joodse, zal eerlijk oordelen en zeker als het de Zoon van God is.

Jezus ging niet voor niets al zo te keer tegen de joodse religieuze autoriteiten in Zijn tijd op aarde.

Die teksten zijn overigens al zeker 1900 jaar oud en dus al geschreven ver voordat "de kerk" een machtsfactor van betekenis werd.

BASTIAAN

10-06-2018 09:45
Beste Leo Habits, Israël wordt met Gods Hulp spoedig een Oase van godsdienstvrijheid!

Moshje Dayan, de beroemde Joodse Generaal met zijn zwarte ooglap heeft tijdens de Zesdaagse oorlog van juni 1967 met Gods Hulp en zijn IDF heel Israël en Jeruzalem bevrijd van de Jordaanse overheersing. Helaas...De Joodse vlag wapperde een paar uur op de Tempelberg op de Rotskoepelmoskee waarop geschreven staat dat God geen Zoon heeft.

Waarom bezweek Dayan voor de wereldopinie? De vlag verdween en Dayan gaf de sleutels van de Tempelberg terug aan de moslims met als gevolg dat Joden en Christenen tot op deze dag daar niet mogen bidden en zingen tot eer van de God van Israël. Waarom niet? Volgens de Koran/Islam zijn Joden en Christenen varkens, apen, ezels en andere beesten. Zie Soera 2:65 - 5:60 -7:166 - 8:55 en 74:50.

Niet erg vriendelijk toch voor een godsdienst die zich presenteert als tolerant en vreedzaam in onze tijd?

Ik ben vier keer in Israël geweest en heb altijd geweigerd om die godtergende islamitische moskeeën op de tempelberg te bezoeken waar Gods Naam dagelijks gehoond wordt vanuit de Koran en door teksten op die gebouwen daar die openlijk belijden dat God geen Zoon heeft.

Soera 6:101...zeg hij, allah is één, allah de eeuwige. Niet heeft hij verwekt noch is hij verwekt. En niet één is aan hem gelijkwaardig. Soera 112.

De Koran leert ook dat Jeshua niet aan een kruis gestorven is en door Hem verzoening van zondaren tot stand gebracht is. Soera 4:156-157.

Het apocriefe evangelie van Barnabas [uit 15e of 16e eeuw] dat 222 hoofdstukken telt wordt al sinds de 20e eeuw door moslims als propagandamiddel in hun polemiek met het christendom gehanteerd.

Ook de Ahmadiyya-beweging maakt er een dankbaar gebruik van. Jezus wijst in dit apocriefe evangelie Mohammed aan als de toekomstige messias en ontkent zelf dat hij de messias of de Zoon van God zou zijn. Ook wordt daarin beschreven dat Judas in Jezus' plaats is gekruisigd. Het wordt niet onmogelijk geacht dat sommige verhalen uit dit pseudo-evangelie en uit de koran op een Grieks evangelie van Barnabas teruggaan. [Bron: blz 186 t/m 188. Dogmatiek deel 3a van Dr. B. Wentsel]

Heeft God geen Zoon? Wij weten wel beter! De Bijbel leert in Psalm 2 en 110 en in Johannes 3:16 wie de Zoon van God is!!!

Gods geduld raakt op! Spoedig zal komen JESHUA de hemelse Heer, een komst die de wereld verbaast, [Matth. 24 en 25] om de Tempelberg in Jeruzalem voorgoed weer tot zijn domein te maken net als in de tijd van David en Salomo.

Al die antisemieten/booswichten van nu zullen dan hun borst nat kunnen maken. Openbaring 6. Er zal er niet één van hen in Israël en Jeruzalem, de stad van de grote Koning overblijven!!! Psalm 48 en Mattheus 5:35.

God schreef 2500 jaar geleden al een Masterplan juist voor deze tijd van wereldwijde islamoverheersing.

In Zachariah 12 kunnen we lezen hoe JESHUAH, DE LEEUW VAN JUDAH [Openbaring 5:5] Jeruzalem en Israël rigoureus gaat bevrijden!!!

Belegering en bevrijding van Jeruzalem...

12:1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israël.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor ALLE volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal IK Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal IK alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal IK mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal IK treffen met blindheid.

5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God.

6 Te dien dage zal IK de stamhoofden van Juda [Openbaring 14:1] maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda.

8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht.

9 Te dien dage zal IK zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.

Nog meer details over de bevrijding van Israël en Jeruzalem kunt u lezen in Zachariah 14, Openbaring 14 en 19. De Koning der koningen komt er aan. Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde!

He Shall Reign For Ever And Ever!!!

Shalom. Bastiaan.