#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Boek-muziek-film

Seksuele voorlichting aan vrouwen

Seksualiteit is om allerlei redenen problematisch voor gelovigen. Dit komt vooral omdat het vaak in verband staat met (dood)zondes, zoals hoererij. Ook wordt door gelovigen voor en in het huwelijk niet altijd open en effectief erover gesproken. Er heerst een taboesfeer. Op deze problematiek ligt de focus in het boek ‘Vertrouwelijk’ geschreven door Corina Schipaanboord. Zij laat vrouwen en deskundigen aan het woord. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Meningen van vrouwen
Schipaanboord laat zeventien gehuwde refo-vrouwen in de leeftijd van 21 tot 46 jaar ‘hun verhaal’ doen. Het doel van de schrijfster is om vrouwen dichter bij Gods te brengen. In 17 hoofdstukken wordt een chronologisch pad gevolgd van ontdekking van het eigen lichaam, verkering naar het huwelijk, maar het gaat ook over onderwerpen als seksualiteit, geboortecontrole, zwangerschap en seksuele opvoeding van kinderen. Daarnaast wordt wat wel (en niet) in de Bijbel staat over seks besproken. Elk hoofdstuk sluit af met adviezen, van een ervaringsdeskundige of een dominee, en een vragenlijst. Het boek heeft twee bijlagen: nadenken over grenzen aan seks en manier van geboortecontrole. Toegang wordt gegeven aan een forum om zelf aan de slag te gaan.

Dit is een boek met ervaringen en meningen. Deze zijn altijd subjectief en kennen allerlei extremen. Seks wordt positief beschreven. Ook komt naar voren dat mannen en vrouwen verschillend zijn.

Ongenoemde zaken
In dit boek blijven nogal wat zaken onbesproken, maar van een groot aantal kan een impliciete betekenis worden afgeleidt. Samenwonen en zelfbevrediging worden bijvoorbeeld niet expliciet genoemd, maar de expliciete nadruk dat seks alleen toegestaan is in een kerkelijk gesloten huwelijk en dat seks altijd gericht moet zijn op de ander geeft antwoorden.

Evaluatie
Dit kan een belangrijk boek zijn voor gelovigen die willen trouwen of getrouwd zijn. Vooral voor hen die willen trouwen wordt aangetoond dat het huwelijk geen seksparadijs is – wat vaak gedacht wordt –, maar seks blijkt daardoor voorwaardelijk, ingeperkt en discipline te vereisen. Dit boek vereist pastorale begeleiding om het mogelijke belang eruit te halen. De meeste deskundigen die in dit boek aan het woord komen zijn overwegend praktijkgericht. Dat heeft ook zijn nut, maar God moet dominant zijn aan de praktijk en niet andersom. Sterk is dat de dominee, die soms in dit boek aan het woord komt, scherpe en rake opmerkingen maakt. Zo stelt hij vast dat er ongehoorzaamheid en gemakzucht bestaat onder gelovigen en dat het zorgelijk is dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over seks. Hij noemt dat “een schuld en tekort” van de kerkleiders. Hij adviseert zelfbeheersing.

Groot gemis in dit boek is de geestelijke dimensie van de mens en Gods voorschriften over (eventuele) seks. Het boek is daardoor nogal ‘aards’, tegenstrijdig en gericht op gelovigen in de welvaartstaat. Adviezen van de deskundige gedrukt op rode pagina’s met zwarte tekst maakt die nogal slecht leesbaar. Een zakenregister was handig geweest. Met deze kanttekeningen een aanrader.

Schipaanboord C.
Vertrouwelijk. Open gesprekken over seksualiteit binnen het huwelijk
2018, Groen, Heerenveen
272 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789088971938

Reageren


Herman Degenhart

20-06-2018 07:45
Marco, dat je mijn opmerking over dieren geen bijzaak noemt, maar juist hoofdzaak, bewijst dat je de kern van deze discussie niet hebt begrepen. Nog steeds niet dus. Dieren hebben niet van de verboden vrucht gegeten. Dat deed alleen de mens. Vandaar dat dieren geen besef van kwaad hebben, maar mensen wel. Derhalve kunnen dieren niet voor het kwaad kiezen, maar mensen wel. Dat doen ze sindsdien in meerderheid elke dag. Dieren doen in hun ogen alleen maar goed. Ook de roofdieren. Die weten niet beter zogezegd.
Het gaat in Matheus 19:12 wel degelijk over mannen die hun geslachtsdelen zijn kwijtgeraakt. Hetzij dat ze zonder geboren zijn (zal je maar gebeuren), dan wel dat ze een ongeluk hebben gehad, dan wel dat ze zichzelf verminkt hebben. Als jij wat anders leest, dan lees je je Bijbel niet goed. Misschien een oorzaak van ons meningsverschil.
Seks is een dagelijkse behoefte die door de Heer in ons is gelegd ter bevordering van ons welzijn en onze gezondheid en ter onderhoud van onze band met onze hulp, onze vrouw. Hij heeft ons bovendien de middelen gegeven. Maar omdat de duivel velen van ons influistert dat seks slecht is, hooguit alleen 'geoorloofd' voor de verwekking van kinderen, hebben velen onder ons een probleem met seks. Dat is dus een aangepraat probleem, want mensen die realistisch met hun seksuele gevoelens omgaan, hebben dat probleem niet. Sommige mannen echter, het zijn bijna altijd mannen, kunnen niet goed met hun vrouw omgaan. Beseffen niet dat seks plezier voor twee is. Zijn er dus niet op bedacht dat ook de vrouw moet willen en moet genieten. Letten niet op de signalen die hun vrouw gedurende het spel afgeeft. Dat is vragen om moeilijkheden. Na enige tijd wendt de vrouw hoofdpijn voor en de lol is eraf. Ditmaal voor beide. Tja, dat heeft hij dan zelf gedaan. Sekstherapieën zijn dan ook gericht op gedragsverandering. De man dient goed op zijn vrouw te letten en, nu komt jouw lievelingswoordje, dient haar te respecteren. De Bijbel noemt dat: beschouw haar als een breekbaar vat, dat uiteraard niet mag breken. Daarnaast dien je haar lief te hebben. Dan gaat het meestal goed. Want waar je van houdt, daar luister je naar. Het resultaat van zo'n sekstherapie hoort te zijn dat beide hun seksuele aandrang weten te kanaliseren en met respect voor elkaar weten te bevredigen. Dan ontstaat een sterke band die menige storm aankan en kan de vrouw zich werkelijk tot hulp van haar man ontwikkelen. Want dat is nota bene de reden van haar bestaan. Bovendien wordt dit stel gezond oud, heeft geen last van depressies of zo en heeft tot op hoge leeftijd zin in het leven. Ik moet je dit wel erg vaak vertellen.
Ga nooit z.g. seksverslaafden behandelen met pillen. Die pillen gooien hun hele hormonenhuishouding overhoop, met echte ziekten tot gevolg. Iemand die zich seksverslaafd acht, heeft een gedragsstoornis, geen lichamelijke stoornis.
Marco, hoewel ik mijn punt glashelder uitleg, al zeg ik het dan zelf, heb ik niet de verwachting dat je mijn punt nu wel zult begrijpen. Ik vraag je dan ook beleeft er maar mee te stoppen.

M. van Putten

20-06-2018 12:53
Beste Herman,

Wat jij een bijzaak noemt is denk ik het probleem van jouw denken. Het is namelijk in de Bijbel, maar ook bij God een hoofdzaak. Dat komt vooral tot uitdrukking in ons discussieonderwerp seksualiteit.

Volgens mij vat jij het 'snijden t.b.v. het Koninkrijk van God' te letterlijk op. Snijden betekent in de Bijbel meestal 'verwijderen van'. B.v. de straf afgesneden te worden van Gods volk.

T.a.v. seksverslaving zou ik toch om meer respect willen vragen voor de vele mensen die eraan lijden en waarvan sommigen zich op dit moment laten behandelen. Lees maar na op internet, zoals op deze website. Ontkennen van seksverslaving is disrespectvol.

Herman Degenhart

20-06-2018 12:26
Marco, eerst even een bijzaak. Door de zondeval is inderdaad door Adam de hele schepping in de macht van satan gegeven. Dat merken we elke dag. Maar ik had het over het besef van dieren. Dieren hebben geen besef van kwaad, dus kunnen daar ook niet voor kiezen. Alleen mensen hebben sinds de zondeval besef van kwaad en kunnen daar dus wel voor kiezen. Doen dat dan ook. Elke dag.
Er zijn inderdaad mensen die niet trouwen. Ieder heeft daar zijn eigen motieven voor. Heeft lang niet altijd met de komst van het Koninkrijk te maken. Maar als iedereen dat zou doen, dan zou dat het einde van de mensheid betekenen. Dat kan niet Gods bedoeling zijn.
Mensen die zichzelf verminken, begaan volgens mij een zonde. Ik heb het zo gauw niet kunnen vinden, maar het zou me niets verbazen als de Thora dit afkeurt. Mensen die zichzelf doelbewust verminken, dus niet per ongeluk, geven daarmee aan dat ze verkeerd geschapen zijn. Nou Marco, toen de Heer alles geschapen had, zag Hij dat het zeer goed was. Dat sloeg ook op de geslachtsdelen van de mens. Eva is na dit moment geschapen, maar Eva was niet minder zeer goed dan Adam vanaf zijn schepping was. Geslachtsdelen, met alle implicaties daarvan, waren dus in de ogen van de Heer zeer goed. Dat wil dus zeggen dat het doelbewust wegnemen daarvan niet goed kan zijn. Jezus stelt dat als ons oog ons tot zonde zou verleiden, wij het zouden moeten uitrukken. Want het is beter verminkt het Koninkrijk binnen te gaan dan met al onze organen intact in de hel te worden geworpen. Jezus bedoelde hier niet mee dat we dit letterlijk zouden nemen, maar dat we geen gevolg aan zondige gedachten zouden geven. De groep rond Jezus was vrij groot. Daar waren ook veel vrouwen bij, die vast niet allemaal even lelijk waren. Toch heeft niemand in de groep rond Jezus zich verminkt. Ik denk dat als iemand dat gedaan zou hebben, Jezus hem flink de mantel zou hebben uitgeveegd.
Nou jouw tekst, Matt.19:12. Dat slaat op mannen die zich bewust hebben verminkt. Opdat ze niet in de verleiding zouden komen overspel en hoererij te bedrijven. Dus waar Jezus hierboven naar verwees. Maar deze mannen plegen een zonde, want leveren met hun daad kritiek op de schepping. Immers zij zeggen dat ze verkeerd geschapen zijn. Ook homoseksuelen willen dat nog wel eens zeggen. Ook helemaal verkeerd. Niemand is verkeerd geschapen. Maar homoseksuelen hebben voor het kwaad gekozen, iets waar ze sinds de zondeval toe in staat zijn. Er staat dan ook niet voor niets: Laat wie bij machte is dit te begrijpen, het begrijpen! Dus niet; hak er maar op los, maar laat je niet tot zonde verleiden. Voor het plegen van overspel is overigens nodig dat je getrouwd bent.
De mens is een zeer seksueel wezen, dus is het logisch dat seksueel gedrag gepaard gaat met hersenactiviteit. Overigens, al ons gedrag gaat gepaard met hersenactiviteit. Wat we veel en vaak doen, heeft invloed op onze hersenen. Dat we er vervolgens goed in worden, komt alleen omdat onze hersenen zich aan onze activiteiten hebben aangepast. Een violist heeft dus een andere hersenstructuur dan een vrachtwagenchauffeur. Oefening baart kunst. Daar zorgen onze hersenen voor. Seksverslaving bestaat niet, zoals je ook niet aan lopen verslaafd kan raken. Een gezonde man produceert elke dag genoeg zaad voor een erectie plus ejaculatie. En dat is ook de bedoeling, want dat houdt beide partners (dus man en vrouw) gezond, helder van geest en mentaal en emotioneel stabiel. Tot op hoge leeftijd. Nou, wie wil dit nou niet? Jij?

M. van Putten

19-06-2018 06:09
Beste Herman,

Als ik jou consequente redenering dus toepas op de apostel Paulus en iedereen die zich 'snijdt' (d.i. afziet van het huwelijk; Mt 19:12) ter wille van God zou dan dus lichamelijk, mentaal en geestelijk ongezond leven! Ik blijf erbij dat het huwelijk en dus ook de seksualiteit te maken heeft met een knechting. Vandaar dat mensen ook verslaafd kunnen raken aan seks (love drug dat vrijkomt in de hersenen).

Even ter correctie: Je schrijft "Zoals ook dieren niet weten wat kwaad is." Door de val van de mens is de hele Schepping (hemelen en aarde) onder de macht van satan gekomen. Dus ook alle schepselen zoals de dieren. Vergelijk dat met hoe God het bedoeld onder de dieren (Js 11:6-8). Heel wat anders dan wat ik zie bij BBC Earth.

Herman Degenhart

19-06-2018 04:01
Marco, in aanvulling op het onderstaande; het eten van de vrucht van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, hield niet alleen in dat ze vanaf dat moment wisten wat kwaad was (wat goed was wisten ze al, ze wisten niet 'beter'), maar ook voor kwaad konden kiezen. De mens had immers een vrije wil. Want God houdt niet van afgedwongen liefde, Hij wil dat we Hem uit eigen beweging opzoeken en liefhebben. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe vaak de mens sindsdien voor het kwade heeft gekozen. Dat gaat nog steeds onverminderd door. Wie dat niet doet, vormt een uitzondering. Dat was het belangrijke punt. Niet dat Eva Adam verleid zou hebben, want dat was hij al vanaf de dag dat hij aan Eva werd voorgesteld. Ook seksualiteit kon vanaf de zondeval verkeerd worden gebruikt. Kennelijk was dat het eerste waar ze aan dachten.
Je hebt het waarschijnlijk al gezien, maar de zin: en toen Marco stapte op de trein, moet worden gelezen als: en toen stapte Marco op de trein.

Herman Degenhart

18-06-2018 08:14
Marco, het zou kunnen dat mijn argumentatie speculatief is, maar de jouwe is dat niet minder. De Bijbelschrijvers hebben niet onze nadruk op seksualiteit. Voor hen was het gewoon deel van het dagelijkse leven. Daarom hadden ze het er ook niet zo vaak over als wij. Vooral na de opkomst van het feminisme. Verder, de meerderheid heeft meestal ongelijk. Dat komt omdat mensen de neiging hebben om elkaar na te praten. Wetenschappers hebben die neiging ook. De kunst is je daarvan los te maken. Zelf na te denken. Dan doe je vaak verrassende ontdekkingen. Ik moet toegeven dat het ook mij niet altijd lukt mij los te maken van dominante opvattingen. Dat is heel gevaarlijk in een wereld die nog steeds wordt geregeerd door de prins van deze wereld, de duivel. Een van deze dominante opvattingen is dat de zondeval met seksualiteit te maken heeft. Vandaar dat Eva in deze vertogen altijd van een appel at en er een aan Adam gaf. Die appel staat dan voor haar borsten, waarmee zij Adam verleid zou hebben. Maar ja, het zou net zo goed een banaan geweest kunnen zijn. Maar dat past dan weer niet in het plaatje van een vrouw die de man verleidt.
Door van de verboden vrucht te eten, kende de mens plotseling het verschil tussen goed en kwaad. Daarvoor kenden ze dat niet. Alles was goed. Zoals ook dieren niet weten wat kwaad is. Ook die doen in hun ogen alleen maar goed. Ook beseften hij en zij ineens dat ze naakt waren, dus geslachtsdelen hadden. Vanaf dat moment (tot op de dag van vandaag) gingen ze zich daarvoor schamen. Daarvoor deden ze dat niet, waren er zelfs blij mee, want gebruikten ze elk moment dat ze daar behoefte aan of zin in hadden. Nou, Adam en Eva waren zeer gezond, dus deden 'het' veel en vaak. Want wat de Heer maakt, gaat nooit vervelen. Dat doet alleen wat mensen maken. Deze bezigheid belemmerde de mens in geen enkel opzicht in zijn en haar relatie tot hun Heer, want ze wachten Hem elke avond vol blijdschap op en babbelden met Hem honderduit. Een klein geheimpje Marco, want het staat niet in de Schrift, de Heer genoot er van. Hij vond het prachtig en mist het nog steeds. Vandaar dat het Hem direct opviel dat ze Hem ineens niet meer stonden op te wachten, maar zich zelfs hadden verscholen. Want ja, ze waren naakt, dus met onbedekte geslachtsdelen. En wat zou de Heer daar wel van zeggen als ze zo naakt voor Hem zouden verschijnen?
In Genesis 4:1 vindt niet de eerste paring plaats, maar de geboorte van Kaïn, de derde mens in totaal. Dat was voor het eerst dat het huwelijk functioneerde en resulteerde in de geboorte van een kind. Een belangrijk moment en dus de reden dat dit in de Schrift wordt opgetekend. Meer niet. Zoiets als dat ik in een verhaal zou schrijven: en toen Marco stapte op de trein. Dat deed je toen ook niet voor het eerst. Ik weet niet wat je met ontaarde seksualiteit bedoelt, maar zolang seksualiteit wordt bedreven tussen man en vrouw, is ze niet ontaard. Ontaarde seksualiteit is bestialiteit en homoseksualiteit. Daar gruwt de Heer van. Niet van seks tussen man en vrouw. Dat heeft Hij nota bene zelf geschapen en met dat doel. Dat wil niet zeggen dat, sinds de instelling van het huwelijk, elk seksueel contact tussen een man en een vrouw geoorloofd is, maar het is niet ontaard, dus van zijn aard ontdaan.

M. van Putten

18-06-2018 12:45
Beste Herman,

Er zijn niet weinig uitleggers die het erop houden dan de slang in de boom en het eten van de vrucht verband houdt met 'de verval' van de mens. Sommige brengen het in verband met seksualiteit. Hoe dan ook. Er wordt pas voor het eerst over 'gemeenschap' geschreven in Genesis 4:1. Dus nadat Adam en Eva door God zijn uitgestoten uit de besloten tuin Eden (Gn 3:23-24).

Jij herhaalt steeds dezelfde speculatieve argumenten die de huidige gevallen staat van de nakomelingen van Adam beschrijven. Maar dat was van oorsprong niet zo noch zal het zo zijn in de nieuwe wereld. Als dat zo is, zegt dat ook iets over de tussenliggende tijd voor hen die de ware godsdienst aan God willen wijden. (Ontaarde) seksualiteit en ook de door God toegestane vorm van gemeenschap tussen een gehuwde man met zijn vrouw leiden daarvan ten aller tijden af. Als dat niet gezien wordt, dan ontbreekt inzicht in een basaal gegeven van het wedergeboren zijn. Dan moeten we een andere, belangrijkere discussie voeren.

Herman Degenhart

18-06-2018 01:31
Marco, dus seks is toch vies? Maar waarvoor zou de Heer ons geslachtsdelen hebben gegeven? Met de bijhorende gevoelens. Van wie anders dan van onze Schepper kan onze seksualiteit dan afkomstig zijn? En wat Hij maakt, is goed. Zeer goed zelfs. Dat geldt dus ook voor seksualiteit. Eva had vanaf het begin haar geslachtsdelen. Wanneer Adam die kreeg, weten we niet. Had Adam al voor Eva een penis of kreeg hij die toen de Heer met hem bezig was om Eva ter wereld te brengen? Waar haal je vandaan dat God seksualiteit niet geschapen zou hebben. Als niet van God, van wie dan wel? "God heeft alleen seksuele gemeenschap van man en vrouw toegestaan". Daarmee zeg je dat seksualiteit niet van God kan komen. Nogmaals, van wie dan wel? Je ontkent niet dat er straks in het Koninkrijk Gods vrouwen zullen zijn. Natuurlijk zijn die er, want ook dan zal de man nog steeds behoefte aan hulp hebben. En ook dan zal de beste hulp van de vrouw komen. En wat is haar sterkste en beste middel om de man tot hulp te zijn? Inderdaad, haar seksualiteit. Wat anders? Dat wij die nu in veel gevallen misbruiken, wil niet zeggen dat seksualiteit er straks niet meer zal zijn. Want dan zal ook het misbruik weg zijn. Misbruik, daar hoort ook homoseksualiteit bij. Zal straks ook niet meer voorkomen. Seksualiteit zal er zijn zolang er mannen en vrouwen zijn. Maar het huwelijk was een tijdelijke maatregel, noodzakelijk geworden door de zondeval, waardoor de mens sterfelijk werd. Als hij dat niet meer zal zijn, zal het huwelijk overbodig geworden zijn, maar niet seksualiteit. Dat wij straks als engelen zullen zijn doet daar niets aan af. Engelen zijn er in een soort, dus kennen geen seksualiteit, zoals ook Adam voor de schepping van Eva. Sindsdien is de mens is er in twee soorten, dus kent wel seksualiteit. Want die twee soorten hebben een relatie en een taak ten opzichte van elkaar, dus hebben daarvoor hun seksualiteit nodig. Wij mogen straks dan wel als engelen zijn, dat wil niet zeggen dat er toch ook grote verschillen zullen zijn. Zo zullen wij de engelen oordelen. God zal ons oordelen, maar wij zullen de engelen oordelen. Ook de gevallen engelen of duivels. Voor de schepping van Eva, was Adam het beeld van God, maar ook toen waren de verschillen enorm. Al was het alleen maar omdat God geest is en Adam vlees en bloed en bovendien uit de aarde genomen, dus aan de aarde gebonden. Het idee dat er alleen seks binnen het huwelijk kan zijn, dus als het huwelijk overbodig wordt, ook seks overbodig wordt, is onjuist. Seks zal er zijn zolang er mannen én vrouwen zijn. Want hoe wou jij zonder seks een band tussen die twee scheppen?
Denk ook eens aan de overweldigende gezondheidsvoordelen die regelmatige (man/vrouw) seks heeft. Wist je dat een regelmatig orgasme de beste bescherming tegen kanker biedt? Tegen alle vormen van kanker. Mensen die vaak seks hebben, dus zeg minimaal driemaal per week, leven langer dan gemiddeld, zijn lichamelijk gezond, houden daarbij een heldere geest en blijven zowel mentaal als emotioneel stabiel. Komen dus weinig bij de dokter. De kwalen en kwaaltjes komen pas als er geen seks meer wordt bedreven. Je moet mensen die vaak naar de dokter gaan, maar eens vragen wanneer ze voor het laatst seks hebben gehad. Liefst seks met een orgasme. Voor beide. Het antwoord is vaak dat ze zich dat niet meer kunnen herinneren. Zegeningen komen van de Heer. Wij vragen Hem vaak om gezondheid en een lang leven. Nou, als de Heer daar dan het middel voor geeft, dan moeten we dat wel gebruiken. Want waarvoor heb je anders gebeden?

M. van Putten

17-06-2018 05:59
Beste Herman,

Helaas beantwoordt jij mijn fundamentele vraag met een speculatieve reactie. Er bestaat immers ook geen onderbouwing voor jouw stelling - dat God seksualiteit schiep - vanuit de Bijbel. Zeker niet voor een ontkoppeling van seks van het huwelijk. God heeft alleen seksuele gemeenschap van man en vrouw toegestaan. Elke andere vorm van seks is immers een surrogaat ervan. Zolang de seksuele spanning tussen man en vrouw bestaat in de huidige gevallen/corrupte Schepping heeft die seksuele gemeenschap betekenis. Maar die gemeenschap staat in verband met de huwelijkse band (liefdesgemeenschap). Die is dus aan dat kader gebonden. Maar het huwelijk staat niet los van de gevallen/corrupte schepping. Vandaar dat die band ook aan diens corrumperende werking onderhevig is. Vandaar dat zoveel huwelijken niet voldoen aan de eis van Gods voorschriften ervoor en geen maat en stand weten te houden. Kortom, de menselijke seksualiteit in deze Schepping valt dus grotendeels onder de noemer 'hoererij' (Door God als ontaarde of verboden vormen van seks bepaald). Iets waarvoor alle gelovigen streng zich ingescherpt (Hnd 15:20). Slechts in uitzonderlijke gevallen - vrome gelovigen - kan het als iets goeds worden genoemd.

Maar volgens de Bijbel worden de mensen na hun opwekking uit de dood als de engelen (Mt 22:30). Engelen kennen die seksuele spanning niet, dus ook de opgewekte mens niet. Ook als worden de mensen niet volledig gelijk aan de engelen, dan nog bestaat het huwelijk - de enige mogelijkheid die God biedt voor seksuele gemeenschap - dan niet meer. Er kan dus helaas geen seks bestaan in de nieuwe wereld; het is dan non existent. Het kan dan ook geen belemmering meer vormen voor het ware, betere geloven.

Herman Degenhart

14-06-2018 05:28
Marco, je houdt het ditmaal kort. Heel verstandig. Zo blijven we tenminste bij de kern van de discussie. Je vraagt of God seksualiteit heeft geschapen. Maar, beste Marco, als God dat niet heeft gedaan, wie dan wel? De duivel? Als de duivel iets op dit gebied heeft geschapen is het homoseksualiteit. Geen seksualiteit. God kwam er al snel achter dat Adam niet alleen kon blijven. Hij miste een maatje zogezegd. Een steun en toeverlaat buiten de Heer zelf, want een Geest ergens in de ruimte om je heen is soms wel erg abstract. Gelukkig kon God zich voorstellen dat Adam, naast Hem, behoefte had aan een gesprekspartner die hij kon aanraken en mee van mening kon verschillen. Toen liet de Heer hem alle dieren zien, maar geen voldeed aan de eis die Adam aan zijn maatje stelde. Ook niet de dieren die wij sindsdien als huisdieren houden. Toen liet de Heer Adam inslapen, opende zijn lichaam en nam daar het materiaal uit waarmee hij vervolgens de vrouw schiep. Toen sloot de Heer Adams lichaam en bracht de vrouw bij Adam. Het verhaal is inmiddels overbekend. Maar waar minder over is nagedacht is dat Adam en Eva zich voor hun geslachtsdelen schaamden (tot op de dag van vandaag) vanaf het moment dat ze van de verboden vrucht aten. Dit is het eerste gevolg van het eten van de vrucht dat de Bijbel noemt, want veroudering en sterven werden pas later merkbaar. Dat is niet voor niets. Wat dat voor een vrucht was, weten we niet en het doet er ook niet toe. Dit duidt op seksualiteit voor de zondeval. Daarna werd de seksualiteit, want de sterkste drijfveer van de mens, belast om voor nageslacht te zorgen, dus voorbestemd voor binnen het huwelijk omdat dit de enige veilige omgeving was waarbinnen kinderen verwekt en geboren kunnen worden. Dat wil dus zeggen dat als we straks niet meer zullen sterven, onze seksualiteit van de last van het baren van kinderen verlost zal zijn en het dus weer zijn oorspronkelijke functionaliteit terug zal krijgen; het scheppen en onderhouden van de band tussen man en vrouw. Want die band is niet vanzelfsprekend.
Marco, de Bijbel is geen wetenschappelijk boek en is ook niet uitputtend. Ook staan er geen twee scheppingsverhalen in, al mag dat zo lijken. Het eerste is een overzicht, het tweede gaat in op details. Maar uitputtend is de Bijbel nergens. Zo weten wij niet wat de Heer nog meer aan het lichaam van Adam heeft veranderd toen hij het opende om er het materiaal voor Eva uit te halen. Het lijkt me dat er nog meer gebeurd moet zijn, want Adam moest nu samenleven met een vrouw, waar hij oorspronkelijk niet voor geschapen was. Nu jij weer.

M. van Putten

14-06-2018 12:59
Beste Herman,

Ik ken je redeneertrant over dit onderwerp inmiddels via onze discussie in de Engelstalige sectie.

Vraag: Kun je de stelling dat God seksualiteit schiep is onderbouwen vanuit de Bijbel?

Herman Degenhart

14-06-2018 02:11
Bij het onderwerp seksualiteit dient onderscheid te worden gemaakt tussen seksualiteit en huwelijk. Seksualiteit werd noodzakelijk door de schepping van Eva. Want om Adam tot hulp te kunnen zijn, was er iets nodig om de enorme verschillen tussen hem en haar te overbruggen. Immers door die verschillen dreigde man en vrouw uit elkaar te groeien. Maar zonder die verschillen zou de vrouw niet in staat zijn geweest de man tot hulp te zijn. Dus schiep God seksualiteit. Want alleen daardoor zoeken man en vrouw elkaar op, gaan zelfs naar elkaar verlangen.
Door de zondeval werd de mens sterfelijk. Daardoor was er iets nodig om het voortbestaan van de menselijke soort zeker te stellen. Er moesten dus kinderen worden geboren en grootgebracht. Dat is een langdurig proces dat vereist dat man en vrouw voor langere tijd bij elkaar blijven. Dat werd het huwelijk. Want alleen het huwelijk schept de omgeving waarbinnen kinderen kunnen worden geboren en grootgebracht. De inzetting van het huwelijk is dus tijdelijk, want zodra de mens niet meer sterft, dus in het Koninkrijk Gods, hoeven er ook geen kinderen meer te worden geboren en is ook het huwelijk niet meer nodig. Seksualiteit echter zal dan nog steeds nodig zijn, want er zijn ook in het Koninkrijk Gods mannen en vrouwen die ook dan zo van elkaar zullen verschillen, dat ze zonder seksualiteit uit elkaar dreigen te groeien. Maar voor het zover is, is het huwelijk zo belangrijk dat het de kern is van onze seksuele moraal. In het Koninkrijk Gods, waar geen huwelijk is, zal ook onze seksuele moraal zich wijzigen. Hoe weet ik niet. Ik wacht dat rustig af. De Heer voorziet in alles, dus ook in een moraal die dan passend zal zijn. Ik denk overigens dat er in het Koninkrijk meer vrouwen dan mannen zullen zijn. Misschien wel drie keer meer. Ook dat zal gevolgen hebben voor de dan geldende seksuele moraal.