#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Op koers

Op drift

Een premier die steeds weer op 'onjuistheden' wordt betrapt. Een 'christelijke' partij die om uiterst dubieuze milieuredenen miljarden onttrekt aan werkelijk belangrijke doelen als goed onderwijs en zorg, bewaking van de grenzen en veiligheid voor ons land. 'Verwarde mannen' die Europabreed  'allahu akbar' roepend onschuldige voorbijgangers neersteken. Duizenden migranten die door mensensmokkelaars naar Europa worden gebracht, waarbij vrouwen onderweg reeds dag en nacht (!) bewaakt moeten worden tegen verkrachting door de mannen. Protestgroepen die het hele land doortrekken, op zoek naar aanstootgevende teksten, straatnaambordjes en beelden in een museum en sinterklaas voorgoed willen verbannen naar Spanje. Een ondemocratische EU die miljarden steekt in projecten die achteraf volstrekt onzinnig blijken te zijn. Tekenen van een samenleving op drift.

Door Lucas Hartong

Om te ontdekken wat mogelijke antwoorden zijn op de overduidelijk verwarrende tijd waarin we leven moet de Kerk op zoek naar vergelijkbare periodes in de geschiedenis. Onze tijd wordt steeds meer vergeleken met 'de laatste dagen van Rome' en dat is tekenend. Het Westen van vandaag is zeker vergelijkbaar met de onrustige tijd rond de val van Rome in 410 na Christus, toen er een 'nieuwe tijd' aanbrak die zeer onzeker maakte en voor onrust zorgde onder de bevolking van West-Europa. Na de vele eeuwen van Romeinse orde en duidelijkheid raakten volkeren op drift en gingen op rooftocht; spanningen tussen landen liepen op en men zocht –ook letterlijk- naar nieuwe grenzen.

Hoe analoog aan onze tijd, waarin hele volksstammen op drift zijn en zoeken naar nieuwe economische rijkdom. Daarnaast zien we een enorme expansiedrift van de islam, die voortkomt uit ideologische veroveringsdrang. Zelfs in eigen land beseft men zo langzamerhand dat de historische wortels van veel meer belang zijn dan gedacht. Wat vormt een volk, een natie? Wie zijn wij Nederlanders? Willen wij eigenlijk wel zoveel nieuwe 'instroom' van buitenaf? Heeft de Kerk hierin een positie, een waarschuwende functie wellicht? Moet de apologetische strijd met de islam en het militant hedonisme niet eens aangegaan? Prangende vragen die beantwoord moeten worden, wil de Kerk haar positie in de samenleving niet verliezen. Daarbij is het van groot belang om te beseffen dat zij eerder in een dergelijke, vergelijkbare positie is geweest en niet ten onder is gegaan.

De Kerk van Nederland lijkt het hoofd echter veeleer als een struisvogel vermoeid in het zand te steken. Hoe triest. Alistair McGrath schreef: "The modern church needs a shake-up, in which it rediscovers its reason for being there, and its resources to enable it to recover and fulfil its calling. Just as the church then had compromised the vitality of the gospel with all kinds of additions and distortions, so the modern church has cluttered up its faith with all kinds of ideas and attitudes of questionable value and dubious origins. There is a need for a shake-out." *]

De oude wereld zoals wij die kennen is aan het verdwijnen en de contouren van een nieuwe samenleving worden zichtbaar. Dat brengt ook onzekerheid onder de leiders en predikers van Gods Kerk. Steeds weer moeten wij onszelf echter de vraag stellen: "Domine, quo vadis?" Dat zal keer op keer vragen om een heroriëntatie op Gods tijdloze Woord. Laten we tegelijkertijd gebruik maken van de gaven en talenten die God in ons gelegd heeft en die ten volle benutten, ten goede van de samenleving waarvan wij individueel én als Kerk onlosmakelijk deel uitmaken.

*] A. Mc Grath - Roots that refresh (London: Hodder & Stoughton, 1991), p. 190

Reageren


Moi

29-06-2018 07:23
Extreme droogte:

De laatste maanden is het extreem droog. Wanneer deze droogte zich de komende zomerperiode zich door weet te zetten, heeft dat grote gevolgen voor de land- en tuinbouw, de natuur en onze drinkwatervoorziening. Daarom roep ik jullie allemaal op om te bidden voor regen en verspreid deze oproep dan ook naar andere christenen in ons land.

Het mij dan ook op dat zeer veel kerken en individuele christenen niet meer aan de biddag voor gewas en arbeid doen, als vele christenen dat weer zullen doen, gaat daar een grote zegen van uit.