#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Op koers

Introspectie 4

(Kort vakantieverhaal in vijf delen - deel 4 - Ieder weekend een nieuw deel)

Deel 4
Door Lucas Hartong

24 juni, 's middags
Memoria blijft maar praten over Project Olympus. "Na de oorlog breidden bedrijven zich uit tot waarlijk globale corporaties. De multinationals werden mede drager van stabiliteit, omdat bedrijven per definitie willen opereren in politiek en sociaal stabiele landen." "Ja, logisch", werp ik tegen, maar Memoria's ogen fonkelen onzichtbaar achter haar donkere brillenglazen.

"Er vond een herdefiniëring plaats van Westerse naar globale economische belangen. De Westerse samenleving diende omgevormd te worden naar een multiculturele maatschappij. Die multiculturele en transnationale elites gingen steeds meer hun visie opleggen aan de bevolking van West-Europa. Dat deden ze heel geraffineerd door hertaling van woorden als 'humanitair', 'mensenrechten', 'democratische principes' en het beschuldigen van verdedigers van de oude cultuurdragers van 'racisme' en 'discriminatie'. De oude cultuur, gebaseerd op klassieken en christendom, diende te verdwijnen en plaats te maken voor het 'verlichte' denken, waarin slechts relativisme en een universele, vage religie de boventoon dienden te voeren". "Maar waarom dan? Bedrijven willen juist rust in de tent!", zo protesteer ik, terwijl ik mijn koffie opdrink.

"U begrijpt er werkelijk nog niets van! De economische en regerende elites vormden reeds in de jaren zeventig een alliantie tegen de Westerse beschaving, gebaseerd op verworvenheden van de Franse verlichting, ofwel Grote Revolutie. De volken van het Westen moesten andere culturen gaan omarmen om de globale doelstellingen van de elites te kunnen verwezenlijken. Nationale belangen, trots op het eigen land en verdediging van de eigen cultuur moest verdwijnen. De toestroom van allerlei externe volken en culturen, met name de islamitische, richting West-Europa werd zeer goedkeurend bezien en zelfs gestimuleerd."

"Maar, nogmaals: waarom? Wie wil dan onrust in ons werelddeel?" Memoria staart me verbijsterd aan. "Denkt u wel eens na?" Krampachtig probeer ik de grote lijnen en vooral de richting waarin dit gesprek gaat, in kaart te brengen. Wie heeft er belang bij een globale beweging? Wie verdient er aan onrust in West-Europa? Wie geeft er niets om het afsterven van klassieke tradities als aristocratie en hiërarchie, eer en landsbelang? "Is Project Olympus dan niet een democratische ontwikkeling, zoals we die zien bij de EU in Brussel?", zo probeerde ik het gesprek verder te brengen.

Memoria glimlacht minzaam. "Brussel heeft niets met democratie te maken, maar des te meer met Project Olympus. Het maakt integraal deel uit van de globale organisatie. De EU heeft als enig doel de omverwerping van alle traditionele autoriteit, gevestigd in de nationale regeringen. Drijfveer daarvan is trots en honger naar universele macht". Ik begin te zweten en een doel van dit gesprek te herkennen.

"Dus als ik het goed begrijp is het eindstation van Project Olympus: wereldheerschappij voor de happy few?" Memoria zucht en knikt. Het dubbeltje is gevallen. "Een wereldregering kan namelijk op eenvoudige wijze zorgen voor stabiliteit in de landen. Een door haar gedicteerde stabiliteit, dat wel. Bedrijven die de wereldregering goedgunstig gezind waren, konden aanspraak maken op vele miljoenen, zo niet miljarden overheidssteun om de doelstellingen van de wereldregering te realiseren. Dat noemt de EU bijvoorbeeld 'structuurfondsen' en 'regiofondsen'."

"Wat zal er gebeuren met hen die Project Olympus willen frustreren?", zo vraag ik aarzelend. Memoria zwijgt een tijdje. "Men zal hen eerst negeren en verdoven middels 'brood en spelen', vervolgens sociaal uitsluiten en waarschijnlijk nog erger. Oudere mensen die protesteren zullen middels speciaal daartoe vervaardigde Drion medicijnen in slaap worden gesust. Pijnloos uiteraard. Verder durf ik daarover niet veel te zeggen."

The principle enemy of Western civilization is within the West itself; the French Enlightenment. (.) The true defenders of the Western traditions will be the traditional conservatives and . the best defense against the new barbarians will be found in the christian religion.

- James Kurth in The Intercollegiate Review, voorjaar 2004.


Reageren