#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Andere gedachten over de schepping!

Er is in christelijke kringen veel te doen over schepping en/of evolutie. De meningsverschillen zijn groot. De taal vaak liefdeloos hard.

Met een serie van vier studies wil ik een (hopelijk verzoenende) bijdrage leveren. Daarbij baseer ik mij uitsluitend en alleen op datgene wat de bijbel te zeggen heeft. Daaruit volgt dan een persoonlijke interpretatie, maar dat is altijd het geval wanneer we de bijbel proberen te begrijpen en toe te passen in ons leven.

Op vier opeenvolgende maandagen wil ik u de volgende studies aanbieden:

6 augustus
1 - Alles was zéér goed!

13 augustus
2 - Schepping of evolutie?

20 augustus
3 - Overgegeven aan de tijd

27 augustus
4 - Schepping en formatie

Uiteraard heb ik de wijsheid niet in pacht. Ik wil u dan ook vragen te reageren op deze artikelen: vul aan waar mogelijk, corrigeer waar nodig.

Leo Habets


Reageren