#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Schepping / evolutie

De Schepping 2/4 - Schepping of evolutie?

These 2: Schepping en evolutie zijn beide historisch waar en hebben na elkaar plaats gevonden.
========================================================

De vraag schepping of evolutie is een heet hangijzer onder christenen.

Wat schepping of evolutie betreft zijn er drie denkrichtingen (met enkele varianten daarop):

A. Creatie: hemel en aarde zijn letterlijk zó ontstaan als beschreven in de eerste hoofdstukken van de bijbel.

B. Evolutie: alles is spontaan en toevallig, vanuit niets, met een 'big bang' begonnen en heeft zich in een tijdsbestek van miljarden jaren, zonder sturing van buitenaf, ontwikkeld tot het leven zoals wij dat nu kennen.

C. Intelligent design: een tussenvariant die probeert creatie en evolutie met elkaar te verzoenen. In deze theorie heeft God het begin gemaakt (de 'big bang' geïnitieerd) en de evolutie gestuurd.

In deze serie studies ga ik een vierde mogelijkheid voorstellen, die waarschijnlijk nieuw voor u is. Maar voor we dat doen eerst wat gedachten over plus- en minpunten van de genoemde drie denkrichtingen.

Door Leo Habets

Creatie
De eerste hoofdstukken uit de bijbel letterlijk nemen is aantrekkelijk omdat het de vraag beantwoordt naar het begin van alles en een verklaring geeft voor de oorsprong van het kwaad op deze wereld. Bovendien geeft deze houding het aangename gevoel God en Zijn woord trouw te zijn.

Maar, er zijn ook problemen. Mogen wij voorbijgaan aan ontdekkingen van het menselijk verstand (de wetenschap) en dat alles eenvoudigweg van tafel vegen omdat het niet strookt met ons begrijpen van de eerste hoofdstukken in de bijbel? Het verstand en het verlangen te ontdekken zijn toch ook door God gegeven.

En kan de zonde van twee mensen werkelijk de oorzaak zijn van een volkomen verandering van de schepping die eens zeer goed was? Is het fair dat God de hele wereld en miljarden mensen heeft gestraft voor de fout van Adam en Eva? En waarom is die zondeval ook 'doorgedrongen' in de dierenwereld, de natuur, ja zelfs in dode materie? En hoe is dat dan gebeurd?

Evolutie
Ook tegen de theorie dat alles spontaan ontstaan is uit niets valt veel in te brengen. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Er was niets wat vervolgens zonder aanleiding explodeerde, waardoor uiteindelijk alles ontstaan is, inclusief de kat die in de mand ligt te spinnen, de glimlach van mijn vrouw en het iPad waarop ik deze teksten schrijf.
Zo'n big bang evolutie klinkt heel interessant, maar het bevredigt niet.
Ik wil namelijk graag weten wat er vóór dat NIETS was, maar die vraag mag ik niet stellen omdat er ... eh ... niets was.
Maar, dat is wel erg onwetenschappelijk.
In de wetenschap is iedere vraag relevant en geldig tot die vraag bevestigd of weerlegd wordt. Met betrekking tot een spontaan begin uit NIETS is niets bewezen. In zeker drie punten is dat alles teveel.

1. Te veel toeval
Één van de grootste problemen van de these dat alles spontaan ontstaan is met een big bang en vervolgens evolueerde tot het leven zoals wij dat nu kennen is 'toeval'. Er zijn ongelooflijk veel voorwaarden die vervuld moeten worden om leven mogelijk te maken. Duizenden, miljoenen, miljarden omstandigheden moeten op het juiste moment en in de juiste volgorde en conditie op elkaar afgestemd zijn om te kunnen LEVEN. Daar kun je kansberekeningen op loslaten en ontdekken dat de mogelijkheid van menselijk leven op deze planeet oneindig veel kleiner is dan het vinden van die ene juiste zandkorrel op ALLE stranden van deze wereld. Dat al die voorwaarden voor leven 'toevallig' vervuld worden is theoretisch mogelijk, maar logisch is dat niet. Net zomin als het logisch is één jaar lang iedere week de juiste lotto-cijfers in te vullen. Theoretisch is het mogelijk, maar in werkelijkheid zal het nooit gebeuren. (Alhoewel die kans veel en veel groter is dan voldoen aan alle voorwaarden om menselijk leven mogelijk te maken).

2. Te veel optimisme
Het tweede grote probleem van de big bang en de evolutietheorie is het optimisme dat alles zich positief en in een goede richting heeft ontwikkeld. Dat is echter niet zoals het leven hier op aarde is; integendeel alles degenereert en gaat kapot. Chaos is de norm en niet orde. Daar heeft Edward A. Murphy (1918–1990) de volgende wet aan verbonden: Als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. In de evolutietheorie moeten echter miljarden ontwikkelingen spontaan goed zijn gegaan. Dat is een ongelooflijk groot en naïef optimisme.

3. Te veel geloof
Wij mensen vinden onszelf nogal knap. We denken dat we veel begrijpen en doorzien. De werkelijkheid is dat wij nog geen fractie van één procent begrijpen van het leven waarvan wij deel uitmaken. Dan is het wel heel aanmatigend om zó te doen alsof wij op alle mysteriën van dit leven een antwoord hebben. Een klein voorbeeld; het raadsel van interdisciplinaire afhankelijkheid en samenwerking.

Camouflage
Niet zo lang geleden werd een 'nieuw' zeepaardje ontdekt dat de kleur en de vorm heeft van het hoornkoraal waarin het leeft. Dit minuscule pygmee zeepaardje is rozig van kleur en heeft knobbels op het lijfje, precies zoals het koraal. Daardoor is het beestje door vijanden niet waar te nemen.
Fantastisch!

Maar, hoe moet ik mij de totstandkoming van deze camouflage voorstellen? Hoe heeft het beestje in zijn evolutionaire ontwikkeling kunnen waarnemen dat het koraal waar het bescherming zocht roze is en knobbels heeft? En hoe heeft het wordende zeepaardje die observaties kunnen doorvoeren in de ontwikkeling van het eigen lichaam dat ook roze van kleur is en overdekt is met knobbels die net zo groot zijn als bij het koraal? Waar komt überhaupt het idee vandaan om zichzelf te beschermen door camouflage? Waarom heeft het beestje niet gekozen voor bescherming door een hard pantser, een giftige stinkende huid of stekels die als speren mogelijke vijanden verdrijven?

Hoe dan ook, één beestje (of was het een groep zeepaardjes?) heeft al haar kaarten gezet op camouflage en die keuze omgezet in een nieuwe werkelijkheid. In miljoenen jaren evolutie heeft het zeepaardje zich beetje voor beetje en stap voor stap ontwikkeld en het uiterlijk aangepast aan de omgeving om zichzelf te beschermen.
Blijft nog één groot probleem: hoe heeft het diertje kunnen overleven in al die miljoenen jaren dat het bezig was zijn camouflage te ontwikkelen en nog geen bescherming had van de verandering die het gepland had en langzaam doorvoerde? Het zou absoluut geen kans hebben gehad en al lang zijn uitgestorven voordat het camouflage project beëindigd was.

Jacht strategieën
Zo zijn er miljoenen voorbeelden te vinden van planten en dieren die in hun overleven op een bijzondere manier afhankelijk zijn van hun leefwereld. De hengelaarsvis bijvoorbeeld was in zijn ontwikkeling wel héél creatief. Om andere vissen als prooi aan te trekken heeft hij op zijn snuit een stokje van zo'n tien centimeter met aan het uiteinde een verdikt aanhangsel dat er uitziet als een worm. Die zwaait hij heen en weer om prooi aan te trekken. En weet u wat? Die 'worm' geeft ook nog licht. Ronduit geniaal. En probeer nu maar eens uit te leggen hoe die vis daartoe gekomen is. Hoe heeft hij dat bedacht? En hoe heeft hij het uitgevoerd?
Sterkte met het beantwoorden van die vragen!

Praktische oplossingen
Laat ik nog één voorbeeld noemen maar dan houd ik op omdat het aantal mysteries oneindig is en wij anders niet verder komen met de thema's die ik in deze studies wil bespreken.
Als een baby geboren wordt, is hij compleet: een miniatuur mensje, met alles 'erop en eraan': hoofdje handjes, beentjes, voetjes, darmen, longen, een hartje.
Nee, toch niet alles!
De baby heeft geen tandjes. Heel praktisch anders zou hij bij het drinken de tepels van zijn moeder kapotbijten. En er is nog iets: de fontanel. Het hoofdje bestaat niet uit een vaste schedel zoals bij volwassenen, nee de beenderen van de schedel zijn nog niet aan elkaar gegroeid. Daardoor kan het hoofdje samengeperst worden om door het geboortekanaal naar buiten te komen. Een vaste schedel zou nooit door het bekken kunnen.
Merkwaardig!
Hoe weet een baby, die de buik van de moeder nog nooit heeft verlaten, dat tandjes niet erg praktisch zijn en dat het beter is dat de schedel uit losse stukken bestaat omdat hij er anders niet uit kan?

Het is een 'voorkennis' die een baby niet KAN hebben omdat nog nooit een baby na de geboorte is teruggekeerd in de moederschoot om zich aan te passen en de geboorte nog een keer over te doen. Met andere woorden hier gebeurt iets dat evolutionair niet te verklaren valt en waarbij zich de gedachte moet opdringen of dit alles toch mogelijk van 'buitenaf' gestuurd wordt.

Evolutie zonder plan?
Carl Benz presenteerde in 1885 zijn eerste auto, geknutseld uit allerlei oude materialen. Eigenlijk was het niets anders dan een koetsje met een motor. Een groot verschil met de mooie moderne Mercedes, die een fantastische luxueuze, uiterste comfortabele rijdende computer is. Wat een enorme evolutie heeft, in nog geen 150 jaar, plaatsgevonden tussen dat eerste karretje en de huidige limousine.

Zo ongeveer stellen wij ons ook de evolutie in het heelal, in de natuur en bij ons mensen voor. Van niets zijn wij geëvolueerd tot wie en wat wij nu zijn. Er is echter één enorm verschil tussen de ontwikkeling van de Mercedes auto en de evolutie in de natuur. De eerste evolutie werd gestuurd door het denken van duizenden mensen, te beginnen met Carl Benz, daarna zijn opvolgers en dan de vele hoogopgeleide ingenieurs en designers. De evolutie in de natuur, die miljarden keren uitgebreider en complexer is, zou echter door het toeval gestuurd moeten zijn. De mens kan sturen door te denken. De natuur kan niet denken.

De vraag is of evolutie zonder een plan überhaupt mogelijk is? Zonder plan is alles toeval. Zelfs de meest fervente tegenstanders van een scheppende God zijn het erover eens dat ‘toeval’ niet het antwoord kan zijn. Blijft als enig mechanisme natuurlijke selectie, oftewel het recht van de sterkste. Is dat dan de bevredigende verklaring voor ons bestaan?

Moeder natuur
De moderne mens gebruikt het woord schepping niet, omdat dit woord impliceert dat er ook een Schepper is. Hij heeft het liever over de natuur, de evolutie of 'moeder natuur'.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen; moeder natuur (of de evolutie) heeft het zeepaardje een prachtige camouflage gegeven, de hengelaarsvis uitgerust met een unieke strategie om andere vissen te vangen en de ongeboren baby een fontanel gegeven om door het geboortekanaal te kunnen, totdat je erover gaat nadenken en ontdekt hoe absurd, oppervlakkig en ontoereikend zo'n zinnetje is.
Want wie is moeder natuur dan wel?
Waar woont zij?
Kan ze denken en plannen maken?
En kan moeder natuur plannen omzetten in de werkelijkheid?
Of is moeder natuur een imaginaire, niet existente pseudo god om het geweten te sussen dat de mysteries in de schepping niet kan verklaren?

Hoe je het ook draait of keert; de meest logische en rationele verklaring voor leven en onze existentie is en blijft een Schepper. Er is méér geloof voor nodig om te beweren dat alles toevallig uit niets ontstaan is dan te accepteren dat God alles zó gewild heeft.  Atheïsten verwijten christenen een blind geloof, maar wie loopt blind niet bewezen theorieën achterna? Wie begeeft zich echt op dun ijs? Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben (Romeinen 1:20). Groot zijn de werken des Heren, na te speuren voor allen die er behagen in hebben (Psalm 111:2).

En God zelf stelt alle betweters via Job de volgende vragen.
Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast?
Jij weet dat toch?
Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen?
Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, de deuren van het diepste donker - heb je die gezien?
Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten?
Vertel het, als je het allemaal weet.
Waar is de weg naar de oorsprong van het licht, en de plaats van het donker - is die jou bekend?
Ken je de voorraadkamers van de sneeuw?
Heeft de regen een vader?
Wie brengt de dauwdruppels voort?
Uit welke schoot wordt het ijs geboren?
Ken jij de wetten van de hemel, kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?
Kan jouw stem de wolken bevelen?
Kun jij de bliksem uitsturen?
Van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?
Wie verschaft de raaf zijn voedsel?
Geef jij het paard zijn kracht?
Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt?

Na deze opsomming van vragen, die veel langer is dan ik hier weergeef stelt God nog een laatste vraag!

Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!
(Job 38 - 41 NBV).
Ga er maar aan staan!

Interessant is dat in onze moderne tijd, met grotere twijfels over het bestaan van God dan ooit, de mysteries van het leven ons indringender gepresenteerd worden dan enige generatie vóór ons. Denk alleen maar aan de fantastische natuurfilms over het leven in de diepten van de oceanen en de tv-programma’s over het gigantische, complexe en duizelingwekkende universum. Hoe meer inzicht wij krijgen hoe groter de verbazing. Hoe meer kennis wij vergaren hoe duidelijker het wordt hoe weinig wij weten. En toch keert die verwondering zich niet vóór maar tégen God.

Intelligent design
Deze theorie lijkt heel knap bijbel en wetenschap met elkaar te verzoenen. Immers er is een eeuwige God aan het begin van alles, die het ontstaan van de schepping heeft geïnitieerd, in grote lijnen zoals beschreven in Genesis 1. Er is echter geen sprake van zeven dagen, maar een schepping die zich in een tijdsbestek van miljarden jaren heeft ontwikkeld en geëvolueerd is tot het leven zoals wij dat kennen.

Deze theorie heeft echter één groot probleem en dat is het feit dat er geen verklaring wordt gegeven voor het ontstaan van het kwaad. Waar komt het kwaad vandaan als een almachtige en goede God de schepping geïnitieerd heeft? Dat is een vraag die de mensheid al eeuwenlang bezighoudt zoals o.a. blijkt uit de volgende schreeuw om een antwoord van de Griekse filosoof Epicurus, die leefde van 341-269 voor Christus

Ofwel God wil het kwaad stoppen,
maar kan het niet,
of hij kan het en wil het niet,
of hij wil het niet en kan het niet,
of hij wil het en kan het.

Als hij wil en niet kan, is hij zwak,
wat niet bij God past.
Als hij kan, maar niet wil, is hij boosaardig,
wat God vreemd is.
Als hij niet wil en niet kan,
is hij boosaardig en zwak
en daarom geen God.

Als hij zowel wil en kan,
wat bij God alleen mogelijk is,
waar komt dan het kwaad vandaan
en waarom stopt hij het niet?

Hoe je het ook draait of keert, de uiteindelijke consequentie van ‘intelligent design’ is dat God de oorsprong is van al het kwaad. Daarmee wordt God de duivel.

Wat was er vóór de schepping?
Ik weet, die vraag mag ik van Prof. Dr. Stephen Hawking niet stellen omdat hij ervan overtuigd was dat buiten tijd, ruimte en materie niets kan bestaan, zelfs God niet. Zijn verlangen om aan te tonen dat God niet bestaat was zó groot dat hij, net als Faust, bereid was zijn (wetenschappelijke) ziel ervoor te verkopen. Immers in de wetenschap staat niets vast totdat het bewezen is. Hawking heeft niets kunnen bewijzen. Sterker nog, niemand zal ooit kunnen bewijzen dat God niet bestaat. Alle pogingen om het bestaan van God te ontkennen doen mij denken aan de woorden van Paulus in zijn brief aan de Romeinen (1:22): Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Of aan Psalm 53:2: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

En waarom zou het waarneembare en het wetenschappelijk meetbare de enige werkelijkheid zijn? Dat geldt in de schepping waarin wij leven al niet, laat staan buiten tijd, ruimte en materie. Wij spreken bijvoorbeeld over liefde, één van de grootste krachten in het universum. Maar je kunt liefde niet zien, niet meten en niet in cijfers of formules uitdrukken. Je kunt alleen de uitwerking van liefde waarnemen. Toch is liefde een fantastische realiteit. Datzelfde geldt voor veel andere zaken zoals ons gevoel voor schoonheid, de emoties die muziek oproept, creativiteit, intuïtie, het geweten dat ons haarscherp vertelt wat goed is en wat niet, en ... ja, de innerlijke zekerheid dat God bestaat.

Hoe dan ook, de bijbel maakt duidelijk dat er vóór het ontstaan van tijd, ruimte en materie (beter: buiten tijd, ruimte en materie) wel degelijk 'LEVEN' was en is.

God
In de eerste plaats was en is daar God. De Eeuwige, de Ontzagwekkende, de Almachtige, de Ene, de Schepper, Elohim, Eloah, Elah, El Shaddai, YHWH, Adonai, Jehova ...

Jezus Christus
Johannes, de discipel die Jezus zo liefhad, schrijft in zijn brief: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes 4:9).

Het woord 'eniggeboren' wekt de indruk dat het leven van Jezus begonnen is met een geboorte. Dat impliceert dan tegelijkertijd dat er een vrouw zou moeten zijn die Hem gebaard heeft. Bij Zijn intrede in het leven als mens werd Jezus inderdaad geboren uit een vrouw, maar dat kan niet de betekenis zijn als het gaat om het begin van Jezus in Gods hemel. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt voor eniggeboren is: monogenē wat betekent 'verwekt'.

Ik begrijp dat zó: het is alsof God een woord heeft gekozen dat het dichts mogelijk aansluit bij onze verstandelijke vermogens om aan te geven waar Jezus vandaan komt en wat Zijn begin is. Jezus werd verwekt door de Vader.
En waarom deed Hij dat?
Johannes legt het uit: om ons Zijn liefde te openbaren! Opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes 4:9).

God heeft dus met een duidelijk doel voor ogen (de redding van de mensen) Jezus Christus doen ontstaan (verwekt). Dat Jezus er vóór de schepping van Genesis 1 was blijkt o.a. uit de volgende verzen.

In en beginne (letterlijk: oorspronkelijk) was het Woord (Jezus) en het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1).
Verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was (Johannes 17:5).
Gij (God) hebt Mij (Jezus) liefgehad vóór de grondlegging der wereld (Johannes 17:24b).
Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem (Colossenzen 1:17).
Hij (Jezus) was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld (1 Petrus 1:20).
Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheid! Amen (Judas 24,25).
Interessant is hier de uitdrukking: vóór alle eeuwigheid! Letterlijk staat er: vóór al het zijnde, d.w.z. vóór alles wat is.

De heilige Geest
Al in het tweede vers van de bijbel wordt de heilige Geest geïntroduceerd. Hij was er dus ook vóór de schepping. Nergens wordt verteld (in tegenstelling tot Jezus) waar de heilige Geest vandaan komt. Hij is er gewoon.

Engelen
Verder waren (en zijn) er engelen in de hemelse gewesten. Immers in Job 38:4 en 7 staat: Waar waart gij (Job), toen Ik de aarde grondvestte ... terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?
De uitdrukkingen 'morgensterren' en 'zonen Gods' wordt in het Oude Testament gebruikt voor engelen. De engelen waren er dus bij toen God de aarde grondvestte. Waarom en hoe zullen wij nog uitvoerig 'bespreken'.

Gelovigen
Sommige bijbelteksten laten je duizelen. Bijvoorbeeld in zijn brief aan de christenen in Efeze schrijft Paulus: Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht (Efeziërs 1:4).

Het Griekse woord 'exelexato' is hier vertaald met 'uitverkoren'. Het kan echter ook 'uitkiezen' betekenen. Dat is interessant omdat 'uitkiezen' veronderstelt dat je enkelen (of velen) uit een bestaande groep selecteert.
Ik weet natuurlijk dat dit bijbelvers (onder andere) de basis is voor de genadeloze leer van de uitverkiezing, maar daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat christenen er, volgens Paulus, al waren voordat God de wereld heeft geschapen. Als we kiezen voor het woord 'uitverkoren' kunnen wij concluderen dat we er waren in Gods gedachten. Als we kiezen voor het woord 'uitgekozen' gaat het nog veel verder. Dan waren wij er in werkelijkheid.

Datzelfde schijnt Paulus ook aan te duiden in een brief aan zijn discipel Timotheüs: De genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden (2 Timotheüs 1:9). Letterlijk staat er: vóór al het zijnde, dus vóór alles dat is, vóór de realiteit zoals wij die kennen.

Het christelijke geloof heeft veel te zeggen over een leven na de dood, maar de bijbel schijnt aan te duiden dat er - op de een of andere manier - ook een leven was vóór de geboorte. Daar mag u eens rustig over nadenken. We komen er uitvoerig op terug.


© copyright Leo Habets
Niets uit deze studies mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

In deze studies heb ik gekozen voor de NBG vertaling (1973)

Klik hier als de Uitdaging bediening wilt ondersteunen!

Reageren


BASTIAAN

11-03-2019 10:14
Dat Darwin en zijn kompanen vragen stelden over het ontstaan der soorten daar is niets mis mee!!!

Darwin werd pas een spotter toen hij na zijn veertigste jaar zijn geloof in God en de Bijbel had afgezworen had. Hij omringde zich voortaan liever met atheïsten en spiritisten als Wallace van wiens werk hij veel had overgeschreven [plagiaat] in zijn Origin of Species. Wallace was Darwin immers ver voor in zijn onderzoek!!!

Darwins tweede boek: The Descent Of Man [Twee delen van elk 450 pagina’ s] ging nog een stap verder: In Oorsprong van de mens is niet God de Schepper. Blz. 556. De mens zou van Apen afstammen ook volgens Leyel. Blz. 533-536.

Criticasters als Huxley tegenhanger van Darwin Blz. 528 van The Origen Of Species sprak ook rake taal.

Ook Predikanten en veel gelovigen maakten Darwins stellingen belachelijk door te schrijven dat Apen niet kunnen praten en zingen… Blz. 561. Het Darwinisme gekoppeld aan het Pantheïsme. Blz 696.

Darwin was zich zeer bewust dat zijn boek The Descent of Man door gelovigen als zeer VERDORVEN zou worden beschouwd.

De Schepping zoals in Genesis verwoordt, werd een hol begrip bij Darwin. De mens verliest zijn waardigheid als Kroon van de Schepping. Genesis 1-3 en Psalm 8.

Darwins Evolutie -Strijd en Selectie? Mivarts bespreking van Darwins Boek: Descent of Man laat geen spaan heel van Darwins theorie. Blz. 703. Deze twee boeken van Darwin hebben jarenlang tot nu in 2019 ketterse ideeën uitgedragen.

Evolutie, de leer van de vooruitgang? Eerder van Degradatie leert Peter Scheele. In een boekbespreking door Marcel Hulspas op Skepsis las ik over Peter Scheele en zijn boek het volgende:

Degeneratie - Darwin was het begin van Alle Ellende, zo weet Peter Scheele. In Degeneratie lanceert hij daarom ‘een wetenschappelijk alternatief’, inclusief ‘Creator’. Peter M. Scheele, Degeneratie – het einde van de evolutietheorie. Buijten & Schipperheijn.

Het laatste boek dat Darwin schreef ging over de alledaagse Aardwormen en Varkens.

Afvalligheid van geloof in God en Zijn Woord eindigt vaak in wanhoop las ik in de kerkgeschiedenis!!! Dat zagen we vooral in het wanhopige levenseinde van Voltaire de filosoof en godslasteraar, een van de grondleggers samen van de zeer bloedige Franse Revolutie van 1789.

Voltaire vervloekte God zelfs nog op zijn sterfbed en sprak luid dat hij naar de hel ging. Zie ook de Godslasterlijke uitspraken van Marx en Engels en de atheïst Richard Dawkins, die zich beroept zich op Charles Darwin in zijn strijd tegen religie. Dawkins wilde als het ware met een geladen geweer, de God van de Schepping elimineren. De geschiedenis tekent vele van deze godhaters:

Vele Romeinse Keizers, Voltaire, Darwin, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Kim Jung UN, Dawkins, allemaal bewonderaars van Darwin en zijn twee Godslasterende boeken Origin OF SPECIES en Decent of Man, deze hadden/hebben gezamenlijk één en dezelfde opvallende duivelse eigenschap: het geloof in God de Schepper van hemel en aarde ondermijnen, de Bijbel werd afgezworen en vooral belachelijk gemaakt, cq buiten spel gezet.

Denk ook aan een tijdgenoot van Darwin, Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900) een beroemde en invloedrijke Duitse filosoof, dichter en filoloog. Even als Darwin studeerde Nietzsche eerst theologie aan de universiteit, maar verloor zijn geloof en stapte over op filologie. Vanwaar die heilloze stap?

In 1865 leerde Friedrich Nietzsche het hoofdwerk van de zeer omstreden liberale Schopenhauer kennen, Die Welt als Wille und Vorstellung (De wereld als wil en voorstelling), en werd onmiddellijk een aanhanger van diens filosofie.

Nietzsches idolatie grensde aan verafgoding en critici van Schopenhauer beschouwde hij als persoonlijke vijanden. Zijn interesse verschoof van filologie naar filosofie. Net als Darwin, zoon van een predikant die een spotter werd beleed een inmiddels krankzinnig geworden Nietzsche aan het eind van zijn leven zijn paard!!!

Daar bleef het niet bij, hij verkondigde iedereen: Ik ben de Anti-Christ! Alle details van ook deze geflopte domineeszoon in het boek van L. Kalsbeek: Van christen tot antichrist - Uit het leven en denken van Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal."

Even ter zijde: Opvallend is: Bijbels behoren al vele eeuwen ook tot de Index van Verboden Boeken in S-A. Arabie de bakermat van de Islam! Bijbels zijn verder nergens te koop in Moslimlanden of zijn daar te lezen in een Bibliotheek.

En De Roomse Kerk? Die verbood [Index verboden boeken] ook eeuwenlang alle Bijbels in de Landstalen voor leken na het Concilie van Trente. 1545-1563.

Wist u dat Iedere vergadering geopend en gesloten werd door een Jezuïet? Paus Paulus VI hief die ban pas op in 1967 na het Tweede Vaticaans Concilie in Rome. 1962-1965.

DARWIN BIJGEZET IN DE WESTMINSTER ABBEY IN LONDEN?

Het is toch een Gotspe dat vrijdenker/atheïst als Darwin toch bijgezet werd in de Westminster Abbey Londen waar vele grote geloofshelden begraven liggen?

Geen van de grote Kranten en Kerken in zijn tijd zag een godsdienstig bezwaar. Integendeel: De uitvaartdienst in de Abbey moest een duidelijk teken van Verzoening en Wetenschap worden.

Nu in 2019 zien we diezelfde verdwaasde/bespottelijke eenheid tussen Kerken en alle Religies en Wetenschap: ROOMS -PROTESTANTS -EVANGELISCH - ISLAM - DARWINISME - NEW AGE = CHRISLAM is een pot nat geworden! Hij JHWH die in de HEMEL zetelt lacht hen uit! Psalm 2.

Voor de BijbelGetrouwe Gelovigen was het onverteerbaar dat een atheïst als Charles Darwin met zijn zeer omstreden evolutieboeken na zijn dood met alle egards werd bijgezet in de Westminster Abbey in London - Bejubelt door vele Prominenten uit de Wetenschap?

Politiek en Kerk - Rooms en Anglicaans bijeen die het wonderlijk allemaal eens waren in hun bewondering van Darwin en zijn Evolutietheorie die daarmee God van Zijn Eer beroofd had. Genesis 1-3 en Job 38 t/m 42.

Samengevat kan gezegd worden: Het Darwinisme dat al decennia verplicht onderwezen wordt op alle scholen, universiteiten, en zelfs in kerken gedoceerd, is een Gotspe!!!

De evolutietheorie van Darwin en velen na hem heeft de maatschappij daarna voorgoed onherstelbaar veranderd. Niks is meer zeker.

Aan alles wordt in navolging van Marx getwijfeld. Een verwaande Paus in 1870 probeerde daarin nog verandering te brengen met zijn Onfeilbaarheid-Verklaring. De Paus sprak Ex-Cathedra!!!

We zien nu opnieuw in 2019 hoe Onfeilbaar die Pausen met hun doofpotbeleid zijn samen met hun Roomse Kerk die al decennialang bol staat van seksueel misbruik van mannen, vrouwen en vooral onschuldige kinderen door zijn Kardinalen, Bisschoppen, Priesters, Nonnen.

Ze hadden eeuwen vrij spel: Lees alle details in Misdadige Pausen en hun Handlanger van Aat van Gilst en in het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan!

Terug naar Darwin de Kapelaan van de duivel, zoals hij zichzelf placht te noemen had door het schrijven van zijn boeken/pamfletten zijn werk volbracht. Gevolg daarvan?

Als God niet meer bestaat en dood is dan wacht ons volgens Nietzsche slechts Chaos en dat zien we dan ook Wereldwijd. Hitler een groot bewonderaar van Darwin had geen enkele moeite om Zes Miljoen Joden te vergassen en daarna nog eens te verbranden in zijn reusachtige crematoria. God is toch dood?

Er leefden al veel vereerders van Darwin die later massamoordenaars werden onder ons! Zie de chaos en dwang en onderdrukking van burgers in China, N-Korea, Venezuela, VS, VN, EU en grote delen van Afrika handelen volgens Darwinistische en Marxistische beginselen. Alleen de sterken overleven. Ja, maar vraag niet hoe.

We lazen over Voltaire, Darwin, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Kim Jung UN, Dawkins, allemaal bewonderaars van Darwin en zijn twee Godslasterende boeken Origin OF SPECIES en Decent of
Man, deze hadden/hebben gezamenlijk één en dezelfde opvallende duivelse eigenschap:

Het geloof in God de Schepper van hemel en aarde ondermijnen, de Bijbel afgezworen en belachelijk
gemaakt, cq buiten spel gezet.

Het laatste boek dat Darwin schreef ging over de alledaagse Aardwormen en Varkens.

Wie de Geschiedenis negeert die moet haar Overdoen!!!

Gelukkig weten we vanuit de Bijbel dat God precies op tijd Jeshua naar Planeet Aarde in Jeruzalem stuurt om de aarde van de ondergang te redden om de satan de verleider van alle mensen voorgoed in het eeuwige vuur uit te schakelen. Openbaring 20.

Jeshua bemoedigd alle Getrouwe Gelovigen met de Woorden:

Mattheus 24:21...Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Lees het HAPPY END VOOR ALLE GELOVIGEN IN OPENBARING 19 T/M 22. HET BESTE KOMT NOG EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE! HALLELUJAH!

BASTIAAN

10-03-2019 05:14
Onbegrijpelijk dat de vraag schepping of evolutie een heet hangijzer onder christenen van 2019 is.

Ik las het zeer interessante boek:
DARWIN - DE BIOGRAFIE -ADRIAN DESMOND EN JAMES MOORE. VERTALING HENK MOERDIJK TWEEDE DRUK 2009. 960 Blz.

Charles Robert Darwin, Geboren 1809 – Downe Kent, Overleden 1882) had een opleiding tot predikant voltooid. Wanneer? In 1827 en ging hij naar Christ College aan de Universiteit van Cambridge met als doel om een geestelijke te worden in de Church of England. In 1831 studeerde Charles af in de theologie. Het liep allemaal even anders.

Tijdens zijn studententijd in Cambridge raakte Darwin bevriend met botanist en mineraloog John Stevens Henslow (1796-1861) een van zijn professoren. Toen Robert FitzRoy (1805-1865), de kapitein van de HMS Beagle, voor een zeereis op zoek was naar een naturalist, werd Darwin door Henslow aanbevolen.

Darwin ontving een aanbod om deze vacature aan boord van de Beagle in te vullen. Darwin aanvaardde het aanbod en begon zijn noodlottige, vijfjarige reis (1831-36).

Door wie werd Darwin beïnvloed? Antwoord: Door De Engelse Demograaf Thomas Malthus (1766 - 1834).

Wat beweerde die? In de natuur heerst er een enorme overproductie aan nakomelingen/mensen. Slechts weinig organismen bereiken de volwassen leeftijd om zich op hun beurt voort te planten. Welke factoren spelen hier een rol? Malthus wees Darwin de weg.

Thomas Robert Malthus Essay on the Principles of Population Verhandeling over de beginselen van bevolking - uit 1798 heeft een sleutelrol gespeeld bij Darwins gedachten over evolutie. Malthus essay is een economisch tractaat. Daarin stelt Malthus dat de menselijke bevolking sneller groeit dan de voedselproductie kan toenemen. Dat betekent dus onherroepelijk hongersnood, armoede en sociale onrust. Deze verschijnselen waren aan de orde van de dag in Malthus (en Darwins) tijd, de tijd van de industriële revolutie en het ontstaan van het proletariaat.

Het lezen van Malthus essay was voor Darwin een Eye-Opener: in een oogopslag besefte hij het belang van Malthus gedachtegang voor zijn eigen evolutietheorie.

Darwin was een Autodidact op het gebied van Natuurlijke Selectie. Darwin een man met een slechte gezondheid kwam pas tot aanzien in een tijd van hevige beroeringen.

De Krimoorlog (1853-1856) - werd uitgevochten tussen het Keizerrijk Rusland en het Ottomaanse rijk met steun van o.a. het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De Frans-Duitse oorlog 1870 brak uit. Het Franse leger, dat de vesting van Metz moest ontzetten, werd omsingeld en gaf zich over. Napoleon III Koning van Frankrijk geeft zich over in Sedan aan de Pruisische koning Wilhelm I op 2 september 1870 ... De Slag bij Sedan vond plaats op 1-2 september 1870. Een ramp: Pruisische troepen veroverden Parijs. Straatsburg was al gevallen.

Darwin was ook een tijdgenoot van Marx en Engels die het Communistisch Manifest 1845 geproclameerd hadden. Darwin kreeg van Marx Das Kapital toegestuurd.

Darwin voelde zich op zijn gemak bij de liberale Filosofen die regelmatig bijeenkwam in The Freemason’ s Tavern London. Daar ontmoette hij Schrijvers van revolutionaire pamfletten, filosofen, Jezuïeten en Vrijmetselaars.

Darwin schreef in 1856, kort voordat hij begon aan zijn boek de Origin of Species [Ontstaan Der soorten]

Wat een boek zou een kapelaan van de duivel kunnen schrijven over de onbeholpen, verspillende, stompzinnige en afschuwelijke wrede werken der natuur!

Geen wonder dat hij zijn boek The Origen Of Species pas na 20 jaar in druk aan de wereld bekend durfde maken. Hij had immers Plagiaat gepleegd door 70 blz. van Wallace in zijn boek te gebruiken. Wallace visie was veel compacter en duidelijker, helaas!!! Zonder Wallace zouden Darwins zeer omstreden boeken The Origin Of Species en The Descent Of Man misschien nooit het grote publiek bereikt hebben.

Darwin wilde als geflopte predikant Genesis volgens zijn ideeën verenigen met de Geologie. Blz. 573. Opvallend dat hij zijn boek vaak een vervloekt boek noemde! Blz. 576.

Darwin was verbijsterd dat Nederland een van de eerste landen was waar een vertaling van De Origin Of Species verkrijgbaar was. Details Blz. 11.

Charles Darwin kreeg van gelovige criticasters te horen: U spreekt over natuurlijke selectie - Wie was dan de Selecteur? Daarover had hij niet gesproken in zijn onderzoek. Ook Darwin wilde de wetenschap veranderen door een geweldloze coup. Hoe dan?

Zoals gezegd: Darwin die bekend was met het Malthusiaansye en Depopulatie gedachtegoed ondermijnde het geloof van de mens die niet langer onsterfelijk was. Blz. 587.

Hoe kunnen Christenen van 2019 geloof hechten aan deze lieden met hun dwaze theorieën? Evolutie theorie. Het harde bewijs en de ontbrekende sleutel is nog nooit geleverd.

Wat zouden Salomo, de wijste mens op aarde, en Jeshua de Zoon van God van Darwin en zijn omstreden boeken vinden? Ik denk dat zij zouden zeggen:

Prediker 6:11 Immers, hoe meer woorden er zijn, hoe meer ijdelheid. Wat baat het de mens dan nog?

En Mattheüs 16:26…Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

SPREUKEN 16:25…Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de Dood.

Gelukkig kennen Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen nu betere schrijvers en filosofen de een beter antwoord hebben op de huidige wereldproblemen dan bovengenoemde verwarde geesten.

Lees liever de boeken van de Joodse Professor Immanuel Velikovsky [1895-1979] Mensheid zonder geheugen - en zijn boekje: Zon sta stil - En zijn boek: Werelden in botsing.

De Jood Jeshua [Mattheus 1:1] zei al: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22.

Jan

02-09-2018 03:21
Doet God sinds de 6de dag alleen onderhouds-en reddingswerkzaamheden in de Schepping? Kijk eens bij Biologos. Haarsma voor een vierde denkrichting. BioLogos medewerkers geloven onverminderd in God de Schepper, maar geeft wel ruimte. Is de Schepping af? Na de 6de dag was alles nog niet goed, want er was voor Adam nog veel werk te doen. De hof van Eden omvatte niet de hele aarde. Was dat onontgonnen deel van de aarde goed?

Comerius

14-08-2018 07:39
Correctie op bericht van Ellen: Het is niet Ken Hoving maar Kent Hovind

ellen

14-08-2018 05:07
Op you tube een geweldige uitleg van Ken Hoving, evolutie of schepping, als je dit gezien heb heb je geen vragen.

Herman Degenhart

14-08-2018 01:25
Een leuk filmpje dat het probleem met de Big Bang of Grote Knal uitlegt is dit: https://www.prageru.com/videos/does-god-exist-4-new-arguments .