#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Introspectie 5

(Kort vakantieverhaal in vijf delen - deel 5)

Lucas Hartong

8 juni - 08:10 uur
Het moge dan zo zijn dat wij in een vrij land leven, maar dat ontneemt bepaalde lieden niet het recht zich onopvallend in je buurt te posteren. Zo viel het mijn dochter als eerste op dat zich wel erg vaak een vreemde man in de buurt van een dicht bij ons huis staande lantaarnpaal ophield. Ze kende hem niet. Toen zij mij op de man attendeerde, besteedde ik er op gezette tijden enige aandacht aan, maar niet te opvallend. Zien is nog niet gezien worden, zo werd al spoedig mijn credo. Direct diende zich de analyse aan. Wat als deze man mij in de gaten dient te houden, zo dacht ik. Tegelijkertijd vroeg ik mij af of dit werkelijk waar kon zijn: een ordinaire columnist die in de gaten wordt gehouden! Zodra ik mij bepakt en bezakt met lege tassen richting de nabij gelegen supermarkt begaf, passeerde ik hem. Hij stond dan een sigaartje te roken en op zijn horloge te kijken. Zodra ik de hoek om was, kwam hij in beweging en volgde mij al rokend in dezelfde richting. Al spoedig werd hij vreemd genoeg een vertrouwde verschijning, een soort van persoonlijke schaduw.

10 juni, rond half elf
De grote vraag werd: waarom en wat te doen in zo'n geval? Ik besloot mijn computer na te lopen op eventuele gevoelige informatie, maar kon, afgezien van een aantal bookmarks richting boeiende en informatieve websites, facebook en twitterpagina's, niets aanstootgevends ontdekken. Tenzij. ja! Mijn e-mail adresboek moest wel een goudmijn voor deze man zijn. Een compleet netwerk aan politieke infiltranten die voorbereidingen troffen ons land over te nemen. Subversieve activiteiten vanuit totaal onverwachte hoek: een onopvallende kamer, ergens in Zuid-Holland, onopgemerkt in een dorpje verscholen, tussen de reformatorische en evangelische kerken. Onopvallender kon haast niet en daarom juist zo verdacht. Ik besloot een kopie te maken van alle kwetsbare informatie en mijn computer extra te beveiligen. Niet dat dat veel zou helpen, maar het gaf in ieder geval een vals gevoel van gerustheid.

12 juni, 12:22 uur
Zou de post in de gaten worden gehouden, zo pijnigde ik mijn hersens? De onbekende man zou ook te weten kunnen komen wie mijn vrienden waren en dat moest ten koste van alles voorkomen worden. Die bewegen zich namelijk uiterst schimmig aan de randen van de samenleving, wensen dat zo te houden en communiceren slechts dan bovengronds als het briefgeheim absoluut gewaarborgd is. Alles in het landsbelang uiteraard. Stel je voor dat men mijn contacten met vrienden in het Haagse en Brusselse zou ontdekken! Afgelopen vrijdagavond heb ik mijn vriendennetwerk dan ook op de hoogte gesteld van de wens voortaan uitsluitend per postduif berichten te ontvangen. Dat is eigenlijk wel een lumineus idee, want duiven vallen hier in de omgeving totaal niet op tussen de vele professionele exemplaren die af en aan vliegen in wedstrijdverband.

19 juni, 08:34 uur
Bleef de vraag wat te doen met deze onbekende in de straat. Dit kon uiteraard niet te lang gaan duren, met vermeende subversieve aspiraties. De conservatieve staatsgreep dient uiteraard wel in enige stilte en anonimiteit voorbereid te worden. In wiens opdracht was die onbekende voor mijn deur gestuurd? AIVD? Militaire inlichtingendienst? Het bleef giswerk, tot vanochtend 19 juni. Plotseling was hij even snel verdwenen als hij gekomen was. Geen sigarenlucht meer bij supermarktbezoek. Geen schaduw meer. Maar de vragen bleven.

20 juni, 15:08 uur
'Bureau integriteit' uit Den Haag aan de lijn. Een onbekende mevrouw deelt mij mede dat ik 'gecleared' ben. Geen idee wat dat inhoudt, maar het zal wel iets goeds zijn. Men had niets aan mij kunnen ontdekken dat reden zou kunnen zijn voor 'chantage'. Geen idee waartoe deze mededeling dient, maar het geeft mij een blij en voldaan gevoel. Als ik het die avond mijn vrouw vertel snapt ze er niets van. Gelukkig maar, want al het werk dat ik doe als columnist en oud-politicus moet natuurlijk wel totaal onbegrijpelijk blijven. En uiterst geheim, maar dat spreekt voor zich. Blijft nog één prangende vraag over: waartóe ben ik 'gecleared'? Enter the mystery.

De huidige koerswijziging die in de westerse politiek valt te bespeuren wordt momenteel vooral in reactie op de islam ingezet. Een echte koerswijziging kan alleen worden ingezet door het huiveringwekkende inzicht dat de ondermijnende en desintegrerende machten in onze samenleving niet slechts van buiten, maar vooral ook van binnen komen.

- Ad Verbrugge in 'Tijd van Onbehagen', p. 284


Reageren