Grootsgedrukt
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Persoonlijk

Het einde van Uitdaging!

Na de uitgave van maar liefst 423 exemplaren van de evangelische krant Uitdaging zie ik helaas geen andere weg meer dan officieel de stekker te trekken.

Door Leo Habets

Afgelopen week werd ik opnieuw geopereerd aan mijn darm, die nu bezaaid is met tumoren. Daarbij heb ik een kunstmatige uitgang gekregen. Dat was nodig omdat de tumoren in mijn darm de afvoer van uitwerpselen verhinderden. Het was zelf zo erg dat de excrementen er via mijn mond uitkwamen. De medische term voor iets dergelijks is Misère. Een beter woord hadden zij niet kunnen kiezen.

De artsen hebben mij gezegd dat er geen hoop meer is op genezing. Mijn tijd op deze planeet loopt dus ten einde.

Abrupt einde
Door mijn ziekte en het plotselinge stoppen van Uitdaging zijn wij zakelijk in problemen gekomen. We werkten al met een zeer beperkt budget en door het abrupt instorten van de inkomsten is het haast onmogelijk geworden om nog openstaande rekeningen te betalen. Ik vraag de Heer iedere dag om oplossingen, zodat wij het traject Uitdaging op een waardige manier kunnen afsluiten.

Leningen
In het verleden hebben wij leningen gevraagd van christenen die een deel van hun reserves wilden inzetten binnen het werk voor de Heer. Meestal liep dat prima: leningen werden aangegaan en na verloop van tijd weer terugbetaald. De grootste lening gevers aan Uitdaging zijn mijn vrouw en ik. Vanuit onze oude dag voorziening hebben wij gaandeweg een fors bedrag aan leningen geïnvesteerd binnen het werk. Ook wat de nog uitstaande leningen betreft kan ik alleen maar bidden en hopen dat de Heer ons genadig zal zijn zodat wij aan al onze verplichtingen kunnen voldoen.

Verkoop van Uitdaging
Het liefst zou ik Uitdaging in zijn geheel willen verkopen zodat de zo noodzakelijke berichtgeving naar evangelische christenen in deze eindtijd door kan gaan.

Het is echter ook mogelijk om uitdaging te splitsen. Zou zouden wij de naam Uitdaging (waarop wij een historisch recht hebben), kunnen verkopen, een topnaam die veel mensen dagelijks in de mond nemen. Verder zou het mogelijk zijn het adressenbestand van duizenden toegewijde evangelische christenen volgens de wettelijke regels te verkopen. Ook de website wordt uiteindelijk te koop. Verder kunnen wij belangstellenden in contact brengen met onze gekwalificeerde medewerkers, die tegen geen (of een kleine) vergoeding hun werk met hoge inzet hebben gedaan.

U kunt zich voorstellen dat het beëindigen van de Uitdaging krant, die ik bijna veertig jaar geleden gestart ben met de journalist Johan Th. Bos, heel veel pijn doet. De krant heeft een belangrijke, informatieve en opbouwende rol gespeeld in evangelisch Nederland.

Hoe dan ook, ik moet stoppen met Uitdaging. Mijn gebed is dat God ons via lezers zoals u de genade schenkt het project Uitdaging goed af te sluiten. Misschien hebt u mogelijkheden mee te helpen dat wij al onze verplichtingen kunnen nakomen.

Hebt u suggesties of vragen? Ziet u mogelijkheden om door te gaan met Uitdaging? Bent u in een positie om ons te helpen het traject Uitdaging op een goede manier financieel af te sluiten? Schrijf mij dan onder leo@uitdaging.nl

En als u wilt helpen met een extra bijdrage om Uitdaging waardig af te sluiten: maak dan een bedrag over op de rekening van de stichting Maximum Life IBAN: NL46 ABNA 0604 7298 39
of de stichting Uitdaging IBAN: NL31 ABNA 0548 3833 91

Ik voel mij met U verbonden in de liefde en de opdracht van de Heer, die ondanks alle pijn en onzekerheden TOCH alles in Zijn handen heeft.

Leo Habets
Ex-uitgever Uitdaging

P.S. Deze website blijft voorlopig online om u verder te informeren.

Reageren


Peter Bakker

14-09-2018 04:02
Geliefde broeder Leo,
Ik ben een beetje van slag af, Leo. Na het vernemen van jouw ziekte en je afscheid van Uitdaging. Ik ben je dankbaar voor al die mooie jaren die ik met je mocht doorbrengen voor Uitdaging. Jij was de liefdevolle inspirator die altijd geduldig de dingen in de juiste banen probeerde te sturen. In jou zie ik de Here Jezus. Ik hoop dat je Paulus kunt nazeggen dat je de goede strijd hebt gestreden. Dat je je loop ten einde hebt gebracht. Dat je het geloof hebt behouden. Dan ligt voorts voor jou de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, jou geven zal.
Nogmaals heel veel dank voor je inspirerende boodschappen.
Ik bid jou en je familie ook Gods rijke zegen toe.
A brother in (w)arms.
In Jezus verbonden,
Peter Bakker

Wim Evers

13-09-2018 02:08
Beste Leo,
wij kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik sluit me graag aan bij de hierboven genoemde hartelijke woorden naar jou toe. Ik weet niet hoe groot de schulden zijn, maar ik heb in ieder geval een gift overgemaakt. Geven de Here dat deze laatste fase van je leven toch een vreugdevolle periode mag zijn en je met blijdschap Jezus tegemoet mag gaan. Van harte sterkte en genade gewenst. Moge de Here je rijkelijk zegenen in deze tijd.
Hartelijke groet,
Wim Evers

Jan Smit

13-09-2018 01:07
Hallo Leo,

Ik kwam de berichtgeving over de huidige ontwikkelingen zojuist tegen. Ik wist al dat je ernstig ziek was, maar dat de grens van het medisch mogelijke nu bereikt is schokt mij en mijn vrouw ten zeerste.

Janny en ik wensen jou heel veel wijsheid, sterkte en kracht toe in deze levensfase die nu voor jullie ligt.

God zal zich over jou en jouw familie ontfermen en ik wens jou Zijn Shalom toe en de rust om dit alles te ondergaan.

Ik hou de goede herinneringen aan jou in leven, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe komt ;-)

Vos

12-09-2018 08:32
Lieve Leo Habets en mw Habets,
Ik ken u niet, ik lees uw blad ook niet, maar de Here zelf , de God van Israel legt u en uw vrouw op mijn hart om voor u te bidden en om uw wat geld te geven. De Here zelf zorgt voor u hij geeft u wat u nodig heeft.

Henk en Rozemarijn van Vugt

11-09-2018 10:42
Broeder,

Ik ben geschrokken van het nieuws over je gezondheid. Het doet me verdriet je zo ziek te zien op de foto en dat het zo moet aflopen met uitdaging. Ik wens je ook namens Rozemarijn de vrede van Christus toe die alle verstand te boven gaat, wij zullen voor je bidden,viele liebe grusse fur Christine,

Hartelijke groeten Henk en Rozemarijn

Charles A.E. Groot

11-09-2018 09:57
Leo, kreeg zojuist je bericht onder ogen. Heb goede herinneringen aan onze betrokkenheid bij de 'Er is Hoop' campagne en in het bijzonder bij de evangelisatie-actie met Louis Palau. Hoe lang God je nog geeft, niemand weet het. Maar ik geloof in de waarheid van de versregel: 'Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt z'n waarde en zal blijven bestaan'. Je hebt je leven ingezet voor de Heer en Zijn Rijk. De eeuwigheid zal uitwijzen hoeveel mensen via jou en Uitdaging de weg tot God hebben gevonden of bemoedigd zijn geworden. De Here zegene je. Broedergroet

Lydia Plat

11-09-2018 08:52
Beste Leo,

Wat verdrietig te lezen over het einde van Uitdaging en jouw ernstige ziekte. Ik hoop met jou dat je tot goede oplossingen voor het blad kunt komen. Uitdaging heeft veel zegen gebracht. Als tiener spelde ik het blad van voor tot achter (-: en het heeft zeker meegespeeld in mijn verlangen in de zending te werken. Ik ben trots en blij dat ik ook zelf vele jaren aan Uitdaging mee mocht schrijven. Het heeft zijn doel gediend en meegeholpen aan de opbouw van het Koninkrijk. Leo, ik wens je ontzettend veel sterkte en Gods nabijheid toe in de weg die voor je ligt! Lieve groet, Lydia Plat

Otto

11-09-2018 06:24
Leo Gods zegen toegewenst, voor jou en je naasten. Ik heb altijd genoten van al de geestelijke stukken, die een bemoediging waren. Ik ga het missen. Dank Leo, en God zal zich over jou ontfermen, dat bid ik jou, en je familie toe.

Gosse Offringa

11-09-2018 05:11
Paterswolde, 9/11
Geachte heer Habets,
Wat ken ik u al lang! Toen u een vriendenkring startte voor financieel support werd ik deelnemer. Uw vertrek naar Duitsland, foto van uw toen nog jonge dochters, weer terug, de dagelijkse mails, het boek Manna, Uitdaging. Wat heb ik dikwijls uw opbeurende en informatieve bijdragen uitgeknipt en op stapels ander geestelijk materiaal gelegd 'voor later'. Die tijd is nu aangebroken, ik kom ze geregeld tegen. In het Ned. Dagblad lees ik vanmorgen over uw medische toestand. Ziet er niet goed uit, maar ik troost u met de gedachte dat ze boven blij zullen zijn met Leo Habets. 'Well done, getrouwe dienstknecht' zal Iemand zeggen, voor al het werk in Gods gemeente. Wij (mijn vrouw en ik) zullen spoedig volgen. Dus: 'Tot ziens in het Nieuwe Jeruzalem.'

Winfried Ramaker

11-09-2018 12:09
Beste Leo, Van harte heel veel moed en sterkte toegewenst in deze periode van je leven. Met hoop mogen we uitzien naar een beter Leven bij de Heer na dit aardse leven.
Veel zegen toegewenst voor jou en je geliefden om je heen.
Winfried Ramaker

Johan Th. Bos

11-09-2018 09:04
Geliefde Leo,
Dit komt toch wel als een bombardement over. Wetend dat je ernstig ziek was en ook voor Uitdaging tot het laatst hebt gestreden, rest mij op dit moment alleen gebed voor je. Wij stonden samen aan de wieg van de krant en het is voor mij een tragedie dat het zo moet aflopen. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ik kan niet anders dan je Gods sterkte toewensen. En veel nadenken. Primair over jou en je vrouw.
Hartelijke groet,
Johan

frits

11-09-2018 12:18
Dank Leo, voor alles wat je hebt gedaan voor Uitdaging.
Ook voor de artikelen die geestelijke vooruitgang bevorderde.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Je hebt de lezers telkens gewezen op de Here Jezus. Dat was je opdracht, je bent er geestelijk in geslaagd ons Godswoord voor te houden. Voor jou, Gods rijke zegen in de komende tijd. Dag lieve broeder...

Willem van Stempvoort

10-09-2018 04:40
Broeder,
Veel steun, sterkte, liefde en Gods nabijheid gewenst.
Ik ga bidden, nadenken, en overleggen wat ik en vrienden van mij hiermee zouden kunnen doen.

Hartelijke groet,
Willem van Stempvoort