#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Apps

Gratis app die je helpt met bidden

Zendingsorganisatie GlobalRize verspreidt het Evangelie wereldwijd via internet. Bidden is een belangrijk onderdeel van het geloofsleven. GlobalRize gelooft in de kracht van gebed en wil gebed daarom stimuleren. Om jou hierin te ondersteunen is de app PrayAssist ontworpen. Met deze toegankelijke app kun je eenvoudig gebeden opslaan, ordenen en delen.

PrayAssist is gratis te downloaden voor iOS en Android en eenvoudig te gebruiken. Je kunt jezelf aanmelden middels Facebook om zo gemakkelijk vrienden toe te voegen. Geen Facebook? Geen probleem: je kunt ook een account aanmaken met je e-mailadres. De app helpt je om jouw gebedsleven te ordenen en om samen met anderen te bidden.

PrayAssist is in te zetten als persoonlijke gebedsondersteuner. Met de instellingen kun je bepalen of en wanneer je herinnerd wil worden om te bidden. Zo is de app jouw geheugensteuntje. Je kunt je ook gemakkelijk aansluiten bij gebedslijsten, zodat je nieuwe inspiratie voor gebeden opdoet. Wil je meer bidden voor een bepaald onderwerp? Groei dan in gebed door gebedslijsten te volgen.

De app maakt het ook mogelijk om samen te bidden. Iedereen kan een groep starten en deelnemers uitnodigen om mee te bidden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden in je kring om voor elkaar te bidden of door een zendeling om gebedspunten te delen met de achterban. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prayassist en ontdek hoe deze app jouw gebedsleven kan ondersteunen!

Reageren


BASTIAAN

14-02-2019 06:07
De EO en NCRV hebben 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag en op 31 oktober 2017 in de Domkerk te Utrecht helaas in navolging van de grote en bekende en zeer omstreden evangelische leiders als Rick Warren VS en Bill Hybels [Alpha Cursus, aangeklaagd voor seksueel misbruik] al jaren het Bijbelse Spoor verlaten en zijn teruggekeerd naar de Paus in Rome. De Reformatie werd door hen voorgoed vernacheld!!!

Het werd nog erger: De Evangelische Rick Warren is een aanhanger van de Kingdom Now Beweging. Dit wordt duidelijk in zijn Global PEACE Plan. Rick Warren, die gebed uitsprak op Trump's beëdiging als President van de VS wil door middel van zijn PEACE plan heel de wereld onder invloed brengen van de Paus en RKK.

De Wereldraad van kerken Genève 1948 die al jaren op schoot zit van de Paus en helpt hem zodat "Gods Koninkrijk" hier op aarde gevestigd kan worden. Ja, zij kiezen voor eenheid - maar tot welke prijs?

Onze Here Jeshua weet wel beter en sprak in Lukas 18:8... Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof (der Schriften 1 Corinthe 15) vinden op aarde?

Voor het boek Doelgerichte Gemeente volgde Rick Warren een marketingstudie. Samen met Bill Hybels van Willow Creek en Robert Schuller VS hebben ze een werkwijze opgesteld om de kerk te laten groeien. Warrens boek Doelgericht Leven heeft een enorme invloed op vele kerken en gemeenten wereldwijd.

Rick Warren werd enorm beïnvloed door Billy Graham, ook een dikke vriend van de Roomse Poolse Paus. Lees zijn biografie Just As I Am. Zo ook de geflopte Robert Schuller eens voorganger van de kapitale Chrystal Cathedral in de VS. Schuller noemde zichzelf een New Age minister, bezocht evenals Billy Graham 2x de Paus en luisterde naar zijn adviezen! Deden zij daar goed aan? Schuller moest met grote schulden en ruzie in zijn team de Chrystel Cathedral aan de Roomsen verkopen.

De Bijbel leert ons om alles te toetsen: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Thess. 5:21. Maakten deze evangelische leiders de juiste keuze? Zie Handelingen 20.

Rick Warren beveelt net als R.K.K doet sinds 1545 het Jezuïetische Contemplatief Gebed aan: het bidden van Mantra’s, wat herhalen beoefenaars van dit gebed tot in de treure?

' U bent bij Mij.' 'U geeft mij uw genade.' 'Ik ben van U afhankelijk' 'Ik wil u kennen.' 'Ik ben van U.' 'Help me om U te vertrouwen. "

Jeshua van Nazareth leert in Mattheu?s 6:7...En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid [Mantra's] van woorden verhoord te zullen worden.

Wat vele Evangelische gelovigen niet weten: Rick Warren heeft zijn naam veranderd in Muhammed Hoessein Warren. Hij schreef een boek: Purpose Drive Mosque [2016] om "christenen" te helpen de islam en andere ‘religies’ te accepteren.

De huidige Paus en zijn kerk praktiseert dat al jaren. Hij heeft kennelijk nooit Deuteronomiun 13 en 18 en Galaten 1 niet gelezen.

Warren sympathiseert al jaren net als Hybels met de huidige Paus, de Wereldraad van Kerken met de ISLAM. Paus Johannes Paulus II begon daarmee in Assisi toen hij met geestelijken van alle wereldreligies waaronder ook moslims voor de Vrede bad in 1986. In 1995 opende de grootste Moskee van de EU in hartje Rome haar deuren. Vandaar!

Dit onheilige drietal Rooms, Wereldraad van Kerken/Evangelisch, Islam zijn groot voorstander en ijveren samen tot de vorming van één Wereldkerk: alle religies onder één paraplu van de Antichrist, Rome en Mekka. Openbaring 13 en 14.

Jeshua leert in Openbaring 16 t/m 20: Wanneer de Zoon van JHWH [Psalm 2] wederkomt als Koning/Masjiach in Jeruzalem zal Hij aan alle valse religies subiet einde maken! Er zal niet één valse kerk in Israël over blijven. Zie Nederlandse Geloofsbelijdenis: Kenmerken van Ware en Valse Kerk.

Meer details in Psalm 72, Zacharia 14:9, Openbaring 14 & 19-20.

Warren schrijft in zijn boek/voorwoord: “We want to do all that we can to marginalize and eventually obliterate the distinctives that are keeping Christians and Muslims apart!

Hij eindigt zijn schrijven met de kreet. “So Remember: God is good!” “Allahu Akbar!“ Paus Johannes Paulus II en Paus Franciscus en Warren noemen de Koran zonder schroom ook woord van God. De Koran laat de Bijbel buikspreken en leert dat God geen Zoon heeft. Openbaring 6 spreekt klare taal.

Nogmaals: In de Bijbel gaat het om de Joodse Messias Jeshua de Zoon van God [Psalm 2 en Johannes 3:16] en over Israël en Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48 en 132 en 135 en Mattheus 5:35.

Wat predikanten u nooit vertellen: Jeruzalem wordt niet één keer in de Koran genoemd. In de Bijbel wel 800x. Mekka en Mohammed zijn onbekend in de Bijbel!

Daarbij komt nog eens: Heeft God niet gezegd: Exodus 23:13... De naam van andere goden [Allah, Boeddha, Shiva] zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden. Zie ook Deuteronomium 13 en 18.

Jeshua noemt God JHWH terecht Heilige Vader. Johannes 17:11. De paus is volgens Jeshua geen heilige vader Matth. 23:9-12.

Om je een kriek te lachten: De naam die Warren en diverse andere ‘herders’ voor de samenwerking met de islam hebben bedacht is "Chrislam". Warren, Hybels, EO, NCRV, Nederlands Dagblad [Fuseerde 6 jaar geleden met de Volkskrant] zetten zich gezamenlijk actief in met het R.K.Evangelisatie programma om de “verloren broeders” (tot 1962 Tweede Vaticaans Concilie werden Protestanten/Evangelischen nog ketters genoemd) terug te winnen voor de “Moederkerk” in Rome.

BijbelGetrouwe gelovigen weten wel beter: De moedergemeente voor Joden en Vrienden van Jezus is te Jeruzalem geboren. Zie Handelingen 1-2 en Handelingen 15. De eerste Gemeentevergadering!

Jeshua komt niet terug in Rome-Mekka of Genève maar in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Mattheus 5:35 en Openbaring 7 en 14.

Zeker is: Uitsluitend aan JeshuHaMasjiach is gegeven ALLE MACHT in hemel en op aarde! Mattheus 28:18b.

Jeshua leert al die afvalligen van Zijn Woord: Wat noemt gij Mij Here Here en doet niet wat ik zeg? Lucas 6:46.

Zie ook Johannes 14:15... Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn Geboden bewaren! 24...Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn Woorden Niet! Jezus is Overwinnaar!

De duivel en al zijn demonen zijn verslagen op het Kruis van Golgotha. Colossenzen 2:15 en Openbaring 12:7-12 en 19 en 20.

BASTIAAN

27-09-2018 05:44
Bidden tot de Here God in de Naam van Jeshua en door de kracht van de H. Geest is noodzakelijk om een toegewijd en effectief gelovige te zijn en te blijven.

De EO adverteert met gebeden op DVD van de Jezuïet - Ignatius - Loyola. Deze gebeden kunnen beter nooit een plaats krijgen in uw gebedsleven. Waarom niet? Ignatius formuleerde op het Concilie van Trente 1543-1563 maar liefst 126 nog steeds geldende vervloekingen richting Protestanten, Joden, Moslims en Andersdenkenden. Kardinaal Eijk heeft ze in de Media nog eens bekrachtigd in 2014.

Bid liever iedere dag 3 van de 150 Psalmen hardop.

The family who prays together - Stays together.

Matteüs 7:7...Gebedsverhoring
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.