#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Van theologie en toverbal

Op woensdagmiddag 31 oktober organiseert Arab Vision in Amersfoort een seminar over de invloed van de media in de Arabische wereld en de ontwikkeling en groei van de kerk in die regio.

Jos Strengholt, de schrijver van het onlangs gepubliceerde boekje Van theologie en toverbal... zal ingaan op de inhoud ervan en inzoomen op de situatie van de Koptische Kerk in Egypte. “Op lange termijn is de aanwezigheid van christenen in Egypte lang niet zeker, hoe gestaald ze ook zijn,” schrijft Strengholt in het hoofdstuk De kopten – mensen van staal.

Met Kader Belaidi, werkzaam voor TV uitzender CNA (Channel North Africa), gaan we in gesprek over de groei en vervolging van de kerk in Algerije. Onlangs vertelde hij aan Inge Verhoef, directeur Arab Vision Nederland, dat ‘televisie voorlopig nog steeds een heel belangrijk medium is voor Noord-Afrika. Er wordt nog steeds op grote schaal TV gekeken. In veel huizen staat de hele dag de TV aan. Ik spreek veel mensen in Algerije die tot geloof zijn gekomen en 80-95% van hen is via het kijken naar christelijke TV programma’s met het evangelie in aanraking gekomen.’

Haithm uit Jemen, zal ingaan op de situatie in dat land, op de groei van de kerk in en de problematiek van de oorlog in dat land, met alle desastreuze gevolgen.

Toegang tot het seminar is gratis. Inloop vanaf 14:00. Start van het programma is 14:30. Opgave via contact@arabvision.nl of 06-28268748, dan wordt er informatie over de locatie gestuurd.

Van theologie en toverbal ... Gedachten over de Arabische wereld
Jos Strengholt heeft voor Arab Vision een ruim 100 pagina’s tellend boekje geschreven over allerlei aspecten van de Arabische wereld, o.a. over cultuurverschillen tussen de Arabische en Westerse wereld, de situatie van de Koptische Kerk, de ontwikkeling van de vroege kerk in Noord-Afrika,  het doolhof van de verschillende denominaties van oude kerken in het Midden-Oosten, de omgang met moslims, het werk van Arab Vision, etc.

Een van de eerste lezers reageerde direct enthousiast: “Een juweel van een boekje en een heel prikkelende eye-opener. Korte, maar stimulerende bijdragen uit een brede achtergrond, met diepgang en eigentijds vormgegeven. Ik wil er graag een aantal doorgeven in mijn vrienden- en kennissenkring.”

Het boekje kan besteld worden door €10 over te maken naar NL52 INGB 0005037361 van Stichting Arab Vision met vermelding van ‘toverbal’ en adresgegevens, of schrijf naar contact@arabvision.nl.

Reageren


T van de hoef

29-12-2018 09:29
Heb 10,00 euro overgemaakt maar geen adres bij vermeld, dus bij deze, T van de hoef, Dellestraat 6 7461es Rijssen, voor boekje toverbal, Gr van de hoef