#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Boek-muziek-film

Van theologie en toverbal

Jos Strengholt heeft voor Arab Vision een ruim 100 pagina’s tellend boekje, Van theologie en toverbal ... Gedachten over de Arabische wereld, geschreven over allerlei aspecten van de Arabische wereld, o.a. over cultuurverschillen tussen de Arabische en Westerse wereld, de situatie van de Koptische Kerk, de ontwikkeling van de vroege kerk in Noord-Afrika,  het doolhof van de verschillende denominaties van oude kerken in het Midden-Oosten, de omgang met moslims, het werk van Arab Vision, etc.

Een van de eerste lezers reageerde direct enthousiast: “Een juweel van een boekje en een heel prikkelende eye-opener. Korte, maar stimulerende bijdragen uit een brede achtergrond, met diepgang en eigentijds vormgegeven. Ik wil er graag een aantal doorgeven in mijn vrienden- en kennissenkring.”

Het boekje kan besteld worden door €10 over te maken naar NL52 INGB 0005037361 van Stichting Arab Vision met vermelding van ‘toverbal’ en adresgegevens, of schrijf naar contact@arabvision.nl.

Reageren


T van de hoef

29-12-2018 09:29
Heb 10,00 euro overgemaakt maar geen adres bij vermeld, dus bij deze, T van de hoef, Dellestraat 6 7461es Rijssen, voor boekje toverbal, Gr van de hoef