#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Afscheid!

Dit is mijn laatste e-mail aan u!

Mijn tijd om te vertrekken en om intocht te nemen bij de Heer is gekomen.
Ik verlang er met heel mijn wezen naar bij Hem te zijn, die alle tranen van mijn ogen zal afwissen. Wat een feest gaat dat worden om Hem van aangezicht tot aangezicht te mogen ontmoeten.

De andere kant is dat het zeer zwaar is afscheid te nemen van zoveel mensen die mij dierbaar. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mijn drie dochters en de drie kleinkinderen. Maar ook, aan veel goede en trouwe vrienden. Het grootste verdriet is echter om afscheid te moeten nemen van mijn vrouw Christine. Dag en nacht heeft zij mij liefdevol verzorgd. Niets was haar teveel. We hebben zo’n mooi en liefdevol huwelijk gehad. Voor Christine gaat het leven zonder mij heel moeilijk worden.

Ik heb het van jongs af aan als mijn roeping ervaren het Evangelie op grote schaal te verkondigen via de media. Die opdracht ben ik met vallen en opstaan 50 jaar trouw gebleven. Ik hoop zó dat de Heer tegen mij wil zeggen: Leo, ondanks al jouw fouten en tekortkomingen; wel gedaan, ga in tot het feest van jouw Heer.

Bid alstublieft dat ik ook in de meest donkere uren voor mijn vertrek de Heer trouw mag blijven. En bid alstublieft voor Christine, dat God haar een rust en vrede, ja zelfs een blijdschap zal schenken die alle verstand te boven gaat.

Ik wil u ook graag heel hartelijk danken voor uw trouwe betrokkenheid bij het werk dat wij in Zijn dienst hebben mogen doen. Dank u voor uw gebeden en uw financiële ondersteuning. En mocht u nog een mogelijkheid zien financieel een beetje te helpen dan waardeer ik dat zeer. Het is mijn gebed dat ik met een schone lei mag vertrekken en dat ik Christine enigszins verzorgd mag achterlaten (Stichting Maximum Life: IBAN: NL46 ABNA 0604 7298 39). Het meest belangrijke voor ons is echter uw gebed, breng ons a.u.b. voor Zijn troon van Genade.

Lieve mensen. Ik ga u voor naar de eeuwigheid. Daar zal ik op u wachten zodat we samen het feest mogen vieren van onze intrek in een nieuwe hemel en aarde waar God zelf zichtbaar en tastbaar bij ons zal zijn.
Verreweg het beste ligt nog voor ons, daar strek ik mij naar uit.

Tot gauw!
Leo Habets, dienaar van God!

Reageren


Otto

18-10-2018 05:36
Dat Gods zegen op jullie mogen rusten.

Piet Van Balen

08-10-2018 10:26
Beste Leo

Je schrijft in je mail dat je met heel je wezen er naar verlangt om bij Hem te zijn, wees gerust en gezegend dat verlangen is wederzijds. Hij verlangt ook intens naar jou, om je te helen en om in je oor te fluisteren, wel gedaan gij trouwe dienstknecht.
Bedankt voor je trouw tijdens je bediening!
Hartelijke groet.

BASTIAAN

07-10-2018 09:04
Beste Leo en Christine,

Heel veel sterkte toegewenst. De dood is slechts een deur die openzwaait naar het Eeuwige leven. Kinderen Gods zien de dood niet maar zien Jeshua die hen verwelkomt in Zijn Koninkrijk.

Hij zal alle bittere tranen die we in Zijn Dienst geschreid hebben op aarde van onze ogen afwissen. Laat het Paaslied u beiden tot grote troost zijn:

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Leo en Christine...Luister samen als u nog gelegenheid hebt naar de Messiah van Händel...Jeshua Shall Reign Forever And Ever !!!

Corrie Ten Boom: Het beste komt nog!

Jan en Janny Smit

06-10-2018 10:42
Leo en Christine, heel veel sterkte toegewenst bij alle komende ontwikkelingen. Gods rijke zegen toegewenst in deze levensfase. Dat jullie bij elkaar nog troost en rust mogen vinden en tijd hebben voor een goed afscheid.

We mogen uitzien naar een mooie nieuwe wereld. Mooi geschreven: "Het beste ligt nog voor ons". Fijn om te lezen dat ook jullie je daar naar uitstrekken.

Shaloom.

frits

06-10-2018 08:20
Dag lieve broeder.
Wij zien je in de hemel bij onze Here.
Dat feest gaat er zeker komen.
Voor jou Leo en je vrouw, bidden wij.
Ik zou zeggen: Goed gedaan getrouwe...

Francine Van Assche

06-10-2018 08:19
Dierbare broeder Leo,

Hartelijk dank voor uw groot hart oor het evangelie! Maar ook hartelijk dank voor uw zo zo positieve instelling ondanks uw ziekte. Nu is het tijd om in te gaan in het huis van uw Heer. Welgedaan, gij trouwe dienaar van de Heer! Heel veel sterkte in deze laatste dagen op deze aarde, bij het afscheid nemen van al uw geliefden. Een in Hem, met hartelijke groet,
Francine Van Assche