#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

Prof. Paul: Darwin leverde geen enkel bewijs voor evolutie

Schepping of evolutie? Geloof of wetenschap? „Het is van tweeën één. Óf de mens is toevallig ontstaan en moet het doel van zijn leven zelf uitzoeken. Óf de mens is een schepsel van God dat er goed aan doet overeenkomstig Gods richtlijnen te leven.”

Lees dit artikel op het Reformatorisch Dagblad.

Reageren


Theo

09-10-2018 08:20
Amen

BASTIAAN

08-10-2018 07:59
Een goed artikel van Prof. Paul in het Ref. Dagblad.

Inderdaad, er klopt niets van die evolutietheorie!!! We kunnen alleen maar degeneratie van de natuur vaststellen.

Lees daarom ook het boek van Peter Scheele: Degeneratie
Het einde van de evolutietheorie.

Ook Albert Einstein schreef al misprijzend over die verouderde en achterhaalde denkbeelden van Darwin [een geflopte predikant]

P.S…Een tijd geleden las ik iets heel opmerkelijks in een evangelisch traktaat het verhaal:

Hoe ver een spin kan zien?

In het eikenloof van het bos weeft een spin haar web. Ze heeft nog nooit een mens gezien, want haar ogen kunnen maar 8 cm ver zien. Wat verder ligt, behoort voor haar
tot een andere wereld en is voor haar onbekend. De ruimte van enkele vierkante centimeters is haar wereld.

Al het andere laat ze aan de dromers over. Zij houdt zich voor het hoogste wezen dat bestaat en weeft haar zilveren radvormig web. Naast haar is een rasgenote ook bezig een blinkend net te spannen.

Onze spin rekt haar hals en vraagt aan buurvrouw: "Heb jij in je leven wel eens een mens gezien?"
"Nog nooit" zegt de aangesprokene verbaasd. "Ik ook
niet" spot de ander. En dan lachen die twee dat hun
glanzende webpen er van trillen.

Op enkele meters afstand gaat de boswachter voorbij. De spinnen zien hem echter niet en zullen hem nooit zien. Ha, ha, een mens. Stel je voor, nog nooit gezien! En omdat ze hem nog nooit gezien hebben, geloven ze ook niet aan hem.

Misschien redeneert u, verstandig en ontwikkeld mens, net als de spin: "God? Ha ha, stel je voor. Nog nooit gezien!"

Het ligt niet aan God, dwaze mens, maar aan u en het kleine kringetje waarin u maar steeds ronddraait. Achter uw begrensde horizon woont Hij, die al wat u ziet, geschapen heeft. Genesis 1 t/m 3.

Ook uw leven bestaat bij de gratie van die God de Schepper van hemel, zee en aarde. Maar Hij, wiens bestaan u misschien wel loochent, heeft belangstelling voor u. Hij heeft u lief en zijn Goddelijke liefde en door Jeshua Zijn geliefde Zoon wil Hij u voor eeuwig gelukkig maken. Wie niet in Hem gelooft zal veroordeeld worden. Johannes 3:16 t/m 36.

In de Bijbel lezen we: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God". Psalm 14:1 en Psalm 53 en Romeinen 3.

Ongelovigen en spotters hebben geen fijne toekomst. Openbaring 20-22.