#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

GZB benoemt ds. Cees van Duijn tot zendingswerker voor Noord-Afrika

Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. Er is nauwelijks godsdienstvrijheid. Toch groeit de kerk in een aantal landen de laatste jaren snel. Om in een van die landen de kleine en kwetsbare kerk te ondersteunen heeft de GZB ds. Cees van Duijn, momenteel predikant in Delft, benoemd als toeruster.

Hij zal zich in het bijzonder richten op discipelschap, coaching kerkelijke leiders en het geven van seminars.

In februari start hij samen met zijn vrouw Mery een voorbereidingstraject waarna zij in de loop van 2019 zullen worden uitgezonden.


Reageren