#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Israël

Trump steunt Israël tegen Russische luchtafweer S-300

Rusland voltooide deze week de levering van zijn geavanceerde S-300 lucht­afweer­systeem aan Syrië. Het land had twee weken geleden namelijk beloofd dit te doen, nadat het Syrische leger abusievelijk een Ilyushin IL-20 verkenningsvliegtuig neerhaalde en onterecht de Israëlische Luchtmacht (IAF) hiervoor de schuld gaf.

Lees dit artikel van Israel Today.

Reageren


BASTIAAN

22-10-2018 08:12
Psalm 125:4
Doe goed, Here, aan de goeden,
en aan de oprechten van hart,

Spreuken 15:3
De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen,
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

Ruud

21-10-2018 05:34
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, zijn de woorden van Genesis 12:1-3 niet gesproken tegen Israel, maar tegen Abram (niet Abraham). Die was toen nog niet eens besneden, dus het is onjuist om dit op Israel te betrekken.

God gaf Zijn beloften aan Abraham en zijn nakomelingen, maar gezien Galaten 3:16 heeft Abraham namelijk slechts 1 nakomeling, namelijk Christus en niet Israel. Dat is niet hetzelfde. Die beloften gelden dus (alleen) voor de volgelingen van Christus, want dat zijn de nakomelingen van Abraham.

Romeinen 9:33 zegt dat Christus als een steen in Sion (genoemd in Psalm 129) wordt neergelegd waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. (Alleen) wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Dat geldt zowel de Jood als de Palestijn als ieder ander.

BASTIAAN

21-10-2018 05:01
Ruud, verder schrijven met u is een vruchteloze onderneming.

U kent vast wel de term: Split - Level - Religion.

De Waarheid Overwint! Gods Woord is de Waarheid.

Allen die Zion haten zullen worden als...Zie Genesis 12:1-3 en Psalm 129.

Ruud

21-10-2018 01:16
Hoeveel van die duizenden Joden bleven er eigenlijk over toen Hij aan het kruis hing? 10? 20?

Dat "de hele wereld" achter Hem aanging, was natuurlijk vooral hyperbool voor "kijk eens hoeveel" en zeker niet letterlijk waar. Was het maar zo.

Natuurlijk komen er ook Joden tot geloof, maar 144.000 zou op een wereldbevolking dat uit ca. 14 miljoen Joden bestaat wel erg weinig zijn en gelukkig is dat getal dus vooral symbolisch.

Het is dus beslist niet waar dat Jezus alleen in Zijn Joodse volgelingen geïnteresseerd zou zijn. Hij stelt belang in al Zijn volgelingen, inclusief de Palestijnse en andere, in gelijke mate, want Hij maakt geen onderscheid. Hij zal dus regeren met al Zijn volgelingen, niet alleen de Joodse, nog afgezien van de vraag wie er zich in Zijn ogen Joods mag noemen (Romeinen 2:28-29, Openbaringen 2:9, 3:9) en dat is gezien deze Bijbelverzen afwijkend van wat het jodendom zegt.

Ruud

21-10-2018 01:08
Bastiaan, je doet nu alsof het koninkrijk van God alleen van die paar Farizeeërs persoonlijk wordt weggenomen en verder van niemand, maar dat kan helemaal niet vanwege hetgeen erna wordt gezegd, namelijk dat het aan een heel volk zal wordt gegeven, dat de vruchten er wel van zal opbrengen. Dat vrucht opbrengen kan natuurlijk alleen als je in Jezus gelooft. Wat je zegt, is dus gezien de context onmogelijk.

Otto, hoeveel Palestijnse christenen heb jij persoonlijk gesproken? Je kunt natuurlijk boekjes ("literatuur") lezen over (of zelfs van) Palestijnen, maar dan moet je je niet gaan verbeelden dat je er dus verstand van hebt, meer dan iemand die onder hen geleefd heeft.

Het kan best kloppen dat 69% liever onder Israelisch bestuur leeft, maar dat is omdat de Palestijnse Autoriteit door hen (heel begrijpelijk, overigens) nog lager wordt ingeschat dan Israelisch bestuur. Dat betekent dus niet dat Israelisch bestuur dus goed is, integendeel, gezien de voorbeelden die ik al heb aangehaald. Net zoals Joden hebben Palestijnen er recht op gelijk te worden behandeld en dat is duidelijk niet het geval.

Otto

20-10-2018 05:47
Verzoening gerechtigheid en geweldloosheid, deze woorden klinken veelvuldig bij Palestijnse christelijke theologen. Palestijnse christenen worden door kerken in Nederland gesteund, zowel moreel als financiel. Bij het lezen echte van hun literatuur blijkt echter dat er achter deze mooie woorden een bizarre en weerzinwekkende theologie schuilgaat, en Ruud je moet niet alles geloven, ook als iemand daar woont, maar zelf onderzoeken moet je deze zaken, en niet van horen zeggen, verdiep je maar eens in hun literatuur, en kom dan maar eens terug. Trouwens uit onderzoek is gebleken dat 69% van de Palestijnen onder Israëls bewind willen blijven, maar dat mogen zij niet openlijk laten blijken. Ik zou verder zeggen vriendelijke groeten van mijn kant, maar het lijk mij zinloos om verder met dit vraagstuk, vooral met mensen die meningen geven van horen zeggen, doe dat nooit, maar lees zelf dit dossier, en kom dan met een mening, maar niet als Ruud(met alle respect) zij woont daar, en zal het dus wel weten, nooit doen lees zelf je literatuur, verder allemaal een vriendelijke groet, en leven Israel!!!

BASTIAAN

20-10-2018 05:11
Ruud hanteert wel een heel amateuristische manier om het Evangelie van Jeshua uit te leggen als hij verwijst naar Mattheus 21:43...

Lees maar mee...43 Daarom zeg Ik [Jeshua] dat het ?Koninkrijk van God? van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.

44 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.

45 En toen de overpriesters en ?Farizeeën? deze ?gelijkenissen? van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen [!!!!] sprak.

46 En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een ?profeet? hielden.

Het Koninkrijk wordt niet van Israël weggenomen maar zoals vers 45 duidelijk spreekt....van de Overpriesters en ?Farizeeën? [!!!] die deze ?gelijkenissen? van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over HEN sprak.

Ruud zou er goed aan doen om zich eens te verdiepen in de juiste exegese van een hoofdstuk of vers hoe dat tot stand komt.

Wie het Nw. Testament goed leest weet dat grote scharen Joden Jeshua liefhadden en volgden. Farizeeërs en Schriftgeleerde waren stik jaloers op Hem omdat de Joden terecht liever naar Jeshua luisterden dan naar hen.

Lees maar mee: Johannes 12:19
De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan!!!

Jeshua is gestorven als Koning der Joden [Johannes 19:19-20] en straks zal Hij voor duizend jaar in Jeruzalem regeren als Koning MET de Joden.

Zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs staan al in de startblokken Ruud. Zie details in Openbaring 7 en 14.

Dit is gezonde Bijbelse exegese. Schrift met Schrift vergelijken en niet verdraaien zoals Ruud nu doet.

Thea

20-10-2018 02:25
Interessante documentaire over het conflict tussen Israël en de Palestijnen op www.quest4truth.org>documentary. Is ook te zien op Vimeo.

Ruud

20-10-2018 02:02
Je kunt het ene kwaad niet goedpraten met het andere, Bastiaan. Het is niet de schuld van de Arabieren in destijds het mandaatgebied Palestina dat er zoveel Joden uit Arabische landen zijn verdreven - hoe afschuwelijk dat ook is - en die Arabieren hoeven daar dus ook niet de dupe van te worden.

1948: alleen Jordanië had een leger dat die naam verdiende. De rest was rag-tag legertjes die vaak niet eens goed communiceerden, dus zo spectaculair was die overwinning niet en het feit dat Joodse milities zich op onschuldige Arabieren uitleefden was dat ook in Gods ogen zeker niet

1973: dat was geen overwinning, maar een wapenstilstand. Het was overigens kantjeboord, dus het was een Pyrrhus-overwinning die tot op heden nog steeds traumatiserend was. Ook alles wat erna kwam is door wapenstilstanden beëindigd, niet door overwinningen.

Jij doet er volledig het zwijgen toe over wat ik aan misstanden aan de kaak stelde, dus je klacht is niet alleen onjuist, maar ook nog eens hypocriet.

Je blijft klagen over een Jodenvrij Palestina, maar ik hoor je niet over de Arabierenvrije gebieden in Israel en de Westbank. Ook hypocriet.

Je denkt kennelijk dat de Joodse staat Israel automatisch goed af zal zijn vanwege die Joodse Messias, maar ik heb al eerder uitgebreid aangetoond, dat niemand, ook Joden niet, op een voorkeursbehandeling hoeft te rekenen. Die Joodse Messias maakt namelijk geen onderscheid en trekt ook Joden of de staat Israel dus niet voor.

Het aardse Jeruzalem zal echt geen rol spelen gezien Galaten 4:21-31 waar staat dat het aardse Jeruzalem in slavernij verkeert en niet mag erven, een Bijbelgedeelte dat ik jou ook consequent zie negeren. Jeruzalem is ook helemaal niet ongedeeld. Die veiligheidsmuur loopt er zelfs dwars doorheen.

Het is overigens niet waar dat die muur effectief is tegen terreur. Nog steeds slagen er duizenden Palestijnen in om Israel illegaal binnen te komen, op zoek naar werk. Als zij dat kunnen, kunnen terroristen dat natuurlijk ook. Dat dat niet gebeurt, ligt dus niet aan die muur (of dat hek), maar aan de ook door Israel benoemde goede samenwerking tussen Israelische en Palestijnse veiligheidsdiensten.

Zie ook Mattheus 21, met name vers 43:
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

Van wie wordt dat koninkrijk van God eigenlijk afgenomen, die het dus kennelijk wel had, anders kan het ook niet worden afgenomen?

Aan wie wordt het gegeven? Uiteraard de christenen (Joods of niet), dat zijn namelijk Jezus' volgelingen, broeders en zusters en Gods kinderen.

Deze Bijbelgedeeltes zie ik je ook consequent negeren. Ook hypocriet.

BASTIAAN

20-10-2018 12:09
Dat Ruud opnieuw een dik rookgordijn legt om de echte vragen hier op deze site aan hem gesteld te omzeilen is duidelijk wanneer hij schrijft:

"In 1948 zijn er 750.000 Arabieren onder wie 130.000 christenen op de vlucht gegaan of gejaagd, mede door Joodse milities die hiervoor ook terreuraanslagen pleegden tegen onschuldige Arabieren. Ook later is er ook in de Israelische pers veel artikelen geweest over plannen om Israel zo "Arabierenvrij" mogelijk te maken."

Wat Ruud opnieuw verzwijgt is dat er vanaf 1947 ook 800.000 Joden uit vele Arabische landen verdreven werden met achterlating van al hun huizen, bedrijven en persoonlijke bezittingen.

Israël kon Goddank revanche nemen in 1948 toen de Joodse Premier Ben Goerion de onafhankelijke Staat Israël uitriep in Tel Aviv op 14 mei.

[Zij waren immers als volk uit de dood opgestaan? Ezechiël 37]

Op 15 mei 1948 vielen 5 Arabische staten Israël aan om het streven van Adolf Hitler te voltooien: Alle Joden uit het Midden Oosten vernietigen. Dat lukte ze natuurlijk niet.

Israël toen in 1948 nog maar met 700.000 inwoners sloeg keihard terug en overwon opnieuw met overmacht de Arabieren in 1967 en 1973 enz. Israël verdriedubbelde zelfs zijn grondgebied.

De Knesset riep Jeruzalem in september 1980 uit tot de ongedeelde hoofdstad van Israël.

Als de Joodse Masjiach straks terugkeert in Jeruzalem maakt Hij deze stad tot Hoofdstad van heel de Wereld. Zacharia 8-14 en Openbaring 7, 14 en 19.

Jeshua wordt dan de Koning van alle koningen en draagt vele kronen. Zie ook Mattheus 24 en 25. Hij zal alle volken oordelen. Voorgoed...Scheiding maken tussen de schapen en de bokken.

En...Wanneer gaat Ruud eindelijk eens reageren op die racistische, antisemitische Handvesten van de Palestijnen PLO - Hamas -Hezbollah? Die eisen tot op deze dag een Jodenvrij Palestina eisen met Jeruzalem als hoofdstad en daarmee alle Joden voorgoed de Middellandse zee in willen drijven?

Wim

20-10-2018 10:43
Op 19 april 1996 verschijnt er in het blad The Independent een onthullend artikel over de bloedige massamoord in het Libanese dorp Qana die er dan recent gepleegd is door Israëlische strijdkrachten. In dit artikel beschrijft de journalist Robert Fisk wat hij er aangetroffen heeft; sinds Sabra en Shatilla zegt hij, had hij niet meer meegemaakt dat er zoveel onschuldigen afgeslacht waren; de vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen, lagen dood op elkaar; zij misten hetzij een arm, hand of been. Er lagen er meer dan honderd waaronder een baby waarvan het hoofdje vermist werd. Terwijl de slachtoffers meenden dat zij in de schuilbunker van de VN veilig zouden zijn, werden zij doorzeefd door Israëlische granaatscherven. Voor een brandend VN-gebouw hield een meisje wenend haar dode bejaarde vader in haar armen, “Mijn vader, mijn vader.” Het 10-dagen durende offensief waar de Israëlis destijds mee bezig waren, kostte aan 206 onschuldige burgers het leven. En dan te bedenken dat deze vermeende “oorlog tege de terreur” van Israël tegen “terroristen” (eig. gewone onschuldige burgers) al vanaf 1947 tot nu toe aan de gang is! En zo zien we dat de geschiedenis betreffende de gebeurtenissen vóór, tijdens en lang ná de stichting van Israël (en tot op déze dag) vervalst ís en steeds weer vervalst wórdt! Tóch wordt zoals we aan het begin al zeiden, door christelijke stichtingen, kerken etc. geleerd dat Israël nog áltijd het uitverkoren volk van God zou zijn en dat het een zonde tégen God zou zijn, kritiek te hebben op de wrede handelwijze van de Israëlische krijgsmacht tegenover de Palestijnen! Sterker nog: zij beweren dat als élke Christen “onvoorwaardelijk achter Israël staat” ongeacht hoe de Palestijen ook mishandeld en gedood worden, hij/zij zéker een zegen van God zal ontvangen! Het zal nu echter duidelijk zijn dat zij die dit doen of reeds lange tijd doen, zich verenigen met mensen die eigenlijk moordenaars zijn en bovendien zo hun misdaden goedkeuren! En om die reden is deze Israël-doctrine niet slechts een válse maar tevens een wrede leer waarbij de Palestijnen als een stelletje duivels afgeschilderd worden en de Joden de verheven status van onschuldige heiligen toegekend krijgen!

Ruud

20-10-2018 10:18
Bethlehem ligt ook in Palestijns gebied en daar gaan ook veel toeristen naar toe. Verder heeft Palestina nog niet veel toeristische trekpleisters en komen daar dus niet veel toeristen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de diverse Joodse nederzettingen in de Westbank.

Als Otto iets schrijft, is het daarom nog niet waar. Ik hecht meer waarde aan iemand die onder hen gewoond heeft en dus met gezag kan spreken. Dat geldt dus ook voor demoniserende onzinopmerkingen dat Palestijnen bijna allemaal bewondering zouden hebben voor de nazi's of dat alle Joden de zee in zouden moeten of zo. Ook is Naeem Ateek echt niet de woordvoerder voor alle Palestijnse christenen en zijn veel Palestijnse christenen het niet met hem eens.

Israel is niet alleen maar goed en Palestijnen zijn niet alleen maar slecht. Een paar voorbeelden:

1. In 2015 werd er in Jeruzalem een gay-pride parade gehouden. Een Joodse terrorist, Yishai Schlissel, stak tijdens die parade een paar mensen neer en vermoordde het 15-jarige Joodse meisje Shira Banki. Hij was al eens eerder opgepakt wegens steekpartijen. Shira Banki was zijn derde slachtoffer. Waarom schoot de politie hem niet na de 1e steekpartij gewoon dood, wat ze wel doen bij Palestijnse terroristen? Als dat gebeurd zou zijn, had Shira Banki nu nog geleefd.

2. Als een Jood met stenen gooit tijdens demonstraties, bijvoorbeeld orthodoxe joden die tegen de militaire dienstplicht zijn, gebeurt er niets. Als een Palestijn met stenen gooit tijdens demonstraties, wordt hij als terrorist gezien en opgepakt, bij voorkeur 's nachts met veel geweld uit hun eigen bed in hun eigen huis. Dit gebeurt ook met Palestijnse kinderen, soms pas 11 jaar oud. De afgelopen tijd zijn er meer dan 600 Palestijnse kinderen midden in de nacht opgepakt. Daarna worden ze met veel intimidatie ondervraagd, meestal zonder dat hun ouders of advocaat aanwezig is. Dit werkt uiteraard zeer traumatiserend. Bij Joodse kinderen die ook wel eens geweld gebruiken zoals stenen gooien naar Palestijnen gebeurt dit nooit.

3. de Joodse meerderjarige koloniste Yifat Alkobi die al een strafblad heeft wegens geweldsmisdrijven, sloeg een soldaat in het gezicht. Zij kwam weg met een taakstrafje en hoefde zelfs niet vast te zitten in voorarrest. Het Palestijnse minderjarige meisje Ahed Tamimi sloeg ook een soldaat in het gezicht, wordt 's nachts om 3 uur met veel geweld van haar bed gelicht, zat maanden in voorarrest en zat uiteindelijk 8 maanden vast wegens hetzelfde misdrijf waar Yifat Alkobi zo gemakkelijk mee wegkwam.

4. Joodse kolonisten die geweldsmisdrijven plegen tegen Palestijnen, zoals het omhakken of in brand steken van olijfboomgaarden of het aanvallen van Palestijnse boeren, komen er meestal mee weg. Het Israelische leger beschermt ze zelfs. Dat komt omdat alleen de politie tegen Joodse kolonisten mag optreden, maar die doet dat maar zelden. Palestijnen die iets slechts doen worden meestal zo snel mogelijk door het leger opgepakt waarbij desnoods hele Palestijnse dorpen volledig van de buitenwereld worden afgesloten. Ook dat gebeurt natuurlijk nooit bij Joodse nederzettingen.

5. Joodse kolonisten proberen al jaren de Palestijnse christelijke boerenfamilie die Tent of Nations runt van hun land te verdrijven. Dit lukt tot nu toe gelukkig niet omdat ze papieren hebben die hun eigendomsrechten bewijzen. Het leven wordt ze echter zo zwaar mogelijk gemaakt, door hun elementaire dingen als water en elektriciteit te ontzeggen. Dat gebeurt natuurlijk nooit bij Joodse nederzettingen. Ook de outposts, nederzettingen die zonder vergunning of toestemming zijn neergezet, worden vaak zonder meer aan elektriciteit of waterleiding gekoppeld.

6. Het belangrijkste criterium voor toekenning van een bouwvergunning is de etnische afkomst van de aanvrager. Als die Joods is, wordt de bouwvergunning vrijwel altijd toegekend, ook achteraf, als het bouwsel er al lang staat. Dit gebeurt vrijwel nooit bij Palestijnen en zeker niet als het er al is neergezet. Dan wordt het gesloopt. Bij Joodse bouwsels gebeurt dit maar zelden en als het al eens gebeurt met heel veel spektakel om maar te laten zien dat de wet ook voor Joodse nederzettingen wordt gehandhaafd. In de meeste gevallen staat de outpost er na een paar dagen weer.

7. Ook in Israel zelf is er in tegenstelling tot wat de pro-Israel propagandisten blijven beweren absoluut geen gelijkheid tussen Joden en Arabieren. Zeker de Joodse natie-staatwet trekt Joodse staatsburgers voor ten opzichte van Arabische en andere niet-Joodse staatsburgers. Zelfs de Druzen, die toch zeer pro-Israel zijn en ook in het Israelische leger dienen en daar hun legen wagen en soms ook geven, waren woedend over deze wet, die vergelijkbaar is met als Nederland een dergelijke wet zou aannemen die autochtone Nederlanders voorrechten zoals zelfbeschikking zou geven die allochtone Nederlanders niet krijgen en zou verklaren dat Nederland alleen tot de autochtone Nederlanders toebehoort. Een Druzische man merkte op: zolang wij het legeruniform dragen hebben ze respect voor ons, maar zodra wij die weer uittrekken zijn we weer die vuile Arabieren.

8. Er wordt vaak vanuit por-Israelische hoek geklaagd dat Palestijnen hun kinderen met haat zouden opvoeden. De bovenstaande voorbeelden die ik noemde zien Palestijnse schoolkinderen natuurlijk ook. De enige Joden die zij ooit zien zijn of soldaten of kolonisten, van wie ik het gedrag al beschreven heb, de goeden uiteraard niet te na gesproken. Moeten zij Joden dus aardig vinden? Een onderzoek onder Joodse scholieren wees onlangs uit dat 70% van hen niet met Arabieren in een klas wil zitten. Ook krijgen Joodse scholieren die het voor Arabieren opnemen vaak bijzonder veel haatdragende opmerkingen naar hun hoofd. Is de situatie aan Joodse kant nu zoveel beter?

Zeker, Palestijnen hebben bloed aan hun handen en ook in de Palestijnse samenleving is er veel niet goed, maar ook Israel gaat echt niet vrijuit. In 1948 zijn er 750.000 Arabieren onder wie 130.000 christenen op de vlucht gegaan of gejaagd, mede door Joodse milities die hiervoor ook terreuraanslagen pleegden tegen onschuldige Arabieren. Ook later is er ook in de Israelische pers veel artikelen geweest over plannen om Israel zo "Arabierenvrij" mogelijk te maken.

Dat is iets wat God echt niet door de vingers gaat zien, omdat Hij immers geen onderscheid maakt en Joden voor Hem gelijk zijn aan Arabieren, inclusief Palestijnen en aan Druzen.

BASTIAAN

20-10-2018 08:47
Natuurlijk zijn er ook een aantal goede Godvrezende Palestijnen die bidden voor de Vrede van Jeruzalem [Psalm 122] en die niets liever hebben dan dat Abbas en Hamas [Twee doodsvijanden van elkaar] voorgoed van het wereldtoneel verdwijnen. Ze zaaiden met Arafat die antisemiet alleen maar dood en verderf de afgelopen 66 jaar. Ook veel Palestijnen die bevriend waren met Joden werden door Palestijnen vermoord. Vele tienduizenden vluchtten als gevolg daarvan naar Amerika en andere landen.

Palestijnen zoals Sabeel en Ateek kunnen Ruud van alles wijsmaken. Heeft Ruud niet gelezen wat ook Otto over hen schreef?

"Bij de meeste Palestijnse theologen vervalt het gezag van het oude testament. Naim Ateek en [G. Khouri] noemt de meeste oudtestamentische Bijbelboeken bekrompen/nationalistisch/ xenofoob en racistisch, over Ezechiel zegt hij 'dat zijn theologie zeer bekrompen is'. Bij Ezra en Nehemia is volgens hem sprake van conservatisme/exclusiviteit, en xenofobie."

Waarom heeft Ruud nog steeds niet gereageerd op de antisemitische, racistische inhoud van de Palestijnse Handvesten die tot op deze vertellen dat Joden niet gewenst zijn in een Palestijnse staat. Nog erger: Joden moeten allemaal de Middellandse Zee worden ingedreven.

Ook reageert Ruud niet dat de Muur/Hek die Israël bouwde om gevrijwaard te worden van Palestijnse zelfmoordenaars en messentrekkers die Joden vermoorden. Die muur is een succes blijkt wel.

Is Ruud vergeten hoe Palestijnen stonden te juichen op de daken van hun huizen toen Saddam Hoessein 40 Scudraketten op Israël afvuurde in 1991? Is Ruud vergeten dat Palestijnen zelf daarna vele tienduizenden raketten ballonnen, vliegers afvuurde op Joodse scholen, markten, dorpen en steden?

En dat de meeste Arabieren/Palestijnen grote vereerders zijn van nazi Duitsland blijkt wel dat Mein Kampf van Hitler daar een veel gelezen boek is, net zoals dat andere antisemitische boek De Wijzen Protocollen van Sion.

Emerson Vermaat schreef een indrukwekkend boek:
Hitler en de Arabieren.

Hoeveel Arabische doodseskaders die Joden vermoordden waren er wel niet in betaalde dienst van Hitlers legers?

Misschien gaat Ruud nu eindelijk eens nadenken en laat hij zich niet langer als spreekbuis van/voor Palestijnen misbruiken!

Ruud

19-10-2018 10:31
Palestijnse christenen lezen wel degelijk gewoon het Oude Testament en hechten er ook waarde aan. Zie ook het artikel van Alfred Muller en zijn interview met Elizabeth Marteijn over Palestijnse christenen elders op deze site.

Diverse dorpen en steden in Israel en in de Westbank moeten Arabierenvrij of Palestijnenvrij zijn en blijven. Arabieren en Palestijnen mogen daar niet wonen, soms zelfs niet werken. Als Jodenvrij erg is, dan is Palestijnenvrij en Arabierenvrij even erg.

Palestijnse christenen met nazi's vergelijken is vanzelfsprekend te verfoeilijk voor woorden en een misbruik maken van de Holocaust voor politieke doeleinden.

Tot nu toe staat behalve de ambassade van de VS alleen die van Guatemala in Jeruzalem, dus de stelling dat "andere volken volgden" is fors overdreven.

BASTIAAN

19-10-2018 09:10
Beste Otto, ik heb uw beide reacties gelezen en deel uw mening. Er zouden meer Bijbelstudies gehouden dienen te worden in kerken en evangelische gemeenten. Een volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.

Eric-Jan B. Ook bedankt voor uw klare visie wat betreft de toekomst van Israël. Shalom.

Otto

19-10-2018 07:05
Bij de meeste Palestijnse theologen vervalt het gezag van het oude testament. Naim Ateek noemt de meeste oudtestamentische Bijbelboeken bekrompen/nationalistisch/xenofoob en racistisch, over Ezechiel zegt hij 'dat zijn theologie zeer bekrompen is'. Bij Ezra en Nehemia is volgens hem sprake van conservatisme/exclusiviteit, en xenofobie. De Thora de eerste vijf boeken van het oude testament, is voor hem het hart van het bekrompen, en nationalistisch denken. Palestijnse christelijke theologen menen ook dat de bijbel gedezioniseerd moet worden. Alles wat duidt op Israel, als volk en land, op Joden en Jodendom, alsmede op het Zionisme, als Jood verlangen naar het land hun vaderen horen volgens Palestijnse christenen in de bijbel niet thuis. Het grootste deel van het oude testament moet verwijderd worden, maar ook het nieuwe testament moet gereinigd worden door deze methode van dezionisering. Dit proces van zuiveren hebben de Palestijnse christenen niet zelf bedacht. We zagen dit al eerder bij de Deutsche christenen in de jaren 30 in nazi-Duitsland. Duitse theologen die achter het nazi regiem stonden, pleitten toen ook al om specifieke Joodse elementen en zienswijze te verwijderen. Bestudering van Palestijnse christenen literatuur, en literatuur van de Deutsche christenen uit de jaren 30 en 40 brengt nog veel meer schokkende overeenkomsten aan het licht, daarom christenen waakt, want er zullen vele anti-christen komen, maar Israel is Gods verbondsvolk zij zijn het erfdeel, en dat pakt niemand hun af wie ook. Als ik nu de VN hoor(de meeste zijn Mosimlanden) over de verdeling van Israel moet ik vaak aan Joel 3 vers 2 denken, maar Gods volk zal alles doorstaan, Amen

BASTIAAN

19-10-2018 05:21
Ik ben het met Ruud eens dat Israël nu nog niet die unieke plaats bereikt heeft die JHWH voor hen in gedachten heeft. Details Psalm 81 en Ezechiël 36 t/m 48. De Knesset laat helaas nu nog heel wat steken vallen. Ik bewonder hun geduld met Palestijnse misleiders.

Lees het boek: 150 Palestijnse Fabels van Tom S. van Bemmelen.

Waar Ruud het liefst niet over praat/verzwijgt zijn die racistische en antisemitische Handvesten van Fatah, Hamas en Hezbollah die pleiten voor een groot Palestina met Jeruzalem als hoofdstad en de vernietiging van alle Joden.

In de Joodse Knesset mogen notabene 10 Arabishe/Palestijnse Kamerleden meedoen in de besluiten.

Telkens hoor/lees je weer in alle media van Abbas en Hamas dat hun Staat Jodenvrij zal zijn. Zonder Joden zouden Palestijnen economisch niet kunnen bestaan of overleven.

Palestijnen zijn ondankbaar en steeds weer de spelbrekers voor de vrede gebleken. Alle Camp David akkoorden en Oslo akkoorden en Joden die uit Gaza 2005 vertrokken hebben de vrede met Palestijnen geen stap dichterbij gebracht.

Integendeel: Palestijnen vuren tot op deze dag raketten af op dorpen en steden van Israël en steken duizenden hectare bossen en landbouwgrond van Joden in brand met vliegers en ballonnen.

Trump is het spuugzat en geeft Palestijnen geen dollar meer. Hij trekt zich ook niets aan van het gebral uit Ramallah en Gaza. Zijn VS-Ambassade kreeg een mooie plaats in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Matth. 5:35. Andere volken volgden.

Palestijnen wedden al decennia op het verkeerde paard en zullen uiteindelijk het onderspit delven en vrede sluiten met Israël volgens Jesaja 19:18-25.

Israël wordt sinds 1948 jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen uit heel de wereld. Waarom? Israël is Gods Wonder!!! Wie wil er nu naar Ramallah of Gaza? Niemand toch?

Israël heeft voor hun eigen veiligheid een muur/hek moeten bouwen om Palestijnen die Joden doodsteken en met stenen bekogelen buiten te houden. Die muur werkt perfect en zal straks subiet verdwijnen als de Joodse Masjiach, die ook onze Masjiach is orde op zaken komt stellen beginnende in Jeruzalem. Israël wordt tot HOOFD der volken! Jeremia 31:7 en Zachariah 8 t/m 14 en Openbaring 14 en 19.

Ruud

19-10-2018 12:33
Palestijnen bestaan niet alleen uit dergelijke Palestijnse leiders. De God van Israel zit ook echt niet bij Israel in de binnenzak en vindt ook echt niet automatisch alles goed wat Israel doet, zoals al gebleken is uit het feit dat Hij het volk Israel al 2x in ballingschap heeft gestuurd wat volgens de Bijbel in beide gevallen een Godsoordeel was.

Daar doen al die zorgvuldig geselecteerde en uit hun verband getrokken positieve profetieën die je elke keer aanhaalt niets aan toe of af.

Hij is sindsdien niet aardiger of milder geworden, ook niet voor Israel.

Gezien de huidige situatie in Israel zouden de Bijbelse profeten als ze er nu zouden rondwandelen zich ook echt niet milder opstellen dan ze destijds deden. Integendeel.

Hetzelfde geldt voor Yeshua haMashiach (Jezus Christus), die destijds al dreigementen uitte (tegen wie?) als in Lucas 13:25-29:

Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”

Wie kunnen er nu zeggen dat zij in Jezus' bijzijn hebben gegeten en gedronken en dat Jezus in hun straten onderricht heeft gegeven? Niet de inwoners van Amsterdam, Londen, Washington en Moskou. Wel die van Jeruzalem. Ze bedoelen daarmee te zeggen: "U bent een van ons."

Dat argument maakt op Hem duidelijk geen indruk. Identiteit maakt Hem echt niet uit en strekt ook niet tot voordeel.

Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

Dat zijn uiteraard niet alleen Joden, maar eenieder en uitsluitend eenieder - Joods of Palestijns of wie dan ook - die gelooft dat Jezus de Messias is.

BASTIAAN

19-10-2018 10:51
Ruud schrijft: In tegenstelling tot veel pro-Israel christenen bekommert God zich wel degelijk ook om Palestijnen en niet alleen om Joden en zelfs niet speciaal om Joden."

Zou de God van Israël [800x genoemd in de Bijbel] zich ook bekommeren om Palestijnse leiders die in hun Palestijnse Handvesten dood en verderf leren aan Palestijnen? Totale vernietiging van Israël!

Ook Israëlieten van 2018 die de Tenach kennen bidden dagelijks vurig: Psalm 139:19-22 en Psalm 59, 129 en 149.

Israël zal met de hulp van JHWH en Zijn Masjiach Ezechiël 39 en Zachariah 14 al zijn vijanden voorgoed een paar toontjes lager doen zingen. Openbaring 19.

Ruud

19-10-2018 08:15
Wij horen als christenen conform Galaten 6 voor iedereen in die omgeving te bidden, dus ook voor Palestijnen en zeker Palestijnse christenen die ook veel te lijden hebben van de economische situatie en de Israelische bezetting.

In tegenstelling tot veel pro-Israel christenen bekommert God zich wel degelijk ook om Palestijnen en niet alleen om Joden en zelfs niet speciaal om Joden. God behandelt iedereen gelijk, omdat Hij tussen Jood en Palestijn geen onderscheid maakt. Zie Leviticus 19:33-34, Numeri 15:15, Ezechiel 47:21-23, Handelingen 10:34, 15:9, Romeinen 2:11, 3:22, 10:12, enz.

Gods volk zijn volgens 1 Petrus 2:9,10 , Galaten 3 en Romeinen 4 alleen diegenen die geloven dat Jezus de Messias is. Niemand kan op basis van etnische afkomst tot Gods volk horen.

Sinds 1948 heeft er geen enkel land om Israel het lot geworpen of jongens geruild voor hoeren en meisjes voor wijn. Dit staat trouwens in Joel 4:2. Je kunt niet zomaar even een paar verzen uit profetieën van duizenden jaren terug uit hun verband trekken en op de situatie van vandaag projecteren. Gods Woord is geen supermarkt waar je uit believen een paar verzen uit kunt halen en de rest laten staan. Joel 2:12-14 is bijvoorbeeld ook heel relevant.

Eric-Jan B

16-10-2018 03:06
Helaas wordt er in onze Europese christelijke kerken veel te weinig voor Israel gebeden, eerder het tegenovergestelde gebeurd. Als bijbelgetrouw christen schaam ik mij er diep voor.

Otto

10-10-2018 06:17
Israel dat Gods zegen op jullie mag rusten. Ik bid Israel en Jeruzalem vrede toe, niet zoals de wereld die geeft, maar die God geeft aan zijn uitverkoren verbondsvolk. Israel jullie die verraden zijn door de EU om een wet aan te nemen, die verklaart dat Jeruzalem niet de enige hoofdstad van Israel is, maar dat er een tweestaten moet komen, deze wet is ook aangenomen, en ondersteund door dit kabinet, waar ook de CU/CDA inzitten, wat een verraad. De wereld probeer uitvoering te brengen aan wat Joel 3 vers 2 in de bijbel schrijft, maar God is machtig, en zal gericht uitoefenen over hen, die zijn volk verraden!!!Israel Gods zegen toegewenst!!!!