#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Christenvervolging

Christenen Indonesië gediscrimineerd bij hulpverlening

Christenen op het Indonesische eiland Sulawesi worden achtergesteld bij het krijgen van hulp na de tsunami en aardbeving. Dat meldt Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, op basis van ooggetuigenverslagen van lokale medewerkers.

De medewerkers horen van discriminatie in hulpverlening vanuit de overheid. “In één situatie die ze schetsten, ging het over een islamitisch dorp en een christelijk dorp dat vrijwel naast elkaar liggen. De islamitische dorpelingen werden voorzien van tenten en andere hulpgoederen. De christenen kregen uiteindelijk een paar pakjes instant noedels om hun honger te stillen”, vertelt directeur Maarten Dees van Open Doors. “We horen dat dit geen incident is, maar na deze ramp vaker voorkomt.”

Open Doors heeft na de natuurramp negen kerken op Sulawesi voorzien van tenten, slaapmatten en dekens. Ook zijn 250 voedselpakketten uitgedeeld. De hulp werd gegeven in de regio Kulawi, een bergachtig gebied dat van overheidssteun verstoken was. Er worden met lokale kerken plannen gemaakt om op lange termijn aanwezig te zijn en hulp te bieden bij het bouwen van nieuwe huizen en kerken voor de christenen in het getroffen gebied.

 “Gisteren ontvingen we beelden van een groep christenen die een kerkdienst hield, midden in de ravage die de tsunami en aardbeving hebben aangericht”, vertelt Dees. “Terwijl onze medewerkers een rondgang maakten door een getroffen wijk, hoorden ze mensen ‘halleluja’ zingen. Ze gingen op het geluid af en zagen daar, tussen de compleet verwoeste huizen, een geïmproviseerde kerk gemaakt van stokken en zeilen. De christenen stonden er te zingen en God te eren. Gebouwen zijn verwoest, maar Christus’ kerk leeft.”

Open Doors-medewerkers bezochten ook een plek waar 160 christelijke studenten bij elkaar waren voor een kamp, toen ze werden overvallen door het natuurgeweld. Volgens de organisatie van het kamp zijn honderd deelnemers veilig naar huis teruggekeerd, voor de levens van de overige 60 wordt gevreesd. Dees: “Waarschijnlijk liggen zij, net als zovelen, begraven onder de verwoeste gebouwen, overspoeld door modder en verschoven aarde. Langzaam maar zeker wordt de omvang van deze ramp steeds duidelijker. We treuren met de families van de slachtoffers.”

Reageren


BASTIAAN

13-10-2018 09:05
Verbaast het u nog dat Christenen in Indonesië gediscrimineerd worden bij hulpverlening? Inderdaad zij worden door hun geloof in Jeshua de Zoon van God achtergesteld.

Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Het is geen wonder dat niet-moslims en vooral Joden en Christenen gediscrimineerd worden. Discriminatie wordt immers door de Koran en Sharia al eeuwen geleerd:

De Koran leert dat God geen Zoon heeft...[De Bijbel wel in Psalm 2 en Johannes 3:16]...Dat staat dan ook op de koepel van de grote Omar Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem te lezen: God heeft geen Zoon...waarmee klaar en helder wordt aangegeven dat Allah nooit de God van de Bijbel kan zijn, want die heeft wel een Zoon. Meer details in Lucas 1 en 2.

De Bijbel leert gelovigen helder te onderscheiden wat de ware en valse godsdiensten van deze wereld zijn. In 1 Johannes 2:22-23 kunt u lezen:

22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Zie ook 2 Johannes 7...Standvastigheid tegenover misleiders
7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de Misleider en de Antichrist.

8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

10 Indien iemand tot u komt en deze leer NIET brengt, ontvangt hem NIET in uw huis en heet hem NIET welkom. 11 Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Samenvattend kan gezegd worden: Jeshua is de Weg en de Waarheid en het Leven en Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon [Jeshua]. Johannes 14.

De Koran leert het tegenovergestelde en roept op om NOOIT VRIENDSCHAP met Joden en Christenen te sluiten.

Lees maar mee in Soera 5:51...O gij [moslims] die gelooft, neemt NIET de Joden en de Christenen tot vrienden, zij zijn met elkaar verbonden, en wie van u [moslims] met hen vriendschap aangaat, die behoort tot hen.

De Arabische Isa in de Koran is een Geheel Andere Jeshua dan die de Bijbel beschrijft.

Jeshua leerde de Samaritaanse vrouw bij de waterput van de Joodse vader Jacob al dat het HEIL uit de JODEN is. Johannes 4:22.

Hamas in Gaza leert de inwoners: Op zaterdag [Sjabbat] doden wij de Joden en op zondag de christenen.

Hoe anders en beter is de Bijbel die leert in het Oude en Nw. Testament om vijanden lief te hebben en te bidden voor hen [moslims] die ons vervolgen. Mattheus 5:44.

Mozes leerde de Israëlieten al in Exodus 23:4 Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van Uw Vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen.

5 Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker Helpen met afladen.

6 Gij zult het recht van de arme onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. 7 Van een bedrieglijke zaak moet gij u ver houden. De Onschuldige en de Rechtvaardige moogt gij Niet doden, want Ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig.

8 Een geschenk zult gij niet aannemen, want een geschenk maakt zienden blind en verdraait de zaak der onschuldigen.

9 De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte.