#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Mensen

Tijs van den Brink genomineerd voor beste Europese journalist 2018

EO-presentator Tijs van den Brink is genomineerd voor de EUROPA PRIX voor de Europese journalist van het jaar 2018. Deze nominatie ontving hij voor zijn rol bij de onderzoekserie ‘Tijs en de Ramadan’. Van de 26 genomineerden is Van den Brink samen met documentairemaker Sinan Can de enige Nederlander die genomineerd is voor de prestigieuze prijs. De uitreiking van de prijs is op 19 oktober.

De motivatie voor de nominatie vanuit de jury luidt als volgt: “De journalist is buiten zijn of haar comfortzone getreden om een nieuw geluid te laten horen in het publieke debat.” In 'Tijs en de Ramadan' heeft Tijs dat volgens de jury gedaan. Van den Brink is dankbaar voor zijn nominatie: “In ‘Tijs en de ramadan’ heb ik echt iets nieuws gedaan en ben ik ver uit mijn gebruikelijke comfortzone gegaan: ik ben een aantal dagen bij een moslimgezin gaan wonen, om de islamitische wereld in Nederland beter te leren kennen. Tegelijkertijd stond ik in contact met 100 mensen uit een online-panel die met mij meeleefden en mij stuurden. Het was een mooi avontuur. Dat het ook nog beloond wordt met een nominatie, is natuurlijk prachtig!”

Uit verschillende (politieke) hoeken kwam zowel kritiek als lof. Het programma werd omschreven als ontregelend en fascinerend tegelijkertijd.

Van den Brink is elke doordeweekse dag te horen op Radio 1 bij het programma ‘Dit Is De Dag’ en wekelijks is te zien bij de tv-programma’s ‘NieuwLicht’ en ‘Adieu God?’

Bron: Evangelische Omroep / Foto: ©Daisy Ranoe

Reageren


BASTIAAN

19-10-2018 08:46
EO-presentator Tijs van den Brink, altijd op reis met een Rooms Jezusbeeld [Mag niet volgens Exodus 20 en Psalm 115] voor zijn programma Adieu God, ONTKENDE met veel bravoure in het programma Pauw NIET te geloven in het eerste mensenpaar Adam en Eva en ONTKENDE eveneens dat God [JHWH] de wereld in Zes dagen schiep [Genesis 1-3] is genomineerd voor de EUROPA PRIX voor de Europese journalist van het jaar 2018???

Deze nominatie ontving hij voor zijn tenenkrommende rol bij de onderzoekserie ‘Tijs en de Ramadan.

De EO verkondigt een Woord voor de wereld? Ja, tot midden jaren negentig, vanaf toen ging het snel bergafwaarts. Van de 604.000 leden zijn er nog ongeveer 300.000 over. Waarom? Omdat ze sinds die tijd het woord van de wereld ging verkondigen. Wij haakten ook af.

De EO is wereldgelijkvormig geworden.

Jakobus 4:4...
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

1 Johannes 2...Het bewaren van Gods geboden
Vers 3... En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij ZIJN geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en ZIJN geboden niet bewaart, is een LEUGENAAR en in die is de waarheid NIET; 5 maar wie ZIJN woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Roomsen [Jezuïeten] maken nu al jaren de dienst [Nazorg] uit bij de EO. We lezen in Visie steeds advertenties over de Dvd Ignatius Loyola gebeden en retraites in Kloosters in binnen- en buitenland. Schandalig toch? En de EO die Roomse Passiespelen [Passion] durft te promoten ja haar volle medewerking aan geeft waar Joden steeds opnieuw door een meute schreeuwers als de moordenaars van Jezus worden geportretteerd.

Ook Tijs van den Brink pronkt al jaren maar wat al te graag met zijn Roomse Jezusbeeld waar hij zijn gasten vaak mee irriteert als hij zijn gasten badinerend de vraag stelt: Wat vindt u van Hem? Heel denigrerend allemaal.

Het zou goed zijn als Tijs van den Brink ook een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg ipv EUROPA PRIX voor de Europese journalist van het jaar 2018.

Waarom schrijf ik dit? Bent u vergeten dat Andries Knevel ook loochende in een interview dat God de wereld in Zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag rustte? Genesis 2:1-2. Job geloofde wel alle details: Job 38 t/m 42.

Knevel werd toen voor drie maanden geschorst en moest zijn mond houden. Terecht!!! Maar die huidige EO-directie? De zwijgt en wie zwijgt die stemt toe, is dus medeschuldig.

Andries Knevel en Tijs van den Brink schijnen niet te beseffen dat ze met hun brutale uitspraken over de Schepping ook Jeshua de Zoon van God lasteren want die gelooft wel in de Schepping en het bestaan van het eerste mensenpaar:

Mattheus 19:3 En er kwamen Farizeeën tot JESHUA om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de SCHEPPER hen van den BEGINNE als man en vrouw heeft gemaakt? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. "'

De EO is gewogen en te licht bevonden. Profeet Daniel hoofdstuk 5.

Details in Genesis 1 t/m 3.

Comerius

18-10-2018 08:35
Thijs heult met de vijand van het christelijk geloof en deint mee op de golf van verdwazing die door Nederland rolt. Islam moet worden bestreden, ontmasker het kwaad. Zou schande zijn als zijn inzet zou worden beloond met een prijs. Stop islam.