#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Israël

Reisverslag Israëlreis 2018

Met 220 koorleden en musici was het Hollandkoor in oktober 2018 in Israël. Niet alleen om daar allerlei Bijbelse plaatsen te bezoeken, maar ook om van zich te laten horen in concerten. Nog steeds is het enthousiasme om mee te gaan onder de koorleden groot en natuurlijk helemaal als dit jaar wordt gevierd dat Israël 70 jaar bestaat, we zien wat er allemaal in het land gebeurt én hoe Gods beloften voor Zijn volk in vervulling gaan”, aldus Jan Quintus Zwart (dirigent Holland Koor).

Lees dit verslag op de website van Christenen voor Israel.


Reageren