#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

HOE start campagne ‘Geef ons heden hoop voor morgen’

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) start met de campagne ‘Geef ons heden hoop voor morgen’. Tijdens deze campagne vraagt HOE aandacht voor hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Bureaumanager Adré Lichtendonk: “We willen deze mensen helpen, hen hoop en toekomstperspectief bieden. Via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa proberen we deze mensen te bereiken. De gemeenten bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst.”

Volgens de bureaumanager is er 50.000 euro nodig om de kwetsbare groepen de komende maanden te helpen. “De hulpverlening wordt gegeven in de Servië, Bosnië, Oekraïne en Moldavië. Maar ook in landen als Roemenië, Hongarije, Slowakije en Polen. Ondanks dat deze landen aangesloten zijn bij de Europese Unie, merken de kwetsbare groepen daar weinig van. We zien het als taak en roeping om oog en hart voor deze naasten te hebben.”

Stichting HOE ondersteunt onder andere thuis- en verslavingszorg in Roemenië, arme ouderen en Romagezinnen in Servië en Slowakije, daklozen en Roma in Hongarije, kinderen in een kindertehuis en Romakinderen in Oekraïne en kinderopvang in Moldavië. Lichtendonk: “We vragen gebed voor de vele duizenden mensen die geholpen worden. Er is ook gebed nodig voor onze contactpersonen in Midden- en Oost-Europa die de hulp verlenen. Ze staan regelmatig voor dilemma’s wie welke hulp kan krijgen, want de nood is groot en financiële middelen veelal onvoldoende. Bid om wijsheid voor deze mensen.

Ja, ik help mee!

Reageren


Moi

16-11-2018 09:12
Ook Stichting Dorcas doet veel voor Oost-Europa. Het probleem daar is dat de regeringen niet omzien naar de zwakkeren in de samenleving.

BASTIAAN

22-10-2018 08:54
Goed dat er in 2018 nog steeds Barmhartige Samaritanen zijn!!! Maar...Neemt Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) nu niet te veel hooi op de vork met de start campagne ‘Geef ons heden hoop voor morgen?

Er zijn al zoveel Wereldse Hulporganisaties o.a. Omroep Max en GIRO 555 die zich inzetten voor arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Stichting HOE wil nu bij die Wereldse Organisaties aanhaken en hulp gaan bieden, onafhankelijk van ras of Godsdienst???

Bij vele trouwe gevers zullen alle lichten op Rood gaan. Hoeveel geld blijft er bij die aangesloten organisaties [Uitgezonderd omroep Max] daar niet aan de strijkstok hangen?

Kunnen de vrienden van Jeshua [Johannes 15:12-17] ook niet veel beter het advies van Paulus volgen in Galaten 6:9-10...

9 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar Inzonderheid Voor Onze Geloofsgenoten!!!!