#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Politiek

ChristenUnie: onderzoek behoud van acute zorg ziekenhuis Lelystad

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil dat minister Bruins onderzoekt op welke wijze in Lelystad een basisziekenhuis mét acute zorg behouden kan worden. Volgens Segers moet het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen aangegrepen worden om tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor de ziekenhuiszorg in noord-Flevoland.
 
De ChristenUnie heeft grote zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio van het ziekenhuis, stelt Segers.
 
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Het verlies van de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Lelystad leidt ertoe dat de aanrijtijden in bijvoorbeeld Urk onacceptabel lang worden. Voor delen van de regio zijn andere ziekenhuizen buiten Flevoland wellicht een oplossing, maar dat geldt niet overal. Daarom moeten we nu kijken naar een oplossing die duurzaam is, ook om te voorkomen dat we over een paar jaar weer tegen problemen aanlopen. Ik wil de minister daarom vragen om te onderzoeken op welke wijze de toegang tot spoedeisende hulp en verloskundige hulp het beste geborgd kan worden".
 
In 2008 zijn de MC IJsselmeerziekenhuizen gered met een financiële injectie. Nu is gebleken dat ondanks financiële steun van de zorgverzekeraar, het ziekenhuis niet rendabel kon draaien, wil de ChristenUnie dat goed wordt bekeken wat er anders moet om te voorkomen dat hetzelfde scenario zich herhaalt.
 
Segers: "We moeten leren van de ervaringen van de afgelopen jaren, maar ook van andere faillissementen, zoals de Sionsberg in Dokkum, waar nu anderhalvelijnszorg wordt geboden. Het is belangrijk dat nu goed wordt gekeken naar slimme oplossingen om de zorg voor patiënten in Flevoland op peil te houden."

Bron: ChristenUnie

Reageren


Otto

31-10-2018 06:40
Meneer Segers niet zo huichelachtig!! U bent medeverantwoordelijk dat dit gebeurd, zoals vele dingen waar de mindere in de samenleving de dupe zijn geworden, overal waar U mee regeer zijn de arme, en verdrukte de dupe!! U heeft vele mensen door U beleid naar de voedselbanken geholpen, alles wat de zwakke in de samenleving konden treffen heeft U aan meegedaan, en zo kan ik wel een poosje doorgaan, over Israel, over de G7 waar de Palestijnen per 1 januari het Economisch beleid mogen gaan bepalen op wereldgebied, hier heeft de VN mee ingestemd, met toestemming van het Nederlands kabinet, terwijl de Palestijnen geen lid zijn van de VN, dus men erkent hier mee gelijk de Palestijnse staat, en hier gaat Israel de dupe van worden, en ook nog dat U de Islam tot wettige godsdienst maakt in Nederland, en ook het Islamitisch onderwijs steunt, enz,enz En waar ik mij geheel aan erger is die Politieke managers lach bij voedselbanken, waar ze barmhartig pakketten uitdelen aan de zwakkere, terwijl ze dit zelf veroorzaakt hebben, en nu de ziekenhuizen, wat volgt!! Dit kabinet kan totaal geen orde en gezag handhaven, de mens wordt niet naar Bijbelse principes verzorgt, maar de mens wordt in deze politiek verzorgt langs de Geldmeter, en dat is zeer on bijbels!!!