#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Gebeden

Maleachi 3:10 / U wilt zegen over mij uitgieten

Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen over u uitgieten. Maleachi 3:10

Hemelse Vader ook bij dit vers is het thema: vertrouwen.
U daagt mij uit om U te vertrouwen met een deel van mijn inkomen. Het is duidelijk dat U wilt dat ik een deel van mijn bezit afsta voor U en voor Uw dienst, zodat er spijze zij in Uw huis.

U vraagt mij om het maar eens met U te proberen, om te testen of Uw woorden waar zijn. U wilt zo graag aan mij bewijzen dat U Zich aan Uw Woord houdt en dat U letterlijk zegen over mij wilt uitgieten.

Eerlijk gezegd vind ik het niet gemakkelijk om iets af te staan van datgene wat ik met eigen handen bij elkaar gebracht heb, maar ik wil deze test met U aangaan. Ik wil een deel van mijn inkomen afzonderen voor Uw dienst en ik wil wachten op de zegen die U brengt in mijn leven.

U hebt Uw Zoon gegeven om mij het eeuwige leven te schenken. Het is een voorrecht voor mij dat ik uit dankbaarheid mag geven voor U en voor Uw dienst.
Geprezen zij Uw naam.

Amen

Reageren


Herman Degenhart

31-07-2017 05:04
Denk erom, Maleachi richt zich tot de Israëlieten minus de Levieten. Immers die hadden 10% extra land ontvangen. Het gaat om de opbrengst van die 10% extra land, en dan niet elk jaar, maar elke drie jaar. Verder stelt Maleachi geen nieuwe regel, maar refereert aan het betreffende artikel in Deuteronomium. In het Nieuwe Testament komen we die 10% regel dan ook niet tegen. Dat wil niet zeggen dat we niets hoeven te geven, maar er is geen plicht om 10% van je inkomen te geven. Je geeft gewoon wat de Heer op je hart legt en aan wie de Heer je aanwijst. Dat is lang niet altijd de kerk. Maar bedenk wel; als je geeft om te ontvangen, dan zul je niets ontvangen. Je geeft omdat iemand anders dat nodig heeft en nergens anders om. Geven is altijd zonder bijbedoelingen. Anders is het geen geven. Bedenk daarbij dat je inkomen er in de eerste plaats voor is om in je eigen levensbehoeften te voorzien en in die waarvoor je verantwoordelijk bent. Pas daarna komen degene die de Heer op je pad brengt. Dus al die bedelmails die je dagelijks in je Inbox vindt, zijn niet door de Heer op je pad gebracht. Die kun je dus rustig negeren. Mits je aanleiding ziet er wel op te reageren natuurlijk. Maar beter is het om dit eerst aan de Heer te vragen, want als je straks tekort komt, kan de Heer je daarmee confronteren.