#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Kerk

Schilderij Zwarte Madonna in dienst kerkasiel

Sinds 26 oktober verblijft het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel waar een estafettedienst plaats vindt. Het kerkasiel wil ruimte scheppen voor gesprek en bezinning rond het asielbeleid en het kinderpardon. In dit kader wordt zaterdag een speciaal schilderij Madonna del Mare Nostrum gepresenteerd door Ad van der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van kerken. Hij is een van de vele voorgangers die deelnemen aan dien-sten in het kader van het kerkasiel.

Door het Kerkasiel wordt door de Protestantse Kerk Den Haag aandacht gevraagd voor de problematiek van de Nederlandse omgang met vluchtelingen en het kinderpardon. Dit krijgt gezicht in de opvang van het Armeense gezin met de drie kinderen in Buurt- en Kerkhuis Bethel. Ook voorgangers van andere kerken participeren in deze voortdurende estafettedienst.

Deze eredienst betekent ook een religieuze bezinning op onze eigen gastvrijheid en onze omgang met migranten en vluchtelingen. Het kunstwerk levert daaraan een indringende bijdrage. De kunstenaar Hansa Versteeg schilderde het oorspronkelijk in opdracht voor een religieuze biënnale in Oosterhout in 2017. In september 2018 speelde het schilderij een rol in de Walk of Peace, een gezamenlijk initiatief van vredesorganisatie PAX en de taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken.

Theoloog Erik Borgman zei over het schilderij: “Het schilderij heeft de uitwerking van een icoon. Je wordt aangekeken, zowel door het kind als door de vrouw. Als zij de Madonna is en daarmee het beeld van de kerk, dan is de vraag niet of jij haar redt, maar of jij met haar bent om zo, net als zij, gered te worden. Jij hoeft de Messias niet te zijn – wij hoeven de Messias niet te zijn – want zij draagt de Messias. Onze taak is niet dit kind te redden, onze taak is onszelf te redden – door ons door dit kind tot gemeenschap ermee te laten aanspreken. Daarom zijn wij ontroostbaar om elk ongered kind, volwassene en bejaarde. Deze ontroostbaarheid is niet een gestalte van wanhoop, maar van de hoop die mateloos vervuld wordt in elk die wel wordt gered.”

De taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken schenkt nu, met dank aan PAX, een hoogwaardige kopie van het schilderij (120 x 120 cm) aan de Haagse Gemeenschap van Kerken, om de bezinning op en het gesprek over het migratievraagstuk te ondersteunen.

Reageren


Jan

11-11-2018 03:31
Welja. met Reuver in de kerk kijk je nergens meer van op. 'Ze kijken je aan'. Het is een dood stuk linnen. 'Zwarte Madonna', wie bedenkt zulke kolder. Was het maar kolder, er worden krachten aan toegemeten. '
De koperen slang moest ook worden vernietigd toen het Israel er krachten aan ging toeschrijven.
WEG met die boel, de kerk uit.
Straks gaan ze de paus nog halen, ook zo'n relekwie.

BASTIAAN

10-11-2018 01:09
Een verkeerd en on-Bijbels [!!!] signaal van De taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken schenkt nu, met dank aan PAX, een hoogwaardige kopie van het schilderij (120 x 120 cm) aan de Haagse Gemeenschap van Kerken, om de bezinning op en het gesprek over het migratievraagstuk te ondersteunen.

Waarom? Er is maar één Middellaar tussen God en mensen en dat is volgen Paulus NIET MARIA maar de Mens JeshuaHaMasjiach!!!

1 Timoteüs 2:5...
Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.