#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christelijke media

Geloof en wetenschap in ‘Andries en de wetenschappers’

Wat hebben geloof en wetenschap met elkaar te maken? Hebben ze iets met elkaar te maken? Is wetenschap de beste weg om je geloof te verliezen, zoals populaire atheïsten nog wel eens verkondigen, of zijn er in de wetenschap juist sporen van God op te merken? Hoe gaan wetenschappers die tevens christen zijn met deze vragen om, en worden ze serieus genomen door hun vakgenoten?

Leven ze in twee werelden, zoals wel eens gesuggereerd wordt, of hebben zij juist door de kennis op hun vakgebied redenen om in God te geloven? Andries Knevel bezoekt vijf topwetenschappers om achter de antwoorden op deze vragen te komen.

Geloof en wetenschap. Voor velen een schijnbare tegenstelling. Niet voor deze vijf gelovige wetenschappers. Ze zijn excellent in hun vak; prijswinnaars; en worden breed gewaardeerd in hun academische context, maar zijn tegelijkertijd overtuigd van het bestaan van God. Met muziek, foto’s en filmmateriaal uit het verleden blikken zij met Andries Knevel terug op hun ontluikende wetenschappelijke interesse en de rol van geloof in hun leven.

Elke aflevering ontmoet Andries Knevel een van deze wetenschappers:
Vanaf zondag 18 november, 24.15 uur, NPO 2

18 november
William D. Philips is hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Maryland. Hij ontving in 1997 de Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontwikkeling van methoden om atomen af te koelen en te vangen met laser.

25 november
Heino Falcke is hoogleraar astrofysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en erkend expert op het gebied van zwarte gaten. Hij ontving de Spinozaprijs in 2011.

2 december
Cees Dekker is hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft, en sinds 2006 tevens universiteitshoogleraar. Hij ontving onder andere de Spinozaprijs.

9 december
Larry Kwak is een van de grootste kankeronderzoekers in de wereld, en werd in 2010 door Time uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen in de USA. Hij ontving de ‘Koreaanse Nobelprijs’, de Ho Am prijs.

16 december
Rosalyn Picard is hoogleraar “Media, Art and Sciences” aan MIT (Boston). Zij was ooit atheïst. Ze werkt op het grensgebied van computers, emoties en gezondheid en wordt gezien als een van de meest innovatieve wetenschappers in de USA.

Reageren


BASTIAAN

12-11-2018 12:39
Wat hebben geloof en wetenschap met elkaar te maken? VEEL!!!

Hoezo? De Bijbel leert toch: 1 Korintiërs 14:15...
Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn VERSTAND; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn VERSTAND.

Salomo kreeg meer wijsheid en verstand dan alle koningen voor hem...vanuit de hele wereld kwamen delegaties naar Jeruzalem om Salomo en de Tempel die hij in Jeruzalem gebouwd had te bewonderen. Jammer dat hij in zijn latere leven afvallig werd van Gods geboden, zijn zonen verstierden het wereldrijk Israël dat hun vader en opa David verworven hadden.

Lees 1 en 2 Koningen en Kronieken voor alle details.

Als pseudo geleerden zoals o.a. Darwin al eerder met hun verdwaasde verstand beweerden dat God de wereld niet in zes dagen geschapen heeft en dat de eerste mens van de apen afstamt dan moeten gelovigen nooit naar die misleidende betweters luisteren of zelfs maar aandacht aangeven.

BijbelGetrouwe geleerden kunnen beter tegen de pseudo geleerden hun mond en de Bijbel openen en Genesis 1-3 citeren en Job 38-42.

God spreekt het Eerste en Laatste Woord. Gezang 1 van het oude Liedboek der kerken. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Psalm 14 en 53.

Jeremia 3:15...
en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met Kennis en Verstand.

1 Korintiërs 14:19
maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn VERSTAND spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.