#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Kerst 2018

Eerste editie ‘Kerstfeest in de Stad’ dit jaar vanuit Rotterdam

De eerste editie van ‘Kerstfeest in de Stad’ vindt plaats in Rotterdam en geeft nieuw elan aan wat we sinds 2012 kennen als 'Kerstfeest op de Dam'. Het televisieprogramma is uitgegroeid tot het jaarlijkse nationale kerstevenement op NPO 1.

Vanaf 2018 verplaatst het evenement zich elk jaar naar een andere stad. Samen met alle Rotterdammers laten we deze decemberavond Nederland weten dat we samen Kerst vieren. De locatie is het Grotekerkplein voor de ingang van de Sint-Laurenskerk.

Muzikale optredens  
Vanzelfsprekend blijven bij ‘Kerstfeest in de Stad’ de muziek en de optredens van de bekende artiesten met de Eric van Tijn-band het warme hart van dit televisie-evenement. Maar er is meer: tijdens ‘Kerstfeest in de Stad’ is er dit jaar een lichtjestocht door de stad en luisteren we naar indrukwekkende verhalen van mensen die geholpen zijn door het Leger des Heils.

Je bent niet alleen
Met het thema #jebentnietalleen steken Rotterdammers zo iedereen die zich wel eens eenzaam voelt een hart onder de riem. Juist met kerst, als we extra tijd maken voor elkaar. Een speciaal koor van echte Rotterdammers zet dit jaar deze kerstboodschap kracht bij.

Op later tijdstip wordt bekend gemaakt welke artiesten er deelnamen aan de eerste editie van Kerstfeest in de Stad. De opnames vinden plaats op 9 december.

Eerste Kerstdag 25 december om 20:20 uur op NPO 1

Bron: Evangelische Omroep

Reageren


BASTIAAN

14-11-2018 12:40
Een stukje geschiedenis:

Roomse Kerst-mis?
Een wonder dat de Jood Jeshua in Israël geboren werd als Zoon van God. Waar? In de kleine stad Bethlehem van zijn verre voorvader David. Matth. 1:1 en Lucas 1-3.

Wie met de kerkgeschiedenis bekend is weet dat dit later door Roomse en Protestantse/ Evangelische kerken altijd vermengd werd met vele heidense rituelen en daardoor helaas een zeer omstreden feest werd.

Er werd tegen dit Kerst-mis gefulmineerd in de tijd van de Prot. Reformatie 1517.

In 1574 besloot de Synode van Dordt tot afschaffing van het kerstfeest te vermanen. Men sprak in de Synode van ,,in een vuile webbe van heidens bijgeloof gesponnen kerstfeest".

Het woord Kerstmis [moeder en kind cultus] betekent mis van Christus of zoals het later verkort werd Kerst-mis. Een Rooms Katholieke mis dus.

Adventskransen, Maretak en Joelblok hebben een puur heidense oorsprong. Bij de heidenen werd de maretak bij de zonnewende op 25 december gebruikt omdat hij als door de zon geheiligd werd beschouwd. Het werd wonderbare genezingskracht toegezegd.

Nu in 2018 zien gelovigen van allerlei kerken het aansteken van vuurtjes en kaarsen als een "Christelijk ritueel. Die hadden tot doel de verbleekte zonnegod bij het bereiken van de de laagste stand 24 december aan de hemel te bemoedigen.

We weten dat in de Bijbel nergens wordt vermeld, dat God dit Geboortefeest vaststelde op 25 december dit in tegenstelling tot de vastgestelde data van Pasen - Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Zie details in Leviticus 23:1-8 en 23:23-43 waar wel exacte data worden genoemd.

Helaas...door veel tegenstand van de gelovigen besloot de Synode van Dordt in 1578 dat er toch een kerstfeestdienst moest zijn. Later werd op vele plaatsen op deze dag het Avondmaal gevierd.

Kerstfeest 2018? Ja maar dan massaal vieren als feest dat Jeshua als Zoon van God in de wereld kwam als Heiland en Verlosser der mensheid.

Geweldig als alle predikanten zullen gaan proclameren dat deze Jeshua straks opnieuw in Israël/Jeruzalem zal wederkomen als een machtige wereldheerser - als Koning der koningen die zal oordelen de levenden en de doden.

Alle details in Zachariah 14 - Mattheus 24 en 25 - Handelingen 1 en Openbaring 19 en 20.