#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Kerk

Voorzitter en secretaris Vereniging Pinkster en Evangeliegemeenten unaniem herkozen

Machiel Jonker en Ruth Sleebos unaniem herkozen tot voorzitter en secretaris Vereniging Pinkster en Evangeliegemeenten.

Op zaterdag 17 november 2018 vond de Algemene Ledenvergadering van de VPE (Vereniging voor Pinkster- en Evangeliegemeenten) plaats in Hilversum.

Machiel Jonker, voorganger van pinkstergemeente Sjaloom in Heerhugowaard, sinds 4 februari 2017 voorzitter van de VPE werd door het Algemeen Bestuur van de VPE voorgedragen voor een nieuwe termijn van vier jaar.Ruth Sleebos, sinds 18 november 2017 Algemeen Secretaris, was eveneens voorgedragen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Beiden zijn unaniem herkozen.

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 120 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 67 miljoen leden wereldwijd

(Bron: www.ag.org).

Reageren


BASTIAAN

24-11-2018 02:37
Wat ik mis in dit verslag is wat het beleid van de Vereniging Pinkster en Evangeliegemeenten voorstaat in de komende tijd. Helemaal geen voorbeelden of visie paraat?

Loopt de VPE aan de leiband van de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 67 miljoen leden wereldwijd. Hoe kun je overzicht houden met zo'n log lichaam.

Een van de eerste regels die vastgesteld werden na de Reformatie is dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bestuur van de plaatselijke gemeente met ouderlingen en diakenen. Een gemeente mag nooit [!!!] over een andere gemeente heersen, hooguit samen vergaderen.

Zien evangelischen het grote gevaar dan niet dat de World Assemblies of God Fellowship straks net als de paus nu doet de lakens gaat uitdelen in Nederland? Een rampzalige ontwikkeling met zeer omstreden en pausgezinde/islamgezinde voormannen als o.a. Hybels en Warren. Openbaring 18:4.