#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Politiek

Raad van Kerken: Pas regeling kinderpardon toe

In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinder-pardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd.

Directe aanleiding tot de oproep is de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel. Daar vindt al sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst plaats waarbij het gezin een schuilplaats geboden wordt ter voorkoming van uitzetting uit Nederland.

Deze actie van ‘kerkasiel’ bepaalt ons bij het lot van honderden kinderen die in Nederland opge-groeid en geworteld zijn: kinderen die hier deel uitmaken van onze samenleving. Het uitzetten van een kind na vijf jaar verblijf levert ernstige en blijvende schade op voor het kind. Dit is weten-schappelijk meermaals aangetoond en door de Nederlandse overheid erkend.
 
De Regeling langdurig verblijvende kinderen die sinds 2013 van kracht is beoogt recht te doen aan kinderen die na vijf jaar verblijf in ons land hier geworteld zijn. Dit waardevolle uitgangspunt is de terechte basis van de regeling. De Raad constateert echter dat in de huidige praktijk van uit-voering van de regeling niet de maatstaf van het vijf jarig verblijf centraal staat, maar dat het zoge-naamde ‘meewerkcriterium’ het uitgangspunt is geworden; een criterium dat inherent inconsistent is en dat zorgvuldige toepassing van de regeling in hoge mate belemmert.  

De Raad van Kerken roept de regering op tot toepassing van de Regeling in de geest en op de ma-nier zoals deze is bedoeld, ruimhartig en vooral ook snel. Het gaat erom dat humaniteit wordt be-tracht en de waardigheid en de rechten van kinderen worden erkend.  

Bron: Raad van Kerken

Reageren


Otto

05-12-2018 07:21
Laat de Raad van Kerken zich maar eens zo druk maken, over Asia Bibi geen enkel Europees land wil haar, bang voor opstand uit de Islamitische hoek!! Zij moet bewaakt worden. Geen overheid wil die verantwoordelijk nemen. Ook Nederland houd zich stil, LAF,LAF,LAF Een zuster die acht jaar lang een vreselijke lijdensweg gehad heeft, en waar vele christenen in Nederland voor gebeden hebben is vrij, maar dit kabinet waar het CDA/CU in zitten houden zich stil. In dit land waar ook de Joodse scholen/Synagoge beschermt moet worden, en christelijk Nederland zwijgt, behalve als het Moslims betreft, dan spreekt men van barmhartigheid, en moeten wij erg liefdevol zijn . Huichelaars zijn het!!!! Altijd is er weinig gedaan voor de vervolgde christenen(op een enkele organisatie dan) maar kerken massaal de mond gehouden, daarom vertrekken er veel mensen uit deze humane kerken die zoals Mattheus 23 vers 24 zegt: Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de Kameel doodzwijgt. En dan die groep schreeuwlelijkers die roepen wij gaan ze halen, die hoor je ook niet roepen wij gaan Asia Bibi halen, allemaal van die moderne theologen die veel kapot maken, ook ten aanzien van Israel, die het liefs een samengaan met de Islam zien, daarom komt er steeds meer afstand met de kerken die zij vertegenwoordigen, allemaal humaan geklets!!! Ga eens collectes houden, en ga Asia Bibi halen naar Nederland, en breng haar met haar gezin onder in een kerk, en laten wij dan 24 uur per dag over hen waken(kerkasiel) maar daar hoor je niemand over, want het is maar een christen, die 8 jaar lang God niet verloochend heeft, en dat onder zware druk, dat zullen de meeste christenen niet volgehouden hebben, en steeds meer christenen wel, omdat zij de God van de bijbel, dezelfde vinden als de God van de koran, dus ik geloof dat er zware tijden aan gaan komen in Europa, voor de ware christenen, en de Joden. Nog een opmerking het is toch schandalig, dat men zoveel moslims toegelaten hebben in Europa, en Nederland, dat men nu al bang is iets te doen, dat verkeerd is in hun moslim ogen, deze heb je dan barmhartig binnen gehaald, terwijl deze zich juist heel onbarmhartig zich opstellen tegen geloven, en meningen die niet passen in hun moslim geloof, en wij in Europa/Nederland al van alles doen om hen niet te krenken, maar zij van hun kant worden steeds dominanter, en Europa/Nederland, en vooral ook kerken zich steeds meer aanpassen aan hen, Let maar eens op over een aantal jaren zal er ook geen gezegend/prettig KERSTFEEST meer bestaan, maar fijne feestdagen, en weet je waarom? om de moslim gelovigen niet te kwetsen, en men praat over humaniteit/ruimhartig en rechten van kinderen, nou ik heb nieuws de kinderen van Asia Bibi zijn al beschoten, en wat doen jullie, niets, laf,laf!!! het is schandalig om zo een zuster met haar kinderen in de steek te laten, daarom vind de raad van kerken huichelachtig, maar dat blijkt steeds meer, en meer, daarom vind ik het niet vreemd dat steeds meer mensen de kerk verlaten, maar niet hun geloof verliezen, maar wel hun geloof in het instituut kerk, en begrijpelijk!!! En ik vind ook dit kabinet laf, met de CU/CDA in hun gelederen om zo angstvallig te zwijgen, en dat noemt men christelijke politiek, schandalig gewoon!!