#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Kerk

Aantal christenen neemt af, maar nieuwe groepen staan op

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jonge kerkleden juist steeds gemotiveerder zijn. Bovendien vormen de christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep.

Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’ dat woensdag is gepubliceerd.

Onder de jonge kerkleden neemt de betrokkenheid bij kerk en geloof steeds meer toe. Zij typeren zichzelf vaker als uitgesproken gelovig en geloven zonder enige restrictie in God, de Bijbel en een leven na de dood. Daarnaast wonen er in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten, evenveel als het aantal moslims. Zij vormen een belangrijke christelijke geloofsgroep in ons land. Migrantenkerken spelen een belangrijke rol bij de integratie van deze groep. Onder meer met allerlei vormen van steun zoals taallessen en hulp met solliciteren. Christenmigranten zelf zijn vaak verbaasd en soms ook teleurgesteld over het seculiere karakter van de Nederlandse samenleving.
Ontkerkelijking in Nederland

Het SCP-rapport laat de trend naar ontkerkelijking in Nederland goed zien. In 2002 beschouwde nog 43% zich lid van een religieuze gemeenschap, in 2016 was dit 31%. Daarnaast ging in 2002 49% (soms) naar een religieuze bijeenkomst, in 2016 is dat gedaald naar 38%. Ook de breuk met de kerk wordt radicaler: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij zijn eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders vaker voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.
Kerkleiders verdeeld over de toekomst

Uit de gesprekken met de kerkleiders blijkt dat zij enige onzekerheid hebben over de rol en de toekomst van kerken. Enerzijds is men ervan overtuigt dat de behoefte aan zingeving blijft bestaan en dat migranten mogelijk het geloof in Nederland kunnen revitaliseren. Anderzijds is het niet altijd duidelijk hoe de kerk het best kan omgaan met de sterk gewijzigde omstandigheden en secularisering.
Over het onderzoek

Deze publicatie is de tweede van een drietal studies naar religie en spiritualiteit. In het eerste deel De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. Het derde deel gaat in op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet gelovigen.

SCP-publicatie Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Bekijk ook de video van het Reformatorisch Dagblad over dit rapport

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Reageren


waldens

25-12-2018 12:18
Volgens dit rapport heeft de PKN in 15 jaar ongeveer 200.000 kerkgaande leden verloren op een totaal van 558.000.

Beste evangelisten die in NL anno 2018 rondgaan in heel het land om zielen te winnen, hoe kan dat ?

Beste PKN predikanten die de afgelopen 15 jaar 15 maal 52 preken hebben gebracht per jaar, hoe kan dat ?

Beste PKN ouderlingen die de afgelopen jaren het Heilig Avondmaal ieder jaar een aantal malen hebben bediend, hoe kan dat ?

Op 31-10-2017 in de Domkerk in Utrecht heeft de leiding van de PKN de wens uitgesproken samen met de RK, samen met de CU in de persoon van Segers, samen met de SGP in de persoon van Van der Staaij, om weer een verenigde kerk met de RK te worden.

In 2018 heeft de leiding van de PKN aangegeven dat praktisch gezien er binnen de PKN geen verschil meer is in huwelijk tussen man en vrouw en die tussen gelijke geslachten. Dit ondersteund door 400 PKN predikanten en kerkelijk werkers die dat nog duidelijker willen zien verwoord in de kerkelijke artikelen.

Het eerste is in complete tegenspraak met de Reformatie. Het tweede in is complete tegenspraak met 1900 jaar christendom.

Dit alles met dank aan de hoogopgeleide PKN theologen en PKN predikanten in de PKN.

Bent u ook zo benieuwd welke oplossingen de hoogleraars en hoogintelligente theologie studenten van de Pthu in 2019 voor 200.000 verloren kerkleden gaan geven ?

Theologisch koken of duurzaam bijbels verwerken bij de milieustraat met Dr. Vd Belt (PKN hoogleraar namens de Gereformeerde Bond) ?

200.000 kerkgaande leden heeft de PKN verloren in 15 jaar volgens dit rapport.

Stel dat Bol.com in 15 jaar zoveel betalende klanten verliest, wat zou er met het management gebeuren ?