#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Politiek

ChristenUnie kiest voor veel politieke ervaring op Europese lijst

De ChristenUnie zet een stevige kandidatenlijst in voor de Europese verkiezingen in mei 2019. De ChristenUnie, nu met één zetel vertegenwoordigd in het Europees Parlement, presenteerde  een lijst met achttien kandidaten met veel politieke en maatschappelijke ervaring.
 
Lijsttrekker is huidige Europarlementariër Peter van Dalen. “Een gezaghebbend politicus die het geluid van de ChristenUnie krachtig laat horen op terreinen als geloofsvrijheid en duurzaamheid,” stelt partijvoorzitter Piet Adema.
 
Ook werden de overige kandidaten bekend gemaakt. Op plek 2 staat oud-Statenlid en -wethouder Anja Haga. Met haar ‘fijn besnaard politiek gevoel’ en ‘kennis op het gebied van voedselzekerheid en natuur’ is Haga volgens het partijbestuur een ‘zeer effectief en gewaardeerd’ politica.
 
Als derde staat Anne Strijker op de kandidatenlijst. Strijker werkt momenteel als senior adviseur voor de Europese Commissie. ‘De kennis van Anne over Europa en zijn ervaring binnen Europa’ is daarmee indrukwekkend, stelt het partijbestuur.
 
Op de plekken vier en vijf staan Arjen Droog, plaatsvervangend directeur van de Regio Foodvalley, en Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amersfoort. Andere bekende namen op de lijst zijn Don Ceder (advocaat en raadslid ChristenUnie Amsterdam), Klariska ten Napel (voozitter ECPYouth, de jongerenorganisatie van de Europese christelijke partij ECPM) en Jan-Henk Verburg (fractievoorzitter ChristenUnie Zeeland).
 
Partijvoorzitter Piet Adema is trots op de diverse lijst van mannen en vrouwen met verschillende achtergronden en uit alle hoeken van het land. “Deze achttien topkandidaten zijn een afspiegeling van de veelzijdige partij die de ChristenUnie is. Zij vertolken ons geluid over een Europese Unie die zeggenschap van de bevolking beschermt in plaats van overneemt. Een EU die verdere Europese integratie niet als doel op zichzelf ziet, maar een Unie die dienstbaar is en opkomt voor duurzaamheid, vrijheid en mensen in de knel. Deze kandidaten kunnen dat verhaal stuk voor stuk geloofwaardig en met zeggingskracht laten horen. Dat maakt dit een hele goede lijst.”
 
Ook lijsttrekker Peter van Dalen is blij met de volledige kandidatenlijst. “Op deze lijst staan tal van gemotiveerde kandidaten én mensen met relevante politieke ervaring. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst en is reden voor grote dankbaarheid.”
 
De leden van de ChristenUnie moeten nog instemmen met de kandidatenlijst. Dat gebeurt op het partijcongres van 9 februari 2019 in Zwolle.
 
1. Drs. Peter van Dalen
2. Drs. Anja Haga
3. Mr. Anne Strijker RA
4. Dhr. Arjen Droog BSc MBA
5. Drs. Simone Kennedy-Doornbos
6. Dhr. Jannes de Jong MSc
7. Mw. Johanna Kramer MSc
8. Dhr. Anil Kumar MA
9. Mw. Klariska ten Napel MSc
10. Ir. Jan Henk Verburg
11. Mw. Patience Mayaki-van der Horst MSc MBA
12. Drs. Efraïm Hart
13. Mw. Maaike Niemeijer-Schaap MSc
14. Dhr. Bryant Heng BSc MSc
15. Dhr. Jarno Volmer
16. Dhr. Rob Jonkman
17. Dhr. Maarten van de Fliert
18. Mr. Don Ceder

Bron: ChristenUnie

Reageren


Martin

02-01-2019 06:41
In het nieuws wordt niet vermeld over (mogelijke) samenwerking met andere christelijke fracties. Hoe is de samenwerking met SGP? Christen moeten nadenken of je nog wel op zo'n pro Europa geworden partij kan stemmen.

BASTIAAN

31-12-2018 12:53
Op of voor Europa stemmen is trekken aan een dood paard!!!

Kun je de Christen Unie 2018 nog wel een Christelijke Partij noemen als je leest:

"Partijvoorzitter Piet Adema is trots op de diverse lijst van mannen en vrouwen met verschillende achtergronden en uit alle hoeken van het land. “Deze Achttien = 3 x 6 topkandidaten zijn een afspiegeling van de veelzijdige partij die de ChristenUnie is.

Openbaring 13 vertelt meer details over 666 waarom BijbelGetrouwen nooit voor de EU zullen stemmen een honderd procent Rooms bolwerk. Wie heeft de CU zo kunnen betoveren? Paulus sprak tot de Galaten:

Galaten 3:1...O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

Wie de EO-serie van Ernst Daniël Smid op TV gezien heeft: God in de Lage Landen over De Synode van Dordrecht van 1618 begrijpt waarom de CU zo kan dwalen.

De Dordtse Synode 1618-16-19 was een cruciale gebeurtenis in de ontstaansgeschiedenis van de Republiek der Nederlanden waar de Gomaristen/Calvinisten hun strijd tegen paus en Rome verzilverden.

De Bijbel, de Statenvertaling 1637 kreeg toen het eerste en laatste Woord in de Nederlanden tot december 2014, toen verdween de Statenvertaling geruisloos uit de Tweede Kamer.

Een jaar later 2015 kregen we een Islamitische TweedeKamervoorzitter. Voor de CU, CDA, SGP kennelijk geen bezwaar.

Wat betekenen deze drie partijen nu nog in de Tweede en Eerste Kamer daar ze al jaren braaf aan de leiband van paus en Rome [jezuïeten] wandelen?

Wie 2 Petrus 2:22 en Openbaring 3 gelezen heeft weet hoe de Apostelen en Jeshua over deze verwaande, afgedwaalde Christenen denkt.

2018 en 2019 waarschuwt Jeshua ons allen opnieuw:

Lucas 18:8...Doch, als de Zoon des mensen [weder] komt, zal Hij dan het geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?