#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Mensen

Ik zal de tranen van uw ogen wissen!

Na een ziekbed van bijna twee jaar is Leo Habets, woensdag 2 januari 2019, overleden aan darmkanker. De begrafenis vindt plaats in kleine familiekring. Leo is 70 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw Christine, drie dochters en drie kleinkinderen achter.

Leo kwam als jonge man tot geloof. Vanaf het eerste begin zag hij het als zijn roeping het Evangelie op grote schaal te verkondigen via de media.

Zo was hij in 1982 verantwoordelijk voor de nationale evangelisatie-actie ‘Er is hoop’ waaraan meer dan 300 kerken deelnamen. Als onderdeel van die campagne werd huis aan huis in heel Nederland een evangeliserend magazine verspreid, in een oplage van 5,2 miljoen exemplaren. In het kader van die actie startte hij, samen met zijn vriend, de journalist Johan Bos, de gratis evangelische krant Uitdaging.

Van 1987 tot 1996 leidde hij het Europese werk van de internationale christelijke organisatie Campus Crusade for Christ. De organisatie telde toen meer dan 700 fulltime medewerkers in 15 landen.

In de negentiger jaren begon hij met één van de eerste Nederlandse bijbelstudiesites onder de naam manna-vandaag. Daar konden belangstellenden zich abonneren op een dagelijkse Bijbelstudie. Méér dan 30 miljoen studies werden in de loop der jaren wereldwijd in het Nederlands, Engels en Duits verzonden.

De laatste jaren was Habets o.a. weer verantwoordelijk voor de uitgave van de evangelische krant Uitdaging, die hij naar veel omzwervingen had kunnen terugkopen.

Vijftig jaar is hij zijn roeping om het Evangelie te verkondigen via de media trouw gebleven.
Ondanks zijn lijden heeft Hij zijn vertrouwen in God niet verloren. Hij was ervan overtuigd dat Hij zijn eeuwigheid mag doorbrengen bij God, die Zelf alle tranen van onze ogen zal afwissen.

Condoleances kunnen gezonden worden naar: leohabets@hotmail.de

Reageren


Jan Rauwerda

13-02-2019 12:35
Toen ik een puinhoop van mijn leven had gemaakt
Heb ik op een gegeven moment op internet alles over Jezus opgezocht
En kwam toen op een site van manna-vandaag terecht , Je kon er je naam invullen en dan kreeg je een woord van de dag .
Ik dacht toen nog heel brutaal eigenlijk , dat moet dan wel een heel goed woord zijn want het is wel een zooitje wat ik er van gemaakt heb.echt een grote zooi ,maar ik type toch me naam in en er staat

DAAR OM ZEGT DE HERE KOM NU BIJ MIJ TERUG NU HET NOG KAN Joël 2:12

Van af die dag is mijn leven totaal veranderd en heb ik jaren alles van Leo’s manna vandaag gevolgd op internet .
En heeft onze Lieve Heer Jezus mij en mijn gezin
Meer en meer dan gezegend
Daar om blijf ik altijd getuigen dat het woord van manna vandaag een groot begin is geweest van mijn herstel op de weg terug naar Jezus
En daar om zal ik altijd met een warm hart aan Leo Habets en aan zijn manna vandaag denken

Gods onmisbare zegen wens ik uw toe
Met dit verlies
Maar mag ook zeggen Leo is thuis bij zijn Heer


Liesbeth van der Hoop

08-01-2019 02:01
Ook ik heb veel te danken aan Leo Habets. Ik deed mee aan de actie 'Er is Hoop' en las 'Uitdaging'. Hij is voor mij een pionier geweest op het gebied van evangelisatie! Heel veel sterkte met het verlies.

Kees van de Wiel

08-01-2019 01:09
"Ik zal gaan naar het huis van de Heer",
hoe vaak wordt dat niet gezongen in de samenkomsten van de Gemeente des Heren.

En nu temidden van al dit verdriet mogen we ons vasthouden aan de belofte van de Heer dat Hij een plaats voor ons zal bereiden, en nu is zijn plaats bereid en klinkt de stem van de Heer, "komt getrouwe dienstknecht want mijn ziel hongerde naar het Evangelie en gij hebt mijn ziel verzadigd met Gods Woord, treed binnen in de vreugde van uw Heer.

Sterkte in deze moeilijke tijden.
Kees

Jan Baan

07-01-2019 08:04
Leo is op een bijzondere manier gebruikt door de Here God. Hij was een man met visie, ja zelfs een grote visie. Volgens mij heb ik zijn allereerste boekje "Het onmogelijke doen!" nog in de kast staan. Het was voor mij een voorrecht om bij het toenmalige Instituut van Evangelisatie betrokken te zijn. Leo is nu thuis, en ik wil hem gedenken als iemand die van grote betekenis is geweest voor een bewustwording en reveil in ons land!

Swawek van der Meer

07-01-2019 01:56
Ik ben zelf tot geloof gekomen tijdens de Er is hoop campagne ! Ben nu voorzitter van een zendingsorganisatie. Dank, dank en nogmaals dank voor deze landelijke actie. De regenboog van Noach was het symbool. Hoe anders zijn de tijden nu. Hoeveel tijd hebben we nog totdat Christus weerkomt. Waakt !

Charles A.E. Groot

04-01-2019 02:33
Opnieuw een veteraan in het geloofswerk van God in Nederland bevorderd tot hogere heerlijkheid. Maar God vergeet niet wat hier uit liefde tot Hem en Zijn volk werd gedaan. Met een Engelse uitdrukking (DVD's Bill Gaither) 'See you at the house'. En Gods nabijheid voor de achterblijvenden. Charles A.E. Groot

Lydia Plat

04-01-2019 01:41
Lieve familie Habets, van harte gecondoleerd en veel sterkte gewenst!

Piet Bras

04-01-2019 01:00
Net het bericht gelezen over het overlijden van Leo Habets. En Ik moet denken aan jaren geleden, een week in Nieuw Vennep, en na die tijd heb ik nog geruime tijd de nieuwsbrief ontvangen van de fam. Habets. Ook heb ik nog het boek met 12 levenslessen geschreven door Leo Habets. Sterkte in alles in de komende tijd gewenst,

Piet Bras

Martien Stam

04-01-2019 12:39
Ik ken Leo vanaf het prille begin in Driebergen met Bill Fikse, Oswin Ramaker, Ben Louwerse en anderen. Hij mag nu rusten en zijn werken voor de Heere volgen Hem na. De eeuwigheid zal tonen hoevelen hij voor Hem heeft gewonnen.

Jan Ekkel jr

04-01-2019 12:20
Leo's 'Gat in zijn hart' zoals hij ooit de diepe leegte binnen in hem omschreef is nu volledig gevuld met Jezus, halleluja, prijs de Heer!

Jan

03-01-2019 09:22
Nu verenigd met Hem ziet hij de Heer van aangezicht tot aangezicht.
Dat die wetenschap de familie nu en verder tot troost en blijdschap mag strekken.

Otto

03-01-2019 07:46
Ik sluit mij bij de woorden van Adriana aan.

Adriana

03-01-2019 05:17
Leo dat je mag rusten aan Jezus’s zijde. Hij is je Redder en Heiland.
Condoleances voor familie en vrienden.

Jan Willem Janse

03-01-2019 12:01
Sterkte toegewenst bij het dragen van dit verlies.

BASTIAAN

03-01-2019 10:04
Leo Habits, met een indrukwekkende staat van dienst, heeft het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld en behaalde net als koning David de zeventigjarige leeftijd.
1 Koningen 2:11.

Hij is bevorderd tot Heerlijkheid zouden ze bij het Leger des Heils zeggen.

Ik moest denken aan het mooie lied:
Als hier op aarde mijn werk is gedaan
en ik kom veilig aan 's hemels kust aan,
o, dan zal daarin mijn vreugde bestaan,
dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.
KOOR: O, dat maakt mij zalig en blij. Enz.

Beste Familie Habits, laat u troosten door de Woorden van de Opgestane en Levende Jeshua de Zoon van God die leerde:

Marcus 12:26
Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob?

27 Hij is niet een God van doden, maar van levenden!!!

De dood is voor gelovigen in JeshuaHaMasjiach slechts een deur die openzwaait naar het Eeuwige Leven!

Ik las bemoedigende woorden van de Redactie Uitdaging:

Vijftig jaar is Leo Habits zijn roeping om het Evangelie te verkondigen via de media trouw gebleven.
Ondanks zijn lijden heeft Hij zijn vertrouwen in God niet verloren. Hij was ervan overtuigd dat Hij zijn eeuwigheid mag doorbrengen bij God, die Zelf alle tranen van onze ogen zal afwissen. Openbaring 21 en 22."

Shalom. Bastiaan.