#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Politiek

Godsdienstvrijheid hoog op Europese politieke agenda

"Belangrijk dat steeds meer Europese landen een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst en geloof benoemen. Die vrijheid komt zo hoog op de Europese politieke agenda te staan. Onder andere de zaak van Asia Bibi heeft laten zien dat dat helaas hard nodig en noodzakelijk is. Denemarken, Engeland en nu ook Duitsland hebben zo´n gezant aangesteld, zij hebben directe lijnen met hun regeringen. De EU kent al langer een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst, de VS ook, en nu ook diverse Europese lidstaten. Goede stappen vooruit dus en het is belangrijk onze samenwerking vorm te geven, ook na de komende EP-verkiezingen", zei Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vandaag in Brussel.

Hij ontmoette er de nieuwe Duitse gezant voor godsdienstvrijheid, Markus Grübel. En overhandigde hem het meeste recent rapport van de Intergroep Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van het Europees parlement (zie foto)
 
Grübel is onlangs door de Duitse regering als speciale gezant voor wereldwijde godsdienstvrijheid aangesteld. Hij wil de wereldwijde situatie van godsdienstvrijheid nauwgezet gaan volgen. En met name aandacht geven aan de situaties in landen als Noord-Irak, Myanmar en Bangladesh. Ook wil hij de dialoog tussen verschillende religieuze groeperingen in de wereld bevorderen, aangevuld met concrete hulpprogramma´s voor bijvoorbeeld huisvesting.

Van Dalen is verheugd dat wederom een Europese lidstaat een speciale gezant heeft aangesteld. "Hoe meer landen zo´n gezant krijgen, hoe hoger het onderwerp godsdienstvrijheid op de Europese agenda politieke komt. En ook concreet: niet alleen met woorden en meer samenwerking, maar ook met daden door concrete hulp. Ik heb Grübel voorgesteld komend najaar een bijeenkomst te organiseren met al die gezanten samen, om onze samenwerking te versterken. Dat sprak Grübel aan, en wellicht kan die samenwerking vervolg krijgen tijdens het Duitse EU Voorzitterschap in 2020."
 
Van Dalen heeft met name de situatie in Pakistan en in Turkije onder de aandacht gebracht van Grübel: "Vanuit de EP-Intergroep ben ik zeer betrokken bij blasfemie zaken in Pakistan. Daar heb ik hem nader over ingelicht, en met name over de laatste stand van zaken in de zaak van Asia Bibi en haar advocaat Saïf-ul-Malook. En bij Grübel aandacht gevraagd voor diverse kloosters in Turkije die onder druk staan van de regering Erdohan. Zij moeten hun eigendomsrechten, ook al strekken die vele eeuwen terug, hard kunnen aantonen. Lukt dat onvoldoende dan kan de Turkse staat de eigendom van die landerijen over nemen. Van Dalen vroeg aandacht van de Duitse regering hiervoor."

Bron: ChristenUnie-SGP

Reageren


Theo

15-01-2019 07:51
Helemaal mee eens . De Islam is geen godsdienst maar een anti-democratisch terrorisme systeem . Er worden in islamitische landen honderdduizenden christenen vermooord en vervolgd . De Islam zou verboden dienen te worden en niet onder het mom van godsdienst vrijheid terreur kunnen bedrijven .

Theo

15-01-2019 07:51
Helemaal mee eens . De Islam is geen godsdienst maar een anti-democratisch terrorisme systeem . Er worden in islamitische landen honderdduizenden christenen vermooord en vervolgd . De Islam zou verboden dienen te worden en niet onder het mom van godsdienst vrijheid terreur kunnen bedrijven .

Theo Bert

11-01-2019 09:25
Wicke, predikant van de buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, onderstreept dat godsdienstvrijheid het fundament is onder alle vrijheden. "Godsdienstvrijheid geldt of voor iedereen of voor niemand!" zie:https://cip.nl/64345-axel-wicke-roept-op-tot-protest-na-opmerking-geert-wilders-o
ver-islam
Is dat geen onbezonnen uitspraak? Wilt u alles wat zich godsdienst noemt vrijheid van geloof geven?

Er zijn voorbeelden te over van kerken /godsdiensten die verboden dienen te worden. Zo werd de scientologie kerk in Engeland verboden. In Nederland bestond in de jaren tachtig een afdeling van de Satanskerk op de Wallen. Volgens velen was dit slechts een seksclub.

Winti schijnt in Suriname onlangs officieel als godsdienst erkent te zijn. Hoe beklemmend is de zwarte magie daar uitwerkt, wilt u niet weten.

Het verlangen naar godsdienstvrijheid voor eigen christelijke kerken maakt kennelijk de weg vrij voor alles wat zich godsdienst noemt toe te laten. Toen Engeland India onder gezag had in de negentiende eeuw, kwamen de beruchte moorden van de Thug sekte. De meeste leden van die sekte waren veelal moslims die heimelijk moorden pleegden voor de godin Kali. De islam kent de geschiedenis van de assassijnen. Daar werden de moslims zo gemanipuleerd dat zij bereid waren tot zelfmoordacties. In die zin is Isis geen nieuw verschijnsel. Wie de gewetenloosheid van de Jihadisten van Isis kent weet dat het terecht is dat zij wordt bestreden.
Wanneer de islam geen afstand doet van de z.g. Jihad is zij overduidelijk medeplichtig.