#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Boek-muziek-film

Christenen door overheid vervolgd

Uiteindelijk dreigt elke gelovige het gevaar om in handen te vallen van een goddeloze overheid. Het hangt er immers helemaal van af of die twee, de gelovige en de overheid, elkaar kunnen tolereren. Een leven waarin dit gevaar werkelijkheid werd was dat van de Roemeense predikant en zendeling Richard Wurmbrand. De verfilming van zijn boek ‘Tortured for Christ’ laat dit zien. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten.

Levensverhaal
Richard (1909-2001) groeide op in een areligieus Joods gezin in Roemenië en zijn jeugd was bitter. Na zijn bekering in 1938 werd hij een predikant, vertegenwoordiger van de Wereldraad van Kerken en richtte hij zich op zending (Missie aan de Joden).

In augustus 1944 vielen de Russen zijn thuisland Roemenië binnen en toen begon een communistische nachtmerrie. Atheïsme werd de staatsideologie en openlijk en overtuigd christen-zijn werd reden voor arrestatie en marteling. Religieuze leiders konden kiezen: of in dienst komen van de communisten of in de gevangenis belanden. Spionnen waren overal. De kerk moest ‘ondergronds’ gaan.

Richard koos voor zendingswerk (Voice of the Martyrs) onder zijn landgenoten en onder de communistische Russen, want hij sprak vloeiend Russisch. Aanvankelijk gaat het goed met het zendingswerk en de ondergrondse kerk. Er was zelfs enige groei en zelfs een enkele Rus werd gelovig.

Het gaat ‘fout’
De communistische regering voerde echter langzaam de druk op. Geloofssamenkomsten, bidden en het hebben of verspreiden van de Bijbel werd streng verboden. Op 29 februari 1948 wordt Richard gearresteerd, omdat hij zich openlijk tegen het belang van de Sovjets en de communistische partij had gekeerd. Dan begint de onbeschrijfelijke marteling en drie jaar lang eenzame opsluiting. De overheid wilde de namen weten van de gemeenteleden en met wie hij samenwerkte, maar Richard weigerde dat te delen. Later werd ook Richards vrouw, Sabina, gearresteerd. Ook zij ondergaat marteling in een werkkamp, waar ze aan de bouw van een Donau kanaal moest gewerkt. Beiden, Richard and Sabina, vonden ondanks alles veel steun in hun geloof, maar ondervonden ook wat het is als ‘kwaad’ het regeringsbeleid domineert. Ook in hun gevangenschap ging hun zendingswerk door. Maar hoe zou het met hen aflopen?

Evaluatie
Dit is een indrukwekkende verfilming van een waar gebeurd verhaal. De film is deels opgenomen in (nog bestaande gevangenissen in) Roemenië. Opvallend is de rust die de film uitstraalt en de mooie muziek die het begeleidt. Duidelijk wordt dat zelfs een overheid in dienst van satan tegen ware gelovigen niets kan uitrichten. Het is immers duidelijk dat gewoon de doodstraf geven alleen maar een beloning zou zijn. Marteling is dan het enige wapen dat overblijft. Maar ook dat blijkt uiteindelijk zinloos. Gods werk gaat ook in de gevangenis onverminderd door. De film is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het niet-zo-glorieuze, maar realistisch gevaar van geloven; die van onderdrukking en vervolging. Een eerbetoon aan de Roemeense martelaren van allerlei denominaties van de christenheid. Een aanrader.


Tortured for Christ. 2018, NEEMA Media B.V., Amersfoort, en SDOK, c.62 min., € 14,99, ISBN: 9789492925022.

Reageren


BASTIAAN

13-01-2019 07:21
Christenen door Overheid vervolgd:

Ik behoor tot de gelukkigen die in de jaren ’70 van de vorige eeuw de Roemeens Lutherse Predikant Wurmbrand (1909-2001) hoorde getuigen/spreken in De Rivièrahal te Rotterdam Blijdorp van zijn onmenselijke 14-jarige beestachtige gevangenschap opgelegd door Communisten in Roemenië.

Er luisterden toen vele honderden aanwezigen jong en oud naar zijn aangrijpende voordracht en de martelingen die hij 14 jaar lang overleefde. Dr.J.C.Maris vertaalde hem.

Deze man heeft het zendingsvuur bij mij en ontelbare gelovigen wereldwijd doen ontbranden. Er zijn kantoren van de Ondergrondse Kerk in 53 landen.

Hij vertelde dat hij en zijn vrouw en zoon Mihai uiteindelijk vrij kwamen door inspanningen van de Noorse Lutherse Kerk die ook nog eens 10.000 dollar daarvoor bijeen hebben gecollecteerd een enorm bedrag in die tijd.

Samen met zijn vrouw Sabrina en Mihai beijverden ze zich al 25 jaar om de communistische wereld het evangelie van Jeshua te brengen.

De boeken die ik over/van hem las:

1...Wurmbrand Brieven...Hij ontving er een half miljoen uit alle werelddelen van luisteraars die naar hun Radiouitzending luisterden.
2...Christus in Communistische Gevangenissen.
3...Was Karl Marx een satanist?
4...Richards vrouw...door Sabrina Wurmbrand.
5...Joden onderweg, van Richard Wurmbrand. Wurmbrand zelf van Joodse afkomst vertelt hoe het Joodse Volk is uitverkoren uit het midden der volken. Jeremia 31:7...Want het Heil is uit de Joden leerde Jeshua al in Johannes 4:22.

De vele antisemieten Kerken Palestijnen, Arabieren en Iran van onze tijd zijn het daar niet mee eens en zeggen:
Die ellendige Joden zijn de oorzaak van al onze moeilijkheden. De internationale Jood is in de literatuur al veelvuldig beschreven.

Maar...Joden komen straks allemaal terug naar het Beloofde Land Israël van hun voorvaderen Abraham-Isaac-Jacob volgens Ezechiël 36-48 en Zachariah 8-14 en Openbaring 7, 14 en 19-22.

Er wonen er nu al 7 miljoen Joden in Israël dat in 1948 een Onafhankelijke Soevereine Staat werd. Jeruzalem werd opnieuw na 3000 jaar de ongedeelde Hoofdstad van Israël na de Zesdaagse Oorlog in Juni 1967.

Alle vreemde mogendheden van nu EU - VN - Rusland - Iran - en terroristische groepen als Hamas - PLO - Hezbollah plus alle rivaliserende Kerkgenootschappen van nu zullen dan voorgoed verdwijnen uit het Heilige Land!!!

Hoezo? Jeshua zal straks als Hij Wederkomt [Zachariah 14:9}als Koning/Masjiach met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs regeren [Openbaring 14:1] voor zover ik de Profetische Geschriften lees en begrijp.

Een enorme aardbeving [Openbaring 16:17-21] gaat hieraan vooraf.
De Nieuw Gebouwde Tempel zal na 2000 jaar opnieuw verrijzen op de Tempelberg Zion/Moriah in Jeruzalem.

Alle antisemieten en Godhaters zullen dan voorgoed van de aarde verdwijnen volgens Psalm 101 en 129 en Openbaring 6:12-17.

Wurmbrand en zijn vrouw Sabina bogen niet voor die satanische communistische machthebbers en de terreur van hun tijd maar bestreden hen met het Woord van God dat overwint!!!! Ze betaalden daarvoor een hoge prijs net als Jeshua en Stefanus voor hen. Je moet immers God meer gehoorzamen dan mensen. Handelingen 4:19.

Wonderlijk: de Godhater Karl Marx schreef eens: Toen Maarten Luther aan het Duitse volk de Bijbel gaf in de landstaal 1537 gaf hij hen een machtig wapen in handen TEGEN de adel de landheren en de geestelijkheid.

Wurmbrand en zijn vrouw Sabina mochten in 1989 meemaken dat het Ijzeren Gordijn van de Sovjetunie voorgoed viel en Russen nu gewoon weer naar de Kerk kunnen en hun eigen Bijbel kunnen lezen in de landstaal.

Wurmbrand zag ook de val van het Communisme in zijn geboorteland Roemenië 1989. Hoe dat ging? Lees en huiver:

BEVRIJDING ROEMENIË IN 1989…Waarom werden priesters in de
Roemeense gevangenis van Pitseji door de marxisten gedwongen de mis te bedienen met uitwerpselen en urine? Waarom werden christenen onder foltering gedwongen zo het Heilig Avondmaal te gebruiken? Waartoe deze smerige bespottingen van de godsdienst? (Return from hell" en D. Bacu: Piteshti).

Nicolae en Elana Ceausescu stierven een roemloze dood op Kerst 25-12-‘89...De kranten stonden bol:

In december 1989 brak er een grote opstand uit in Timi?oara aangevoerd door de dominee László T?kés, die behoorde tot de Hongaarse minderheid in Roemenië. Aanvankelijk was de orde snel hersteld, maar tijdens het staatsbezoek van Nicolae en Elena Ceau?escu aan Iran (17-19 december 1989) laaide de opstand weer op. Vlak voor Kerstmis keerden de Ceau?escu's weer terug naar Boekarest, de hoofdstad. Op 20 december sprak hij het land toe op de televisie, waarin hij de Westerse imperialisten de schuld gaf van de chaos in het land.

Een dag later organiseerde de partijafdeling van Boekarest een massabij-eenkomst van trouwe partijleden voor het gebouw van het Centraal Comité. Toen Ceau?escu aan zijn toespraak begon, begonnen de mensen voor het gebouw te demonstreren en eisten het aftreden van Ceau?escu.
Die avond openden de Securitate het vuur op demonstranten.

Het leger koos de zijde van de opstandelingen en de volgende ochtend moesten Nicolae en Elena met een helikopter vluchten waarbij de piloot onder schot werd gehouden door een of meerdere van de lijfwachten. Toen de brandstof van de helikopter opraakte, landde de piloot en werd door de lijfwachten van Ceau?escu een auto gevorderd. Later stapten ze over in een andere auto.

Laat in de middag werden de Ceau?escu's echter herkend en gearresteerd. Nicolae en zijn vrouw Elena werden na een schijnproces geëxecuteerd. De executie vond plaats op een militaire basis in Târgovi?te en werd als bewijs van hun dood gefilmd en wereldwijd per televisie vertoond. Nicolae Ceau?escu werd opgevolgd door de gematigde communist Ion Iliescu.

Eind Goed - Al Goed!!! Openbaring 19-22.