#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Boek-muziek-film

Instructies voor zending onder Israël

Maar weinig christenen delen hun geloof met Joodse mensen. Het kan schaamte zijn of respect, maar het is meestal principieel bepaald. Feitelijk is dat disrespect maar ook zondigen, want dat onthoudt hen van Gods heil. Wat een geloofsprincipe ook beweert. Zij die hun geloof willen delen met Joodse mensen weten vaak niet hoe. In het boekje ‘Het Evangelie delen in een Joodse context’ wijst de niet-Jood Douglas Pyle een weg hoe dit te doen. Wat is die weg?

Recensie door Marco van Putten

Zending onder Israël
Zending onder Joodse mensen is veel moeilijker dan zending onder de natiën, omdat die mensen vaak het christelijke geloof haten of er minstens grote vooroordelen over hebben. Veelal terecht. Er worden vaak blunders (ongewild het tegenovergestelde bereiken) begaan. Ook hebben Joodse gelovigen ‘geloofskennis’. Deze zending vereist dus speciale kennis en (sociale) vaardigheden naast de algemene uitgangspunten, zoals dat zending constructief bedoeld is met respect voor de ander. Zending is delen van geloof met een ander. Niet opdringen. Zending heeft een ander richtpunt dan geloofsverdediging, maar er is overlap.

Messias centraal
Pyle is actief als een zendeling onder Joodse mensen en heeft zijn ervaringen opschreven in dit boekje zodat anderen, die dit ook willen of doen, ervan kunnen leren. Hij richt zich op de Messias, zoals beschreven in het Oude Testament (OT), en wil Joodse mensen laten zien dat de Here Jezus Die Messias is. Gelovige Joden ontkennen aan hen die ‘buiten’ hun godsdienst staan en vooral aan christenen dat die Messias centraal staat in hun godsdienst. Wie zich echter in het Judaïsme (de benaming van godsdienstig Jodendom) verdiept ontdekt al snel dat dit wel zo is. Pyle richt zijn zending dus op een ‘gevoelige snaar’.

Boekje
Het opent met een voorwoord van de directeur van Stichting Israël en de Bijbel, waarbij dit boekje wordt uitgegeven. Pyle behandelt in acht hoofdstukken allerlei belangrijke ervaringszaken van zijn zendingswerk, zoals de omgang met Joodse mensen, wat in het Judaïsme gesteld wordt over de Messias, hun belangrijkste vragen en stromingen. Voetnoten geven achtergrondinformatie. De nadruk ligt op de Messias in het OT en Joodse bezwaren tegen christenheid. Sleutelboodschappen staan in een grijs kader. Appendices geven een woordenlijst Jodendom en een lijst rabbijnse commentaren bij Messiaanse Bijbelteksten. Het boekje sluit af met een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Dit is een belangrijk boekje, maar slechts een startpunt. Voor zending onder gelovige Joodse mensen is namelijk veel meer nodig, zoals grondige kennis van het Jodendom en een visie op Israël. Het boekje is dun, maar heeft kleine letters en dus een hoge informatiedichtheid. Maar het blijft toch nogal ‘oppervlakkig’ (soms flauw) en ook worden bepaalde begrippen, zoals ‘Jood’ en ‘bedekking’, en zaken onjuist uitgelegd. Pyle is ook veel te positief over het christelijke ‘gelijk’, het Joodse volk, Judaïsme en de Staat Israël. Een register ontbreekt.
Dit boekje is een aanrader. Ook om de gemeenschappelijke Hebreeuwse geloofswortels te begrijpen.


Pyle, D., Het Evangelie delen in een Joodse context. 2018, Stichting Israël en de Bijbel, Harmelen, 136 pagina’s, € 7,95.

Verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel of online via Pelgrim.

Reageren


BASTIAAN

16-01-2019 08:17
In het boekje ‘Het Evangelie delen in een Joodse context’ wijst de niet-Jood Douglas Pyle een weg hoe dit te doen. Wat is die weg?"

Goed opgemerkt door Marco van Putten: Voor zending onder gelovige Joodse mensen is namelijk veel meer nodig, zoals grondige kennis van het Jodendom en een visie op Israël."

En natuurlijk een grondige Bijbelkennis!

Er wordt al 1700 jaar zending bedreven onder Joden in buiten Israël. Het resultaat is zeer pover. Waarom? Christenen hebben vaak geen goede naam bij Joden dat toont ons de Roomse en Protestantse Kerkgeschiedenis wel.

Joden werden door deze kerken met vele antisemitische kerkvaders en vooral door Maarten Luther als uitschot gedemoniseerd en in overvolle stinkende Getto' s opgesloten.

Lees eens een paar geschiedenisboeken wat Christenen Joden in en buiten Europa aangedaan hebben.

1* In Gods Naam. Door: David I. Kertzer. ( 2002 ).
De Kath. Kerk en de Jodenvervolging. ISBN 9053339094.
Prometheus. Amsterdam. De hoogleraar Sociale
Wetenschappen Kertzer kreeg als een van de eerste
wetenschappers toegang tot de geheime archieven van de
Inquisitie in het Vaticaan. Hij onthult vooral de
dubbelhartigheid van Paus Johannes Paulus II.

2* Stadhouders van Christus. Schrijver: Peter de Rosa.
Dit boek moet u beslist lezen.

3* Zij werden verstrooid onder alle volken: Werner Keller. Deze had een functie bij het Gerechtshof te Berlijn. Schreef artikelen in het Berliner Tageblatt. Wegens het helpen van Joden werd hij ter dood veroordeeld, maar werd door de geallieerden bevrijd. Hij schreef over het onrecht van het antisemitisme dat de Rooms Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk de Joden heeft aangedaan tot op de huidige dag.

Hij is ook de schrijver van: De Bijbel heeft toch gelijk.

Joden in Israël hebben geen hoge pet op van Christenen die op Sjabbat met Toerbussen de rust komen verstoren. Ze worden dan door hen ook Sjabbat schenders genoemd.
Waarom tonen zelfs Christenen op vakantie in Israël geen respect voor de zevende dag de Joodse Sjabbat? Zie Exodus 20 en 31.

Joden belijden net als Jeshua trouwens deed één God. Marcus 12. De Apostelen doopten ook uitsluitend in de Naam van Jeshua en niet in die van een drie-eenheid. Lees zelf maar in het Boek Handelingen en onderstreep die vier teksten met een markeerpen.

Gelukkig zijn er nog veel Vrienden van Jeshua [Johannes 15] die wel bekend zijn met alle boeken van het Oude Testament. Zij weten wel hoe het hart en geweten van een Jood aan te spreken. De meeste kerken ook evangelischen zijn hardleers, en denken en verkondigen nog steeds dat zij het nieuwe Israël vertegenwoordigen.

Paulus roept al die hardleerse Christenen vandaag nog op om Romeinen 9-11 goed ter harte te nemen en Jeshua in zijn Boek Openbaring dat helemaal over de toekomst van Israël gaat.

Jeshua zal straks met zijn Wederkomst in en vanuit Jeruzalem als Koning Masjiach van Israël Regeren met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Alle details in Mattheus 24 en 25 en Openbaring 7, 14 en 19-22.

Alleen Jeshua zal er in slagen om heel het volk Israël op één dag tot geloof in Hem te brengen! Hij verschijnt aan hen! Heel Israël zal op die dag wederom geboren worden. Alle details in Zachariah 12, Jesaja 66 en Romeinen 11.

Dan pas zal Israëls leed dat 2.500 jaar duurde ten einde zijn en zal Israël tot HOOFD der volken worden en regeren. Details Jeremia 31:7 en Zachariah 14:9. Lees vooral ook Jesaja 60. Een blijde toekomst voor Israël en alle vrienden van Israël.

Jeshua: And He Shall Reign For Ever and Ever!!! George Frederick Händel. 1750.