#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Christenvervolging

Noord-Koreaanse christenen bemoedigd met radio-uitzendingen

Bemoedigende radioboodschappen van christenen in het Westen bereiken de christenen in Noord-Korea. Ze zijn er door bemoedigd en geraakt.
 
Open Doors verzorgt wekelijks verschillende christelijke radioprogramma’s in het Koreaans. De uitzendingen zijn ‘s nachts omdat dat het veiligste moment voor Noord-Koreanen is om naar de radio te luisteren. In het land vertrouwen buren elkaar niet en worden mensen beloond als ze christenen betrappen op christelijke activiteiten.

Vanwege de grote sociale controle kunnen christenen elkaar bijna niet bezoeken en bemoedigen. Met de radio-uitzendingen via Trans World Radio (TWR) en Far East Broadcasting Company (FEBC) en het heimelijk verspreiden van Bijbels en christelijke materialen helpt Open Doors de kerk in het onderwijzen van gelovigen.
 
Een aantal reacties laat zien hoe de Noord-Koreaanse christenen de uitzendingen waarderen.
“Ik herinner me dat na een lied over de liefde van God een bericht van een christen uit het Westen werd voorgelezen. Hij las voor uit Kolossenzen 1 waar Paulus onophoudelijk bidt en dankt. De broeder noemde erbij dat het hem herinnerde aan de levens van christenen in ons land. Wij bidden ook dag en nacht. Vaak in onze wanhoop.”
Een andere gelovige deelt: “Een gedeelte uit Openbaringen 3 werd gelezen en we zongen mee met een gezang met als titel ‘Ik verheug me dag en nacht’. De boodschap bemoedigde ons om vast te houden aan ons geloof ondanks het lijden en de vervolging die we doormaken. We werden opgeroepen om te blijven geloven in de beloften van de Here God en Zijn grote kracht. Jezus Christus opent deuren door jullie gebeden. Onze gezamenlijke gebeden jagen de duisternis weg, zoals de ochtenddauw de nacht.”
Tot slot voegt een Noord-Koreaanse gelovige een bemoediging toe voor de kerken in het Westen. “We bidden dat de Here God een ieder zegent die ons bemoedigt. We bidden dat de Here Jezus onze medechristenen wereldwijd zegent. Bedankt voor de radio-uitzendingen. Soms wordt het signaal onderbroken en verstoord, maar meestal kunnen we zonder problemen luisteren.”
 
Noord-Korea staat al 18 jaar bovenaan de Ranglijst Christenvervolging. In geen land ter wereld is de christenvervolging zo zwaar. Van de naar schatting 300.000 christenen zitten er meer dan 50.000 opgesloten in werkkampen.

Bron: Open Doors

Reageren


BASTIAAN

07-03-2019 10:22
God spreekt ook het Eerste en Laatse Woord in N-Korea, het meest gesloten land ter wereld waar burgers geen Stemrecht hebben, Kerken/Bijbels, Vakbonden en Vrije Meningsuiting en Persvrijheid onbekende begrippen zijn en daarom al decennia verboden. Dank voor Open Doors die ons op de hoogte houdt!!!

Goddank weten we dat in Rusland, Polen, Albanië, enz. na 70 jaar Communisme van Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot ten einde kwam in 1989.

De revolutie nu Venezuela en N-Korea zullen spoedig volgen! Jesaja 61. Waarom? Het Communistisch Manifest van Marx/Engels/Hess is een grote leugen. Burgers pikken het niet langer ook in Venezuela nu en komen terecht in opstand.

Om beter voorbede te kunnen doen voor N-Korea ook voor China waar het Communisme weer de kop op steekt, en Christenen voor veel geld door burgers worden aangegeven las ik het boek:

B.V. NOORD KOREA: EEN KERNMACHT IN DE MARGE: VAN REMCO BREUKER:

Remco Erik Breuker (Zaandam, 23 juni 1972) is een Nederlands Korea-deskundige, hoogleraar en vertaler.

Sinds 2011 is hij hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden.

Hij schrijft: N-Korea…Een land waar de persoonlijkheidscultus van Kim Ung die van Jozef Stalin en Mao Zedong verre overtreft.

N-Korea, die alle mensenrechten met voeten treedt en leverancier is van scudraketten en gifgas aan dubieuze regimes. Tevens voorziet het China, Rusland, het Midden Oosten, Afrika en de EU van specialistische maar zeer goedkope arbeid. blz 11.

Dit boek staat vol met informatie, feiten en interpretaties. Lees vanaf blz. 172 hoe ook Polen en Nederland betrokken zijn bij deze uitbuiting van moderne slavenhandel op scheepswerven. Enkele klinkende namen worden in dit boek genoemd:

Bos Kalis, Damen en Koninklijke Bodewes. blz 174. Het is maar dat u het weet. Waarom blijven Tweede Kamerleden zwijgen over dit grote onrecht in N-Korea?

Kijk en vel zelf uw oordeel over zijn boek presentatie in herhaling TV Jinek:

https://www.gids.tv/video/40004/jinek-gemist-remco-breuker-over-de-armoede-in-noord-korea

Het is Godgeklaagd dat de VS, VN en EU onder een hoedje samenspannen met dat zeer misdadige regime in N-Korea.

Goddank weten we dat JeshuaHaMasjiach straks voorgoed afrekent met al die dictators en hun supporters. Openbaring 6, en 16 t/m 20 vertellen alle details!!!

DE WAARHEID OVERWINT ALTIJD!!! Johannes 14.

Hij maakt Alle dingen nieuw, de hemel en de aarde. 2 Petrus 2 en 3. Het beste komt nog!!!

Marijke Goethals

02-03-2019 04:30
Geweldig dit tehoren.Het is bemoegigd ook eens een positieve noot te horen
Ik zou graag mee gaan bidden in Noord Korea

Leon Bancken

28-02-2019 01:47
Aan iedereen.......proficiat.Doe zo voort,de aanhouder wint !