#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Israël

Ontwikkelingen rond de Tempelberg zijn een teken van de tijd

De bussen en trams reden gewoon, maar het aantal passagiers was duidelijk minder dan anders. In de winkelstraten in het centrum van Jeruzalem liepen meer mensen dan op sjabbat, maar lang niet zoveel als door de week.

Zo zag Jeruzalem er uit op dinsdag 1 augustus 2017. Toen was het Tisha B’Av, de dag waarop religieuze Joden de verwoesting van de tempel herdenken. In de jaren 80 van de vorige eeuw was dat anders. Toen was de negende van de maand Av min of meer een gewone dag. Alleen bij de Westelijke Muur waren meer ultra-orthodoxe Joden dan anders.

Lees verder op de website van Midden-Oosten correspondent Alfred Muller.

Reageren


BASTIAAN

15-03-2019 10:00
Inderdaad Ontwikkelingen rond de Tempelberg zijn een teken van de tijd.

Het zal niet lang meer duren dat het rouwen van Joden om de verwoesting van de twee Tempels van Salomo en Herodus zal veranderen in gejuich wanneer de Derde Tempel zoals in detail beschreven in Ezechiël 40-48 zal verrijzen. Zachariah 6 spreekt er ook over.

Wat er eerst nog aan vooraf gaat? Lees Zachariah 12...

Zachariah 12...Belegering en bevrijding van Jeruzalem

Zachariah 12:1 Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël.
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en
de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste
formeert.

Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle
volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de
belegering van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk
verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen
verzamelen.

Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden
treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid;
over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle
paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.

Dan zullen de stamhoofden van Juda [Leeuw van Juda Openbaring 5:5] bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God.

Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een
vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de
garven; dan zullen zij rechts en links ALLE natiën in het rond
verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen
plaats, te Jeruzalem.

Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat
de trots van het huis van David en van de inwoners van
Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda.

Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem Beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David,
en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor
hun aangezicht.

Te dien dage zal Ik zoeken te Verdelgen Alle Volken die tegen
Jeruzalem oprukken.

Leest u zelf maar verder tot het eind van hfst. 14.