#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Mensen

In Memoriam: Bart Repko

Zeer onverwachts is onlangs onze vriend en collega Bart Repko overleden. Bart stond de laatste jaren bekend als hartstochtelijk profetisch pionier en voorbidder voor de zaak van Israël en het Joodse volk.

Via zijn stichting ‘Never Be Silent’ organiseerde hij vanaf 2006 samen met zijn vrouw Joke gebedswandelingen over de muren van de oude stad Jeruzalem, om Gods Woord te proclameren. Vele duizenden wachters liepen met hen mee. Hij laat een belangrijke geestelijke erfenis na door zijn onderwijs en activisme om christenen wakker te schudden om Israël en het Joodse volk te steunen.

Bart schreef: ‘Ooit werd Israël uitverkoren, uit alle volken, om Zijn speciale dienstknecht te zijn. De christelijke kerk, met haar zetel in Rome, meende dat deze uitverkiezing voor haar bedoeld was. De vervangingsleer zag het levenslicht. De gevolgen bleven niet uit. 2000 jaar christelijke onderdrukking van Gods oogappel waren het gevolg van deze onbezonnen actie. Vandaag staan de schijnwerpers van Gods handelen gericht op het herstel van Israël. Hij heeft zijn mouwen opgestroopt om zich over Sion te ontfermen.

De dreiging zal enorm groot zijn voor Israël, dat in de eindtijd alleen komt te staan. Maar op het moment dat Israël ten onder dreigt te gaan, zal God Zelf opstaan en ingrijpen! Hij zal niet toelaten dat zijn uitverkoren volk opnieuw vernietigd wordt. Kortom, de komende tijd ziet er spannend en dreigend uit. Mijn vraag is dan: is er in dit eindtijd-scenario een rol weggelegd voor de gelovigen uit de heidenen? Voor jou en mij als gelovigen in Jezus? Ongetwijfeld! Wij worden opgeroepen om ‘om Sions wil en Jeruzalems wil’ niet te zwijgen! (lees Jesaja 62) ‘Gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust!’
 
Bart Repko begon als directeur van een grafisch bureau en ontwikkelde zich als regisseur en producent van diverse bijzondere televisieprogramma’s en documentaires. Naast zijn vrouw Joke, laat Bart vier kinderen en negen kleinkinderen na. Wij vragen uw voorbede voor hen.

Team Uitdaging

Reageren


Jeff

07-04-2019 03:13
The role the church has since the beginning is to proclaim to Israel thier need to be born again- John 3:5-7; for- "There is salvation in no one else, for there is no name under heaven that has been given among men by which we must be saved."- Acts 4:12; 'to the Jew first and also to the Greek (Romans 1:16)- Jhan Moscovitz always said," the greatest form of Anti-Semitism is not sharing the gospel with the Jewish people." Jhan was a bold Jewish evangelist that knew that what His people really need is salvation through faith in Jesus alone!

John

19-03-2019 08:11
Shalom Bart.

Een wachter van het 1ste uur op de muren van Jeruzalem heeft zijn taak volbracht..

Wij wachters uit Europa die regelmatig op de muren samen met Bart proclameren zullen hem missen.

Bart zag uit naar de komst van de Here Jezus Christus,
nu mag hij bij Hem zijn.

Bart tot op de muren van het nieuwe Jeruzalem maar dan om uit te zien naar de natuur en de wereld waarin we dan leven.

BASTIAAN

19-03-2019 08:17
Nog even een aanvulling op de herkomst van de Hervormde verklaring in het in 1949 verschenen Geschrift... Fundamenten en Perspectieven van Belijden aan de Hervormde Synode aangeboden als een proeve van hernieuwd Reformatorisch Belijden.

Ik las dat in het boek van Drs. W. van Veelen: Israël, verkenning en herkenning van Bijbelse paden. Hier dus nog eens het hele citaat:

Pas met het uitroepen van de Staat Israël op 14 mei 1948 door de Jood David Ben Goerion gingen de ogen van veel Protestanten pas open en kwam er een Hervormde verklaring in het in 1949 verschenen Geschrift... Fundamenten en Perspectieven van Belijden aan de Hervormde Synode aangeboden als een proeve van hernieuwd Reformatorisch Belijden.

In Artikel 3 werd gehandeld over de Verkiezing van Israël en in Artikel 17 over heden en toekomst van Israël...Hier volgt een enkel citaat...

God heeft Israël uitverkoren en geroepen om Hem een Priesterlijk Koninkrijk en een Heilig Volk te zijn. Exodus 19:6. Dat Israël dit niet op de rechte wijze heeft willen verstaan en daardoor in gebreke is gebleven, mocht dan voor God een Rede zijn geweest om Zijn Volk tijdelijk te verwerpen.

En Hij wilde niet ontrouw worden aan Zichzelf door het geheel te verstoten. De Genadegiften en de Roeping Gods zijn Onberouwelijk. Romeinen 11:29.

God heeft nog een Toekomst voor Zijn oude Volk. Het BLIJFT het Volk der Belofte en het Volk van de Messias. De Gemeente van Jezus Christus is niet volgroeid, noch is het Koninkrijk Gods tot volle openbaring gekomen, zolang niet Israël, op de Tijd en Wijze bij God bekend tot Zijn Messias is teruggebracht, opdat Israël en de volkerenwereld beide de vrije Genade leren bekennen van Hem, die ALLE onder de Ongehoorzaamheid heeft besloten, om HUN ALLEN Barmhartig te zijn. Romeinen 11: 32.

Einde citaat.

BASTIAAN

18-03-2019 06:55
Een waardevolle reactie van Team Uitdaging over het heengaan van Bert Repko.

Op Family 7 dacht ik, hebben wij wel eens een reportage van Bart Repko en zijn werk in Jeruzalem de Stad van de grote Koning gezien. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

Een zeer gedreven man met visie! Moge De Here God de Fam. Repko bemoedigen met de Woorden uit Psalm 14:5 Want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!

Vraag van Team Uitdaging aan lezers: is er in dit eindtijd-scenario een rol weggelegd voor de gelovigen uit de heidenen?

Ik denk een hele grote! Wij, gelovigen uit de volken moeten de grove fouten van Pausen en zijn RKK en de fouten van Luther, Calvijn in Reformatorische kerken blijven benoemen.

Er rust een enorme schuld op Luther en Calvijn omdat ze nooit Romeinen 9-11 en het Boek Openbaring hebben willen begrijpen en uitleggen op de Preekstoel. Vreemd dat beiden Reformatoren nooit een commentaar op het laatste en beste Boek van de Bijbel hebben willen schrijven. Zou het komen omdat Openbaring 7 en 14 in het geheel over alle 12 Stammen Israëls gaat?

Deze Hervormers bleven in navolging van Augustinus verkondigen dat het Joodse Volk had afgedaan en de Kerk het Nieuwe Israël vertegenwoordigde. Drie geleerde heren die de plank finaal missloegen en verantwoordelijk werden voor demonisering en kleineren van het Joodse Volk.

Hoe durfden ze!!! Mozes en de Profeten Jeshua en de Apostelen waren allemaal Joden. De hele Bijbel is een Joods Boek. Jeshua leerde zelfs: Het Heil is uit de Joden! Johannes 4:22.

Hoe zou God dit drietal theologen onthaald hebben in zijn Koninkrijk gezien de woorden van Psalm 129:5... Beschaamd zullen worden en terugdeinzen Allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt!

De Kerken hebben door hun eeuwenlange antisemitische leringen het Joodse Volk 17 eeuwen lang gedemoniseerd.

Pas met het uitroepen van de Staat Israël op 14 mei 1948 door de Jood David Ben Goerion gingen de ogen van veel Protestanten pas open en kwam er een Hervormde verklaring in het in 1949 verschenen Geschrift... Fundamenten en Perspectieven van Belijden aan de Hervormde Synode aangeboden als een proeve van hernieuwd Reformatorisch Belijden.

In Artikel 3 werd gehandeld over de Verkiezing van Israël en in Artikel 17 over heden en toekomst van Israël...Hier volgt een enkel citaat...

God heeft Israël uitverkoren en geroepen om Hem een Priesterlijk Koninkrijk en een Heilig Volk te zijn. Exodus 19:6. Dat Israël dit niet op de rechte wijze heeft willen verstaan en daardoor in gebreke is gebleven, mocht dan voor God een Rede zijn geweest om Zijn Volk tijdelijk te verwerpen.

En Hij wilde niet ontrouw worden aan Zichzelf door het geheel te verstoten. De Genadegiften en de Roeping Gods zijn Onberouwelijk. Romeinen 11:29.

God heeft nog een Toekomst voor Zijn oude Volk. Het BLIJFT het Volk der Belofte en het Volk van de Messias. De Gemeente van Jezus Christus is niet volgroeid, noch is het Koninkrijk Gods tot volle openbaring gekomen, zolang niet Israël, op de Tijd en Wijze bij God bekend tot Zijn Messias is teruggebracht, opdat Israël en de volkerenwereld beide de vrije Genade leren bekennen van Hem, die ALLE onder de Ongehoorzaamheid heeft besloten, om HUN ALLEN Barmhartig te zijn. Romeinen 11: 32.

De Poolse Paus werd pas wakker in 1993 toen die eindelijk de Staat Israël wilde erkennen. Vertel hier maar niet tegen welke prijs. That' s Another Story.

Alle details hierover kunt u lezen in het boekje van Dr. Hans Jansen: Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden Oosten - Een Samenvatting.

Een boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken is ook van Dr. Hans Jansen:
Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat.

Een boek van Els van Diggele, onderzoeksjournalist moet u lezen om alle concurrerende kerkgenootschappen in Jeruzalem te kunnen begrijpen: HEILIGE RUZIES.

Shalom. Bastiaan.