#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Mensen

De nalatenschap van Derek Prince

Derek Prince (1915-2003) werd geboren in de bevoorrechte hoge kringen van Engeland. Hij specialiseerde zich in filosofie en was als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd hij als gewetensbezwaarde medisch assistent in het Britse Achtste Leger in Noord-Afrika en belandde letterlijk in de woestijn. Hier begon God hem als academicus en belijdend lid van de Anglicaanse kerk laag voor laag af te breken totdat er niets meer over was dan totale afhankelijkheid van God en een diepe liefde voor de Bijbel. Door een bovennatuurlijke ervaring met de Auteur van dit boek kwam hij tot de slotsom dat de bijbel een waar, relevant en actueel boek is.

In vele opzichten werd zijn leven gekenmerkt door buitengewone gebeurtenissen en soevereine wonderen van God. In een weg van stap voor stap gehoorzaamheid aan Gods stem, die hij door de Heilige Geest leerde herkennen, ontwikkelde hij zich in de loop der jaren tot een wereldwijd erkend en geliefd Bijbelleraar in de zin van Efeze 4:11. Zijn gebed was: „Ik heb mij toegelegd op het geven van Bijbelonderwijs, maar wilt U mijn leven gaan leiden naar Uw prioriteiten".
 
Begin jaren '70 publiceerde Derek Prince het boek 'Het fundament van het christelijk geloof' (later uitgegeven onder de naam ‘De Pijlers van het christelijk geloof’) waarvan hij zei: „ALS ik iets zou willen nalaten aan het Lichaam van Christus wereldwijd, dan zou het dit boek zijn". Inmiddels is dit boek vertaald in tientallen talen, waarbij bijvoorbeeld alleen al in het Chinees ruim 1.2 miljoen exemplaren zijn verspreid. Omdat zijn onderwijs steeds breder belangstelling kreeg, werd er in 1971 in Fort Lauderdale (Florida) een kantoor geopend, om van daaruit zijn boeken en predikingen (aanvankelijk via onderwijscassettes, later via cd’s, dvd’s, websites en sociale media) te verspreiden.

In Fort Lauderdale wordt Derek Prince’ Bijbelonderwijs tevens vervat in radioprogramma’s onder de naam Today with Dere Prince, aanvankelijk uitgezonden via 8 radiostations in de Verenigde Staten. Dit groeit eveneens uit naar wereldwijd bereik in diverse andere landen en talen, waaronder Chinees. Arabisch, Spaans, Russische en diverse Oost-Europese talen. Begin jaren tachtig wordt het Global Leaders Outreach Program (GLOP) – gratis verstrekking van Bijbelonderwijs aan duizenden voorgangers wereldwijd – gestart. Hierdoor neemt de groei van de DPM bediening een enorme vlucht. Vele tienduizenden boeken en audio-videocassettes vinden gratis hun weg naar voorgangers en leiders in zo'n 120 landen.

Derek Prince publiceerde bij leven ruim 30 boeken, terwijl op basis van zijn predikingen nog eens ruim 40 titels zijn uitgegeven. Verder produceerde hij bijna vijfhonderd audio-en videoboodschappen. In meer dan 100 talen is DPM actief. Door Derek Prince’ achtergrond en kennis van de klassieke talen (Latijn, Grieks en Hebreeuws) wordt zijn onderwijs gekenmerkt door een gebalanceerde en grondige bijbeluitleg. Hij zei eens: "Ik bestudeerde de bijbel gedurende mijn driejarig verblijf in de woestijn net zo diepgaand als tijdens mijn academische carrière de klassieke geschriften."

Als prediker reisde Derek Prince driemaal de wereld rond, waarbij een breed scala aan activiteiten werd ontplooid. Denk hierbij aan massale samenkomsten, meerdaagse conferenties, het oprichten van bijbelscholen, het trainen van leiders, etc. - allemaal om de passie voor en het begrip van Gods Woord in de dagelijkse praktijk, over te brengen aan miljoenen. Tijdens deze wereldreizen kwam hij in aanraking met zeer veel mensen die zijn hulp vroegen op allerlei gebied, alsmede uitgevers, visionairs en leiders die zijn Bijbelonderwijs vaak spontaan gingen vertalen en uitgeven. Vandaag werkt DPM wereldwijd vanuit kantoren in ruim twintig landen, met vertegenwoordigingen in ruim zestig landen.

In zijn Bijbelonderwijs gaat de theorie hand in hand met de praktijk op alle denkbare terreinen van het dagelijkse leven met God; van karaktervorming en discipelschap tot huwelijk en gezin, van de werking van geloof tot innerlijke genezing, en van de bovennatuurlijke wereld tot de dagelijkse actualiteit in Midden Oosten. Hiervan getuigen zijn vele boeken, waaronder ‘Zegen of Vloek, ‘De Pijlers van het christelijk geloof’, ‘God en je partnerkeuze’, ‘Bekering & wedergeboorte’, ‘Israël in het nieuws’, ‘Het huwelijk een verbond’, ‘De gaven van de Geest’, ‘Gods Kerk herontdekt’, en vele andere. De drie eerstgenoemde zijn met miljoenen exemplaren in omloop aangemerkt als wereldwijde bestsellers.

Klik hier om de DPM website te bezoeken.


Reageren