#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Mensen

Asia Bibi uit Pakistan en in Canada

"Zojuist heb ik contact gehad met Asia Bibi's advocaat Saif-ul-Malook in Pakistan. Hij bevestigde dat Asia Bibi 12 uur geleden met haar echtgenoot uit Pakistan is vertrokken, naar Canada. Wat een fantastisch nieuws! God zij gedankt: vele gebeden zijn verhoord! Moge Hij Asia, haar gezin en haar advocaat verder nabij zijn en zegenen", zegt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP).

Nadat Asia negen jaren op grond van een valse beschuldiging vanwege godslastering in een dodencel had moeten lijden, werd ze eindelijk vrijgesproken op 31 oktober vorig jaar. Haar advocaat kreeg zo veel fatwa's en andere bedreigingen over zich heen dat hij vluchtte naar Nederland. Met de Stichting Hulp Vervolgde Christenen / Jan Dirk van Nifterik hebben wij hem op zaterdagavond 3 november 2018 op Schiphol opgevangen en verder geholpen. Na enkele weken kreeg Malook asiel in ons land. Eind januari 2019 ging hij toch – ondanks onze waarschuwingen – terug naar Pakistan want hij wilde zelf bij de definitieve revisie van het vonnis zijn. Opnieuw bevestigde toen het Pakistaanse Hooggerechtshof, dat Asia ten onrechte was beschuldigd, en vrij was.

Vervolgens braken spannende weken aan: wanneer kan Asia het land uit? En: waar precies houdt ze verblijf? De regering van Pakistan bleef zwijgzaam, maar premier Imran Kahn zei wel toe, dat Asia op een dag het land zou mogen verlaten. Vanuit Canada had premier Trudeau al eerder gezegd, haar dan te willen opvangen. De beide dochters van Asia zijn al in dat land.

En dan nu: eindelijk! Asia is echt vrij, met haar man naar Canada. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen!

En: onze strijd tegen de wetgeving in Pakistan en andere landen gaat door! Het is hemeltergend onrecht dat er wetten zijn die zo vreselijk kunnen ingrijpen in de levens van gelovigen. Dat moet stoppen!

Voorts: enkele weken geleden heb ik met de collega-Europarlementariërs Syed Kamall (ECR), Manfred Weber (EVP) en Jean Lambert (Groenen) Asia's advocaat Malook voorgedragen voor de Four Freedoms Award van de Roosevelt Foundation. Als er iemand is die die internationale waardering verdient, dan hij!

Bron: Peter van Dalen

Reageren


BASTIAAN

08-05-2019 05:44
Wat een fantastisch GOED nieuws: Asia Bibi is onderweg van Pakistan naar Canada waar ze na negen jaar in een erbarmelijke dodencel gezeten weer verenigd wordt met haar beide dochters. GOD ALLE EER!!!

Laten we bidden voor de spoedige Komst van Jeshua onze Masjiach. Hij zal Alle Gevangenisdeuren openen ook in alle Islam landen het duivelse N-Korea waar gelovigen afgebeuld worden in werkkampen creperen.

In het ND las ik dat ook "vrije burgers" in N-Korea honger lijden, per dag ontvangen burgers 350 gram voedsel, wegen jarenlange droogte!!!

Laten we niet ophouden te bidden: Laat Uw Koninkrijk komen, laat Uw wil geschieden in de hemel en alzo op Deze Aarde. Mattheus 6.

Jeshua opent straks wereldwijd alle gevangenisdeuren!!! Jesaja 61...

Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een Blijde Boodschap te brengen aan Ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor Gevangenen Vrijlating uit te roepen en voor Gebondenen Opening Der Gevangenis!!!

Jesaja 61:2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der Wrake van onze God; [PSALM 94 EN OPENBARING 19] om alle treurenden te
troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van
rouw, een Lofgewaad in plaats van een Kwijnende Geest.