#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Binnenland

Vaccinatiegraad onder volwassenen daalt

Inenting is een regelmatig terugkerend onderwerp in het nieuws. Het meest actueel is de uitbraak van mazelen op allerlei plaatsen in de wereld. Vaccinatie is echter niet alleen voor baby’s en kinderen: de helft van alle vaccins wordt namelijk aan volwassenen gegeven, zoals de griepprik, de pneumokokkenprik tegen longontsteking en de prik tegen gordelroos.

Door Henk van der Wijngaard

De vaccinatiegraad onder volwassenen daalt echter zorgwekkend en dat vraagt om actie. Daarom hebben de ouderenbonden Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), lid van de vaccinatiealliantie, het initiatief genomen om samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Influenza Stichting en een aantal andere organisaties, te bewaken dat er voldoende aandacht blijft voor vaccinatie van volwassenen.

De cijfers spreken voor zich daar vaccinatiegraad voor de risico tegen griep de afgelopen jaren gedaald van 77% naar 50%. Vorig jaar waren er 900.000 griepgevallen, resulterend in opnamestops bij de helft van alle ziekenhuizen. Honderdduizenden mensen liepen onnodig risico. De 18 weken durende griepepidemie in de winter van 2017-2018 leidde tot 9500 sterfgevallen. Ook de pneumokokkenvaccinatie tegen longontsteking staat op de planning maar is nog zeker geen feit. Een snelle introductie wordt belemmerd door discussies over budgetten en uitvoering.

De gezondheidsraad heeft op 28 februari 2018 een advies uitgebracht om ouderen vanaf 60 jaar te vaccineren tegen pneumokokken. De vaccinatie beschermt tegen 23 veel voorkomende typen pneumokokken. Hiermee wordt niet alle ziekte door pneumokokken uitgebannen, maar kan wel een groot aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen worden. De vaccinatie zou iedere vijf jaar herhaald moeten worden tot een leeftijd van 75 jaar. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat hier positief tegenover en beslist medio dit jaar of hij dit advies overneemt en hoe dit zal worden uitgevoerd.

De bonden geven het advies geven om het nieuws, wat vaccinatie betreft goed in de gaten te houden. Het gaat immers om uw eigen gezondheid.

Reageren


BASTIAAN

14-06-2019 08:08
Vaccinatiedwang is uit de boze!!!

De vaccinatiegraad daalt niet alleen onder volwassenen maar vooral onder Artsen en Verpleegkundigen. Ra, ra, hoe zou dat komen?

Antwoorden kreeg ik op TV in het programma PAUW WOENSDAG 16-11-2016 - MAURICE DE HONDT -over Griepvaccinaties - Onderzoek 2009 - 2013.

Er werden 20.000 mensen ondervraagd. Conclusie: Griepvaccin biedt geen extra bescherming - bijwerking erger dan de prik. Velen kregen ondanks vaccinatie toch griep.

Sinds de relatie is aangetoond tussen Vaccins en Autisme, Parkinson, Kanker, Plotseling overlijden enz. is het logisch dat behalve gelovigen ook ongelovigen steeds meer Weerstand krijgen tegen Verplichte Vaccinaties van de WHO.

Laat men eerst maar ondubbelzinnig aantonen wat er in die vaccins zit. En dat doen ze niet!!!

De stoffen die genoemd worden door onderzoekers zijn onder andere Aluminium, Kwik, de smaakversterker MSG, DNA van apen, lichaamsvreemde Werking-versterkers en alleen Wie weet wat meer. En het brengt uiteraard Goudgeld in het laatje. Hoeveel?

Artsen die meedoen aan die vaccinatiedwang van het RIVM ontvangen maar liefst 15 Euro per vaccinatie!

Vaccineren tegen mazelen? Is het middel vaccinatie niet erger dan de kwaal? Niet alle wetenschappers en artsen huldigen het standpunt van het RIVM verplicht vaccineren.

Burgers geloven het RIVM, doktoren, politici sinds de varkensgriep niet meer.

CDA minister AB Klink die voor honderden miljoenen Euro' s griepvaccins en Tamiflu inkocht geloofde ze wel en moest vertrekken omdat burgers massaal thuis bleven. Weet u nog?

Nederlanders moesten toen maar liefst drie keer op komen draven voor die vermaledijde griepspuit. De Poolse minister liet zich niet gek maken, daar werd geen enkele griepspuit aan de bevolking gegeven, met verrassende positieve uitkomsten.

Twijfels van burgers worden aangewakkerd door:
– Doktoren die financiële belangen hebben.
– Grote farmaceutische bedrijven die opereren om winst te maken.
– Politici die liegen, of draaien, of de burger laten vallen.

Ga naar de Bieb en lees deze boeken voor betrouwbare antwoorden:

1* Onderzoeksjournalist, Daan de Wit: Dossier Mexicaanse Griep – Een kleine Griep met Grote gevolgen!
2* Wat Artsen je niet vertellen: Lunne Mc Taggert.
3* Vaccinatie, van Vierra Scheibner.
4* Vaccin Vrij, door Frankema.
5* GRIEP het verhaal van de grote Influenza Epidemie van 1918 en de Zoektocht naar het dodelijke virus. Geschreven door de vermaarde Wetenschapsjournalist van The New York Times, Gina Kolato.

Hoop dat De CU Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier goede notitie van neemt en zich niet gek laat praten door de al lang zeer omstreden adviezen van het RIVM.

De Waarheid Overwint Altijd!